Photo
graphy

ΦΩΤΟ-
ΓΡΑΦΙΑ

Η λειτουργία ενός ελεύθερου εκπαιδευτικού προγράμματος φωτογραφίας εντάσσεται με φυσικό τρόπο στο εξελισσόμενο εκπαιδευτικό έργο της Σχολής Βακαλό, και αποτελεί πεδίο παροχής συστηματικής εκπαίδευσης από έναν καταξιωμένο φορέα πανελλήνιου και διεθνούς κύρους. Λόγω της ιστορίας αλλά και της εξειδίκευσής της, η Σχολή Βακαλό διαθέτει τα ποιοτικά κριτήρια, την εμπειρία, την τεχνογνωσία και το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε να καλύψει τη ζήτηση για φωτογραφικές σπουδές υψηλού επιπέδου, με τη συνέπεια που χαρακτηρίζει το μακροχρόνιο έργο του.


ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Στην Ελλάδα η εκπαίδευση στη φωτογραφία παρέχεται σε τριτοβάθμιο επίπεδο από τις σχολές των ΤΕΙ, σε μεταλυκειακό επίπεδο από δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, καθώς και ιδιωτικές σχολές, ενώ κατά καιρούς διάφοροι φορείς παρέχουν ταχύρυθμα σεμινάρια βασικών γνώσεων. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ικανοποιητικού επιπέδου, αλλά εκ των πραγμάτων προορίζεται μόνο για ένα σχετικά μικρό αριθμό ατόμων που πετυχαίνουν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Από την άλλη, οι γνώσεις που παρέχονται από τα προγράμματα των ΙΕΚ, και πολύ περισσότερο από τα ταχύρυθμα σεμινάρια, είναι κυρίως τεχνικές. Σε αυτές τις συνθήκες, το Ελεύθερο Εργαστήριο Φωτογραφίας έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό εκπαιδευτικό κενό που υπάρχει ανάμεσα στην τριτοβάθμια παιδεία και την απλή μεταλυκειακή κατάρτιση, απευθυνόμενο σε άτομα που (για διάφορους λόγους) δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μια τριτοβάθμια σχολή, συγχρόνως όμως επιθυμούν να αποκτήσουν ουσιαστικές και ολοκληρωμένες γνώσεις φωτογραφίας τόσο από τεχνική όσο και από καλλιτεχνική και θεωρητική άποψη.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στις τεχνικές, καλλιτεχνικές και θεωρητικές γνώσεις που σχετίζονται με τη φωτογραφική τέχνη, και να αναπτύξει τον προβληματισμό τους γύρω από τη σχέση της φωτογραφίας με τις άλλες οπτικές τέχνες και με τη σύγχρονη τεχνολογία.
Ταυτόχρονα, παρέχει ένα ελεύθερο περιβάλλον δημιουργικής έκφρασης και πειραματισμού, απαραίτητο για τη διαμόρφωση του προσωπικού ύφους κάθε σπουδαστή, αλλά και ένα χώρο ενημέρωσης για τις σύγχρονες εξελίξεις της φωτογραφίας, μέσω προβολών, συζητήσεων και επισκέψεων σε μουσεία και γκαλερί.

Σε ποιους απευθύνεται
Το εργαστήριο απευθύνεται σε ενήλικα άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν τόσο τις τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες όσο και την απαραίτητη καλλιτεχνική και θεωρητική μόρφωση γύρω από την τέχνη της φωτογραφίας.

Διάρκεια
Το Ελεύθερο Εργαστήριο Φωτογραφίας προσφέρει ένα μονοετές (9μηνο) πρόγραμμα, το οποίο διαρκεί από το τέλος Οκτωβρίου μέχρι τα μέσα Ιουνίου και περιλαμβάνει 30 διδακτικές εβδομάδες.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα και καλύπτουν 8 ώρες εβδομαδιαίας ακαδημαϊκής διδασκαλίας (απογεύματα 6:00-9:00 μ.μ.).

Παροχές 
Χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης στο τέλος της φοίτησης του έτους. Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης του μαθήματος Ιστορίας της Τέχνης του προγράμματος ΒΑ Design, σε δεδομένες ημέρες και ώρες. Συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του Κολλεγίου που οργανώνονται στη διάρκεια της χρονιάς. Παρουσίαση των εργασιών στους εκθεσιακούς χώρους του Κολλεγίου.

