MA
archi
tectural
design

ΑΡΧΙΤΕ-
ΚΤΟΝΙΚΗ
ΕΣΩΤΕ-
ΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

Η μελέτη του εσωτερικού χώρου διαπλέκεται με κάθε πλευρά της ανθρώπινης ζωής, από την καθημερινή διαβίωση και τη διασκέδαση μέχρι την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και το εμπόριο. Οτιδήποτε και αν σκεφτούμε, υφίσταται μέσα σε ένα χωρικό περιβάλλον, από τo σχεδιασμό του οποίου εξαρτάται άμεσα η ποιότητα της ίδιας της ανθρώπινης δραστηριότητας που συμβαίνει μέσα σε αυτό. Την ανάγκη αυτής της προωθημένης ειδίκευσης και έρευνας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό έρχονται να καλύψουν οι μεταπτυχιακές σπουδές.


MA architectural design

ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

MASTER ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕ-
ΚΤΟΝΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

«Το Μaster του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού εστιάζει στην εκπαίδευση σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, παρέχοντας συγχρόνως τα κατάλληλα συνθετικά, μεθοδολογικά, θεωρητικά και εννοιολογικά εργαλεία. Στόχος είναι η διεύρυνση του ορίζοντα των σπουδαστών, με ταυτόχρονη ενθάρρυνση του πειραματισμού, για την επίτευξη αισθητικά πρωτότυπων, τεκμηριωμένων, λειτουργικών και άρτια παρουσιασμένων λύσεων σε σύνθετα σχεδιαστικά προβλήματα. Η οργάνωση του προγράμματος σε τρεις ενότητες (θεωρητικό θέμα, μικρό και μεγάλο συνθετικό θέμα) επιτρέπει την εμβάθυνση σε ζητήματα τόσο θεωρητικά όσο και σχεδιαστικά.
Η ανάπτυξη του θεωρητικού θέματος αποσκοπεί στην τεκμηρίωση της υπόθεσης εργασίας, μέσω επιστημονικής έρευνας με συλλογή και διασταύρωση στοιχείων από διάφορες πηγές και ανάλυση αυτών.
Η προσέγγιση των συνθετικών θεμάτων έχει ως αφετηρία την ανάλυση παρόμοιων παραδειγμάτων με παρατηρήσεις για τη διάταξη των χώρων και του εξοπλισμού, την κυκλοφορία και την προσβασιμότητα, τα δομικά και άλλα στοιχεία, τα υλικά, κ.ο.κ. Στόχος είναι η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των σπουδαστών και της διάθεσης για έρευνα και αναζήτηση λύσεων σε υλοποιημένα παραδείγματα.

Στη συνέχεια, οι σπουδαστές καλούνται να διαμορφώσουν την κεντρική ιδέα, βάσει της οποίας θα αναπτύξουν το θέμα τους. Καθοδηγούνται να κατανοήσουν τη διαδικασία από τη σύλληψη μιας κεντρικής ιδέας για το χειρισμό του χώρου ως την τελική χωρική έκφρασή του, αφού προσδιοριστούν τα συνθετικά εργαλεία και οι συνθετικές αρχές. Πειραματίζονται με αφαιρετικές μακέτες (conceptual models) και διαγράμματα, αξιοποιώντας και το εργαστήριο κατασκευών της Σχολής, έτσι ώστε να προχωρήσουν από την ανάλυση στην εφαρμογή της ιδέας και τη μετατροπή εννοιών σε τρισδιάστατο χώρο με ιδιαίτερη ταυτότητα.
Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο λεπτομερή σχεδιασμό του χώρου και του εξοπλισμού και τη δυνατότητα υλοποίησής του με κατασκευαστικά σχέδια και τρισδιάστατες απεικονίσεις. Το αρχείο υλικών με διάφορα δείγματα επιτρέπει την εξοικείωση με σύγχρονα υλικά που ενσωματώνονται στις προτεινόμενες κατασκευαστικές λεπτομέρειες.
Τέλος, οι συχνές παρουσιάσεις και η τελική έκθεση που καλούνται να στήσουν οι ίδιοι οι σπουδαστές στο χώρο της Σχολής, τους προετοιμάζουν στον μετέπειτα πολύ σημαντικό τομέα της έγκαιρης και ολοκληρωμένης παρουσίασης της δουλειάς τους.»

