BACHE
LOR OF
ARTS

Η ΑΡΧΗ
ΤΗΣ
ΜΕΘΟΔΙΚΗΣ
ΓΝΩΣΗΣ

Τη στιγμή που κάποιος αφήνει πίσω του τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι σαν να ανοίγει τα φτερά του σε ένα καινούργιο πεδίο ανακαλύψεων και κατακτήσεων. Δεν πρόκειται απλά για μια ακόμα ακαδημαϊκή βαθμίδα, αλλά για τη δυνατότητα να αξιοποιήσει φανερές και κρυφές ικανότητες και δεξιότητες, να συστηματοποιήσει μεθοδικά και αποτελεσματικά τις γνώσεις που αποκτά και να τις συνδυάσει ευφάνταστα και δημιουργικά σε εφαρμογές που γεφυρώνουν τις προσωπικές αναζητήσεις με τις ανάγκες των άλλων.


Υποψήφιοι
Στα προπτυχιακά προγράμματα Bachelor of Arts του Κολλεγίου γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι άλλων πανεπιστημιακών ειδικοτήτων.

Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα (επίπεδο προηγούμενων σπουδών), εφόσον κριθεί ότι έχουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο με προσωπική συνέντευξη και παρουσίαση εργασιών τους. Σε αυτήν την περίπτωση οι υποψήφιοι δεν μπορεί να είναι κάτω των 18 ετών.

Αίτηση εγγραφής
Αίτηση εγγραφής στο πρώτο έτος του Κολλεγίου υποβάλλεται στη Γραμματεία από τα μέσα Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας μπορεί να γίνουν δεκτές αιτήσεις εγγραφής το αργότερο μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, κατά την κρίση της Διεύθυνσης, με την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Για την εγγραφή είναι απαραίτητο να κατατεθούν στη Γραμματεία:
1. φωτοτυπία ταυτότητας,
2. τέσσερις φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας,
3. απολυτήριο λυκείου ή τίτλος ανωτέρων σπουδών (επικυρωμένο αντίγραφο),
4. το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση των διδάκτρων.

Διαδικασία εισαγωγής
Μετά την εγγραφή τους και πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, οι υποψήφιοι έχουν μια προσωπική συνάντηση γνωριμίας/συνέντευξη με τον Κοσμήτορα και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Κολλεγίου, και καλούνται να σχεδιάσουν μια ελεύθερη σύνθεση (ελεύθερο σχέδιο), κάτι το οποίο αποσκοπεί στο να δώσει μια γενική εικόνα του επιπέδου και της προσωπικότητας του/της κάθε/καθεμίας υποψηφίου/ας. Τα μαθήματα ξεκινούν τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου. 

Αναβολή στράτευσης
Οι σπουδαστές του Κολλεγίου, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται αναβολή στράτευσης σύμφωνα με όσα ορίζει η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (νόμοι 3421/13-12-2005, 3978/16-6-2011 και 4278/4-8-2014).

Κατατάξεις λόγω προηγούμενων σπουδών
Κατόπιν σχετικής αίτησης και υποβολής φακέλου αξιολόγησης (πορτφόλιο) και με δεδομένο ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες (credits) από προηγούμενες σπουδές, η Διεύθυνση και το συμβούλιο καθηγητών της Σχολής Βακαλό εξετάζουν τη δυνατότητα κατάταξης των υποψηφίων στο Β’ έτος σπουδών.

Δίδακτρα 
Οι εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 συνεχίζονται.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Σχολής τηλεφωνικά στο 2106442514 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-17:00, κα Αργυρώ Δοξάκη) ή μέσω e-mail στο info@vakalo.gr για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική που ισχύει για 25 θέσεις

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε έως 12 μηνιαίες δόσεις, ενώ για εφάπαξ καταβολή διδάκτρων ισχύει επιπλέον έκπτωση.

Προαιρετικό εργαστήριο προετοιμασίας (παρέχεται δωρεάν)
Για τους υποψήφιους που δεν έχουν προηγούμενη γνώση ελευθέρου σχεδίου και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την παρακολούθηση του πρώτου έτους, λειτουργεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου καθημερινό εργαστήριο προετοιμασίας (από τα μέσα έως το τέλος Σεπτεμβρίου). Η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι προαιρετική και παρέχεται δωρεάν σε όσα άτομα έχουν εγγραφεί στο Κολλέγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στο 2106442514 ή στο info@vakalo.gr.