BACHE
LOR OF
ARTS

Η ΑΡΧΗ
ΤΗΣ
ΜΕΘΟΔΙΚΗΣ
ΓΝΩΣΗΣ

Τη στιγμή που κάποιος αφήνει πίσω του τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι σαν να ανοίγει τα φτερά του σε ένα καινούργιο πεδίο ανακαλύψεων και κατακτήσεων. Δεν πρόκειται απλά για μια ακόμα ακαδημαϊκή βαθμίδα, αλλά για τη δυνατότητα να αξιοποιήσει φανερές και κρυφές ικανότητες και δεξιότητες, να συστηματοποιήσει μεθοδικά και αποτελεσματικά τις γνώσεις που αποκτά και να τις συνδυάσει ευφάνταστα και δημιουργικά σε εφαρμογές που γεφυρώνουν τις προσωπικές αναζητήσεις με τις ανάγκες των άλλων.


Υποψήφιοι
Στα προπτυχιακά προγράμματα Bachelor of Arts του Κολλεγίου γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι άλλων πανεπιστημιακών ειδικοτήτων.

Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα (επίπεδο προηγούμενων σπουδών), εφόσον κριθεί ότι έχουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο με προσωπική συνέντευξη και παρουσίαση εργασιών τους. Σε αυτήν την περίπτωση οι υποψήφιοι δεν μπορεί να είναι κάτω των 18 ετών.

Αίτηση εγγραφής
Αίτηση εγγραφής στο πρώτο έτος του Κολλεγίου υποβάλλεται στη Γραμματεία από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας μπορεί να γίνουν δεκτές αιτήσεις εγγραφής, κατά την κρίση της Διεύθυνσης, με την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Για την εγγραφή είναι απαραίτητο να κατατεθούν στη Γραμματεία:
1. φωτοτυπία ταυτότητας,
2. τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας,
3. απολυτήριο λυκείου ή τίτλος ανωτέρων σπουδών (επικυρωμένο αντίγραφο),
4. το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση των διδάκτρων.

Διαδικασία εισαγωγής
Μετά την εγγραφή τους, οι υποψήφιοι έχουν μια προσωπική συνάντηση γνωριμίας/συνέντευξη με τον Κοσμήτορα του Κολλεγίου, και καλούνται να σχεδιάσουν μια ελεύθερη σύνθεση (ελεύθερο σχέδιο), κάτι το οποίο αποσκοπεί στο να δώσει μια γενική εικόνα του επιπέδου κάθε υποψηφίου. Τα μαθήματα ξεκινούν στα μέσα Οκτωβρίου. 

Αναβολή στράτευσης
Οι σπουδαστές του Κολλεγίου, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται αναβολή στράτευσης σύμφωνα με όσα ορίζει η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (νόμοι 3421/13-12-2005, 3978/16-6-2011 και 4278/4-8-2014).

Κατατάξεις λόγω προηγούμενων σπουδών
Κατόπιν σχετικής αίτησης και υποβολής φακέλου αξιολόγησης (πορτφόλιο) και με δεδομένο ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες (credits) από προηγούμενες σπουδές, η Διεύθυνση και το συμβούλιο καθηγητών της Σχολής Βακαλό εξετάζουν τη δυνατότητα κατατάξης των υποψηφίων σε προχωρημένα έτη σπουδών. 

Εκπτωτική πολιτική
Για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 ισχύει εκπτωτική εορταστική πολιτική με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της Σχολής Βακαλό.

Δίδακτρα
Για τους σπουδαστές/τριες που θα εγγραφούν στο Α’ έτος των προγραμμάτων Bachelor of Arts έως τις 12 Οκτωβρίου, τα δίδακτρα μετά την έκπτωση διαμορφώνονται ανά έτος στο ποσό των 5.950€ αντί του αρχικού ποσού των 7.000€.

Η παραπάνω έκπτωση (η οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 3.050€ μέχρι την απόκτηση του πτυχίου) ισχύει αθροιστικά για τα 3 έτη σπουδών με την προϋπόθεση ότι ο σπουδαστής συγκεντρώνει Μ.Ο βαθμολογίας άνω του 60/100 και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων του προηγούμενου έτους.

Η καταβολή του ποσού γίνεται σε 10 μηνιαίες δόσεις.
Για μέλη πολύτεκνων οικογενειών προβλέπεται επιπλέον έκπτωση 250€.
Για τις απευθείας κατατάξεις στο Β’ ή το Γ’ έτος σπουδών, τα δίδακτρα ανά έτος διαμορφώνονται στο ποσό των 5.950€. 

Εργαστήριο προετοιμασίας
Για τους υποψήφιους που δεν έχουν προηγούμενη γνώση ελευθέρου σχεδίου και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την παρακολούθηση του πρώτου έτους, λειτουργεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου καθημερινό εργαστήριο προετοιμασίας (από 17 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου). Η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι προαιρετική και παρέχεται δωρεάν σε όσα άτομα έχουν εγγραφεί στο Κολλέγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο 2106442514 ή στο info@vakalo.gr.