Έλσα Χρυσοχοΐδη, Υπεύθυνη Μεταπτυχιακού Τμήματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

ΑΝΤΙΚΕΙ-
ΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στην αυξανόμενη ζήτηση ειδικευμένων σχεδιαστών έρχονται να απαντήσουν οι μεταπτυχιακές σπουδές στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, οι οποίες παρέχουν τα μεθοδολογικά και εννοιολογικά εργαλεία, τη γνωστική επάρκεια και την απαραίτητη τεχνογνωσία, που θα επιτρέψουν στους αποφοίτους να αναλάβουν ρόλους υψηλής ευθύνης , προτείνοντας αισθητικά πρωτότυπες, τεκμηριωμένες και λειτουργικές λύσεις σε σύνθετα σχεδιαστικά προβλήματα.

Το Master Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού παρέχεται ως full-time ή part-time, διαρκεί αντίστοιχα 12 ή 24 μήνες (45 διδακτικές εβδομάδες), αναπτύσσεται σε τρία στάδια (60 UK credits το κάθε ένα) και οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου 7 (Μaster of Arts in Architectural Design) από το βρετανικό Πανεπιστήμιο του Derby.

Δίνει τη δυνατότητα ειδίκευσης σε έναν από τους παρακάτω τομείς:
1. Interior Design (Residential, Commercial, Venue)
2. Landscape Design
3. Spatial Design
4. Theatre Design (Stage & Costume)
5. Hotel Design 

Το Α’ Στάδιο (60 UK credits) περιλαμβάνει δύο διδακτικές ενότητες, Θεωρία και Πρακτική, είναι δε σχεδιασμένο έτσι ώστε να βοηθήσει τον σπουδαστή να καταλήξει στην επιλογή ειδικότητας και, στο τέλος, να διατυπώσει το θέμα και το σχέδιο της πτυχιακής εργασίας του.

Το Β’ Στάδιο (60 UK credits) με βάση το διαμορφωμένο θέμα εργασίας και την επιλεγμένη ειδικότητα, εστιάζεται σε ένα πρόγραμμα ειδίκευσης, το οποίο περιλαμβάνει τρεις ενότητες: Θεωρία (διατριβή τεκμηρίωσης πτυχιακής εργασίας), Υποστήριξη και Πρακτική (εφαρμοσμένο μέρος πτυχιακής εργασίας).

Το Γ’ Στάδιο (60 UK credits) επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας (Πρακτική) και της θεωρητικής τεκμηρίωσής της.

Το παρακάτω διάγραμμα δίνει μια συνολική εικόνα των διδασκόμενων μαθημάτων ανά τετράμηνο.
Οι επικυρωμένες από το Πανεπιστήμιο του Derby Προδιαγραφές του Προγράμματος MA Architectural Design  (Programme Specification), στο επίσημο αγγλικό κείμενο, βρίσκονται εδώ.

ΤΟΜΕΙΣ
ΕΙΔΙ-
ΚΕΥΣΗΣ

Interior Design
ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – Μονοκατοικίες, Διαμερίσματα, Εξοχικές κατοικίες/διαμερίσματα, Αλλαγές xρήσης, Ανακαινίσεις
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – Καταστήματα, Εστιατόρια, Μπαρ, Πολυκαταστήματα (Shop-in-shop), Εκθετήρια (display rooms), Εμπορικά κέντρα, Επαγγελματικοί χώροι (υποκαταστήματα τραπεζών, ιατρεία, δικηγορικά γραφεία), Εφήμερες κατασκευές, Αλλαγές χρήσης, Αποκατάσταση, Ανακαίνιση
ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) – Κινηματογράφοι, Θέατρα, Μουσεία, Εκθεσιακοί χώροι, Γκαλερί, Αίθουσες συναυλιών, Ανακαίνιση, Αποκατάσταση, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Γυμναστήρια
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ – Αίθουσες αεροδρομίων, Σιδηροδρομικοί σταθμοί, Σταθμοί λεωφορείων, Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, Χώροι υποδοχής/αναμονής νοσοκομείων, Σχολεία (εσωτερική διαρρύθμιση εκπαιδευτηρίων/αίθουσες διδασκαλίας)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ – Επίπλωση μαζικής παραγωγής, Κατά παραγγελία/ειδική σχεδίαση, Σταθερή επίπλωση δημοσίων χώρων, Κουζίνες

