ΟΡΟΙ
ΧΡΗΣΗΣ

Όροι & προϋποθέσεις χρήσης ιστοσελίδας και πολιτική cookies


1. Εισαγωγή
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΒΑΚΑΛΟ ART & DESIGN» (στο εξής «η Βακαλό») δημιούργησε την ιστοσελίδα www.vakalo.gr (στο εξής «η ιστοσελίδα»), προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της. Η χρήση της ιστοσελίδας και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της. Η περιήγηση, η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί χωρίς επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης στο σύνολό τους. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν ξεκινήσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε σε χρήση της ιστοσελίδας.

2. Ειδικές Διατάξεις
Η Βακαλό έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, αναρτώντας διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας, η συνέχιση της χρήσης αυτής ή των υπηρεσιών της θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων και προϋποθέσεων. Επίσης, η Βακαλό δικαιούται οποτεδήποτε να διακόψει χωρίς προειδοποίηση, προσωρινά ή οριστικά, εν όλω ή εν μέρει και για οποιονδήποτε λόγο τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης και ισχύουν από κοινού. Σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

3.  Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, προγράμματα, πηγαίος κωδικός, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, δεδομένα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα, γραφικά, ονομασίες προϊόντων, πληροφορίες, άρθρα, εμπορικά σήματα κ.λπ.) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην Βακαλό ή στους προμηθευτές του περιεχομένου και ρυθμίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και παρέχεται στους χρήστες για προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται εμπορική ή κερδοσκοπική εκμετάλλευση του.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταποίηση, μεταφορά, αποθήκευση, μεταγλώττιση, μετάφραση, αναδημοσίευση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια της Βακαλό. Η Βακαλό επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην ιστοσελίδα και φέρουν σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα αποτελούν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

4. Υποχρεώσεις / Ευθύνη Επισκέπτη / Χρήστη της ιστοσελίδας
Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και ότι θα τηρούν τους Κώδικες Δεοντολογίας που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Βακαλό.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της ιστοσελίδας για:

– να προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο,

– να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων ή/και παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων,

– να αποκτήσουν πρόσβαση, διαδώσουν, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών ή τρίτων,

– να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, να ζημιώσουν με οποιοδήποτε τρόπο τη φήμη της Βακαλό ή τρίτων, να εμποδίσουν οποιοδήποτε χρήστη/επισκέπτη να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της Βακαλό,

– να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη άδεια της Βακαλό.

Ο χρήστης/επισκέπτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που τυχόν προκληθεί σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξ αιτίας ή εξ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσει πλήρως τη Βακαλό έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο εξωδικαστικά ή/και σε δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ως αποτέλεσμα χρήσης της ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει τη Βακαλό για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

5. Υποχρεώσεις / Ευθύνη της Βακαλό
H Βακαλό καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η Βακαλό δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οιανδήποτε ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας ή σε τρίτους από τη χρήση αυτής, των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής ή/και του περιεχομένου και των πληροφοριών που είναι αναρτημένες σε αυτή.

Η Βακαλό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας/των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς, η Βακαλό δε φέρει καμία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.

Η Βακαλό δηλώνει ρητά ότι δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

Κάθε πληροφορία που διατίθεται στην ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί παρότρυνση ή προτροπή για πράξη ή παράλειψη ούτε συμβουλή (νομική ή άλλη) προς τους επισκέπτες/χρήστες, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση της ιστοσελίδας, την αξιολόγηση των παρεχόμενων πληροφοριών και την επιλογή των υπηρεσιών/προϊόντων της Βακαλό.

6. Σύνδεσμοι (Hyperlinks) Προς Άλλους Διαδικτυακούς Τόπους (Websites)
Η Βακαλό δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων, των οποίων οι «σύνδεσμοι» (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα, αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της. Η Βακαλό δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης/χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση των διαδικτυακών τόπων τρίτων.

7. Καταχώρηση / Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Βακαλό δύναται να τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες/επισκέπτες οικειοθελώς καταχωρούν στην ιστοσελίδα, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό τη χρήση διαδικασιών ασφαλείας. Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στη Βακαλό.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε υποκείμενο των ως άνω προσωπικών δεδομένων, διατηρεί έναντι της Βακαλό τα εκ του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου δικαιώματα τού επί των προσωπικών του δεδομένων, δηλαδή δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα αντίρρησης και δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Οι χρήστες/επισκέπτες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην ιστοσελίδα χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/συγκατάθεση αυτών, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε επιμέρους ιστοσελίδες ή υπηρεσίες της ιστοσελίδας προϋποθέτει τη χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) ή/και περαιτέρω στοιχεία (π.χ. e-mail, όνομα, επίθετο, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, ηλικία, διεύθυνση), ο χρήσης/επισκέπτης δηλώνει και αποδέχεται ότι ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρήση αυτών ή την τυχόν διαρροή τους από τον ίδιο ή τρίτους. Επίσης, δηλώνει και αποδέχεται ότι τα ως άνω στοιχεία είναι αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πράξη που ήθελε διενεργηθεί με τη χρήση τους, καθώς επίσης ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της άμεσης ενημέρωσης της Βακαλό για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών και για οποιαδήποτε παραβίαση ή διαρροή τους.

Η Βακαλό δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκληθεί από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των ως άνω στοιχείων και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών, καθώς επίσης και να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμοδιότητα – Τελικές Διατάξεις
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από τη Βακαλό που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.

Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος που αφορά την ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2106442514 ή με email στο info@vakalo.gr.