Διδακτικό Προσωπικό
Γιώργος Δεπόλλας, φωτογράφος
Χρήστος Φιλιππούσης, φωτογράφος
Αλέξανδρος Κοκκόλας, γραφίστας
Παντελής Τσάβαλος, ιστορικός τέχνης

Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας
Το Εργαστήριο λειτουργεί με άδεια από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο (αρ. αδείας 200041) και ακολουθεί τις αργίες του Υπουργείου Παιδείας.


ΓΕΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εργαστηριακά Μαθήματα 
1. Φωτογραφική μηχανή και τεχνικός εξοπλισμός
Εξοικείωση με τη λειτουργία, τα εξαρτήματα και τους μηχανισμούς της φωτογραφικής μηχανής.

2. Κάδρο – Γωνία λήψης
Διεύρυνση των εκφραστικών μέσων, με την ανάπτυξη της έννοιας του φωτογραφικού κάδρου (όπως αυτό καθορίζεται αφενός από το είδος της φωτογραφικής μηχανής και αφετέρου ως αποκοπή τμήματος της πραγματικότητας), και του πειραματισμού με διαφορετικές γωνίες λήψης.

3. Το Φως
Μελέτη του φωτός και της επίδρασής του στην αντίληψη της πραγματικότητας και στη λήψη της φωτογραφίας.

4. Χρήση των υπολογιστών στη φωτογραφία
Εκπαίδευση στις απαραίτητες γνώσεις για τη διαχείριση, επεξεργασία και εκτύπωση φωτογραφικών εικόνων μέσω υπολογιστή.

5. Εργασία με ελεύθερο θέμα
Ο σπουδαστής ασχολείται με θέμα της επιλογής του και δημιουργεί μια μικρή ενότητα φωτογραφιών με κοινή τεχνική και αισθητική, εφαρμόζοντας τις γνώσεις που έχει αποκτήσει.

Εργαστηριακά Σεμινάρια
1. Θεματικές ενότητες: Αφαίρεση, χώρος, άνθρωπος, αντικείμενα.
Εξοικείωση με τους τρόπους απόδοσης διαφορετικών θεμάτων, και με το ρόλο των τεχνικών, αισθητικών και ιδεολογικών κριτηρίων στη διαμόρφωση διαφορετικών οπτικών.

2. Αξιοποίηση της εικόνας
Εξέταση των προοπτικών και των τρόπων αξιοποίησης των εικόνων του φωτογράφου: α) δημιουργία και οργάνωση φακέλου (portfolio), β) οργάνωση έκθεσης, γ) έκδοση (βιβλίο, κατάλογος, αφίσα, κ.ά).

Θεωρητικά Μαθήματα
1. Ιστορία της φωτογραφίας
Παρουσίαση της ιστορικής διαδρομής της φωτογραφίας από τον 19ο αιώνα ως σήμερα, με ιδιαίτερη επικέντρωση στα αισθητικά ρεύματα και στο έργο σημαντικών φωτογράφων, καθώς και στις ριζικές αλλαγές που επέφερε στην αντίληψη της πραγματικότητας.

2. Είδη φωτογραφίας
Παρουσίαση των ειδών φωτογραφίας και της ιστορικής, αισθητικής και εννοιολογικής τους εξέλιξης. Ανάλυση των διαφορετικών τρόπων που χρησιμοποιούν οι φωτογράφοι για να μεταφέρουν σε εικόνα την αντίληψή τους για την πραγματικότητα.

3. Θεωρητικές προσεγγίσεις
Εξέταση των θεωρητικών και ερμηνευτικών μεθόδων προσέγγισης και ανάλυσης της φωτογραφίας, με σκοπό την ανάδειξη των διαφορετικών αναγνώσεων που μπορεί να έχει μια εικόνα ανάλογα με τον ερμηνευτικό κώδικα που χρησιμοποιούμε.

Ενισχυτική Διδασκαλία 
Παράλληλα με το βασικό πρόγραμμα, όσοι σπουδαστές επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης από το Πρόγραμμα BA Design του Κολλεγίου Βακαλό.