Co
mics

κομικς

Είναι αρκετός καιρός που τα κόμικς, διεθνώς, έχουν πάψει να θεωρούνται ένα αμφιλεγόμενο προϊόν της πολιτιστικής βιομηχανίας και, τουλάχιστον σε κάποιο σημαντικό ποσοστό τους, αναγνωρίζονται για την υψηλή εικαστική και λογοτεχνική τους ποιότητα. Η λειτουργία ενός ελεύθερου εκπαιδευτικού προγράμματος κόμικς αποτελεί φυσική εξέλιξη του μέχρι τώρα εκπαιδευτικού έργου του Κολλεγίου, το οποίο έρχεται για μία ακόμη φορά να συμβάλλει με υπευθυνότητα σε έναν ειδικό τομέα της καλλιτεχνικής παιδείας στη χώρα μας, ο οποίος παρέμενε ως τώρα σε μη ικανοποιητικό επίπεδο.


?>

ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Στην Ελλάδα, παρότι η τέχνη του κόμικς χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης και υπάρχει αντικειμενική ανάγκη και αυξημένο ενδιαφέρον για υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες σπουδές, η σχετική εκπαίδευση υπολείπεται μέχρι σήμερα ποιοτικά, αφού επικεντρώνεται κυρίως στην τεχνική κατάρτιση, η οποία έρχεται απλώς να υποβοηθήσει όπως και όσο μπορεί ένα «ήδη υπάρχον ταλέντο». Αντίθετα, η καλλιτεχνική και πνευματική πλαισίωση αυτού του ταλέντου, η οποία θα ήταν και η μόνη που θα το αναδείκνυε ουσιαστικά, είναι υποτυπώδης. Αυτό το κενό αποφάσισε να καλύψει το Κολλέγιο Βακαλό με την ίδρυση και λειτουργία του Ελεύθερου Εργαστηρίου Κόμικς, το οποίο περιβάλλει με την πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει στο πεδίο των εφαρμοσμένων τεχνών, τα υψηλά ποιοτικά κριτήρια, αλλά και τη γενικότερη φιλοσοφία του, που αποσκοπεί στη σοβαρή καλλιτεχνική και πνευματική υποστήριξη του ταλέντου και των δεξιοτήτων.


?>

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι να φέρει τους σπουδαστές σε στενή επαφή με το κόμικς, να τους εισάγει στις επιμέρους τέχνες στις οποίες οφείλει την καταγωγή του αλλά και στηρίζεται, να τους εκπαιδεύσει στις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται στο σχεδιασμό του, και να τους καθοδηγήσει στην ανάπτυξη των προσωπικών δημιουργικών ικανοτήτων τους.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Ελεύθερο Εργαστήριο Κόμικς απευθύνεται σε ενήλικα άτομα, τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες του σχεδιασμού κόμικς, παράλληλα με μια ουσιαστική θεωρητική μόρφωση γύρω από αυτή την τέχνη.

Διάρκεια
Το εργαστήριο παρέχει ένα μονοετές (9μηνο) πρόγραμμα μελέτης και εφαρμοσμένης ενασχόλησης με την τέχνη του κόμικς. Το πρόγραμμα διαρκεί από το τέλος Οκτωβρίου μέχρι τα μέσα Ιουνίου και περιλαμβάνει 30 διδακτικές εβδομάδες.
Η φοίτηση πραγματοποιείται 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα 5:30-9:30 μ.μ και καλύπτει 10 ώρες εβδομαδιαίας ακαδημαϊκής διδασκαλίας .

Παροχές
Χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης στο τέλος της φοίτησης κάθε έτους.
Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης του μαθήματος της Ιστορίας της Τέχνης του προγράμματος ΒΑ Design, σε δεδομένες ημέρες και ώρες. 
Συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του Κολλεγίου που οργανώνονται στη διάρκεια της χρονιάς.
Ελεύθερη πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Κολλεγίου.
Εκπτώσεις με την επίδειξη της σπουδαστικής ταυτότητας.
Παρουσίαση των εργασιών στους εκθεσιακούς χώρους του Κολλεγίου ή σε φεστιβάλ Κόμικς.

Διδακτικό Προσωπικό
Νίκος Κούτσης, γραφίστας και σχεδιαστής κόμικς (υπεύθυνος του εργαστηρίου)
Παντελής Τσάβαλος, ιστορικός τέχνης

Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας
Το Εργαστήριο λειτουργεί με άδεια από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο (αρ. αδείας 2000041) και ακολουθεί τις αργίες του Υπουργείου Παιδείας.

Για τις 10 πρώτες αιτήσεις εγγραφής που θα πραγματοποιηθούν στο συγκεκριμένο εργαστήριο ισχύει έκπτωση στα δίδακτρα. Δείτε περισσότερα στην ενότητα «Εγγραφές».


?>

ΓΕΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική εργαστηριακή εκπαίδευση, η οποία εξελίσσεται παράλληλα με διαλέξεις, σεμινάρια, προβολές και επισκέψεις σε χώρους σχετικούς με την παραγωγή και εκτύπωση ενός κόμικς. Η πρακτική εκπαίδευση γίνεται μέσω παρακολουθούμενης εργασίας στο εργαστήριο, κατά το πρότυπο της άμεσης, πάνω στο δημιουργούμενο εικαστικό έργο, διδασκαλίας (hands-on teaching).

Διδακτικές ενότητες
1. Εισαγωγή: Παρουσίαση του προγράμματος, των στόχων, της γενικής φιλοσοφίας και της εκπαιδευτικής μεθόδου.
2. Οπτική Επικοινωνία: Στυλιζάρισμα φόρμας και απεικόνιση ρυθμού με στόχο την οπτική επικοινωνία. Μονόλεπτα σχέδια μοντέλου.
3. Γεωμετρία και «στήσιμο» στο χώρο: Γεωμετρία της εικόνας, αρνητικό και θετικό στο χώρο, εμβαδόν και ισορροπία σχημάτων στο κάδρο (πάνελ).
4. Προοπτικός χώρος: Σκηνοθεσία, οπτικές γωνίες θέασης, υποκειμενική θέαση, γραμμικό σχέδιο με ένα, δύο ή περισσότερα σημεία φυγής.
5. Προσχεδιακή μελέτη: Προσχέδια, κατόψεις, χαρτογράφηση του χώρου στον οποίο κινείται ο θεατής. Προγραμματισμός και σχεδιασμός πλάνων.
6. Συνθετική οργάνωση σελίδας: Η σύνθεση των πάνελ και η σημασία της στη μεταφορά της αίσθησης χώρου, χρόνου και δράσης, με βάση το μέγεθος, το σχήμα και τη θέση των πάνελ στη σελίδα.
7. Ανατομία: Ανατομία προσώπου, κορμού και άκρων με τη χρήση γεωμετρικών σχημάτων/όγκων και την τοποθέτησή τους στον τρισδιάστατο χώρο.
8. Σενάριο: Βασικές αρχές συγγραφής σεναρίου. Δομή και ιδέες.
9. Επιχρωμάτιση και αποτύπωση διαλόγων: Χρήση ειδικών λογισμικών (software) και εκπαίδευση σε τεχνικές lettering και coloring.
10. Ατομικό project (εντός εργαστηρίου): Σχεδιασμός προσωπικού κόμικς.

Δείτε online την Επετειακή Έκδοση Βακαλό Comics ή την Έκδοση Βακαλό Comics 2018 – 19 με ιστορίες Κόμικς από τους σπουδαστές του εργαστηρίου .