Landscape Design

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – Ιδιωτικοί κήποι, μπαλκόνια, ταράτσες
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – Διαμόρφωση τοπίου/κήπων για κτήρια εμπορικής χρήσης (θέρετρα/ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, υπαίθρια εστιατόρια & καφετέριες, μπαρ)
ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – Διαμόρφωση τοπίου/κήπων σε υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων (κινηματογράφοι, θέατρα), Περιβάλλοντες χώροι μουσείων, Θεματικά πάρκα
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ – Διαμόρφωση τοπίου σε αρχαιολογικούς χώρους, Δημόσιοι κήποι/πάρκα, Ανοιχτοί δημόσιοι χώροι (πλατείες, πεζόδρομοι)

Spatial Design
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – Εμπορικές/επαγγελματικές εκθέσεις φουάρ, Χώροι κοινωνικών εκδηλώσεων/τελετών/ δεξιώσεων, ιδιωτικές/οικογενειακές εκδηλώσεις
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ – Καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις (installations) σε δημόσιους χώρους, διαμόρφωση χώρων μνημείων, Σχεδιασμός ανοιχτών αστικών χώρων, Χώροι δημοτικών πολιτιστικών κέντρων, Πολυχώροι αναψυχής, Σχεδιασμός περφόρμανς σε συγκεκριμένο χώρο

Theatre Design
ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ – Προτάσεις για συγκεκριμένες θεατρικές παραγωγές, Έρευνα και ανάπτυξη ιδεών (concept) για θεατρικές παραστάσεις, Σχέδια και μακέτες, Καλλιτεχνικές/σκηνικές εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένους χώρους, Σχεδιασμός περφόρμανς
ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – Προτάσεις για τα κοστούμια συγκεκριμένων θεατρικών παραστάσεων – Έρευνα και ανάπτυξη ενδυματολογικών ιδεών (concept) για θεατρικές παραγωγές, σχέδια και μακέτες

Hotel Design
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ΘΕΡΕΤΡΑ – Σχεδιασμός για μεγάλες επώνυμες ξενοδοχειακές αλυσίδες (χώροι υποδοχής, δωμάτια, σουίτες, spa [ιαματικά λουτρά], εστιατόρια, μπαρ, εσωτερικοί/υπαίθριοι χώροι αναψυχής/ψυχαγωγίας)
ΑΣΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – Μεγάλα ξενοδοχεία «τοπόσημα» της πόλης, Μικρής κλίμακας ξενοδοχεία, ξενοδοχεία χαμηλού προϋπολογισμού, Ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα, Πανσιόν, Airbnb
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – Θέρετρα, ξενοδοχεία ή δωμάτια που αναδεικνύουν με θεατρικό/παιγνιώδη τρόπο ιστορικά/κοινωνικά/παραμυθένια θέματα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ CONCEPT – Καινοτόμες προτάσεις που απευθύνονται στη συναισθηματική εμπειρία του επισκέπτη

Α

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΘΕΩΡΙΑ I
 • Έρευνα
  Ιστορία/Θεωρία I
  close
  Έρευνα Ιστορία/Θεωρία I

  Διαλέξεις και σεμινάρια γύρω από ζητήματα θεωρητικής, ιστορικής, κοινωνικής και πολιτιστικής πλαισίωσης. Ατομική υποστήριξη από θεωρητικό επιβλέποντα.

 • Μεθοδολογία
  & Δεοντολογία
  close
  Μεθοδολογία & Δεοντολογία

  Εκπαίδευση στη μεθοδολογία της ακαδημαϊκής έρευνας. Παρουσιάσεις και εργαστήρια έρευνας και τεκμηρίωσης. Σεμινάρια παρουσίασης σπουδαστικών ερευνών (seminar papers).

ΠΡΑΚΤΙΚΗ I
 • Πειραματικό
  Ερευνητικό
  Project I
  close
  Πειραματικό Ερευνητικό Project I

  Παρουσίαση ειδικοτήτων προγράμματος. Κοινό πρόγραμμα που περιλαμβάνει παρουσιάσεις, εργαστήρια και πειραματικές εργασίες, και οδηγεί σταδιακά, μέσω ατομικών φροντιστηριακών συναντήσεων, στην επιλογή ειδικότητας και θέματος πτυχιακής εργασίας.

 • Πτυχιακή
  Εργασία
  Προετοιμασία
  close
  Πτυχιακή Εργασία Προετοιμασία

  Διαμόρφωση brief πτυχιακής εργασίας, σχεδιασμός ατομικού προγράμματος με παράλληλη τοποθέτηση επιβλεπόντων καθηγητών (ενός για την θεωρητική διατριβή και ενός για την πτυχιακή εργασία), και διατύπωση του Εκπαιδευτικού Συμφωνητικού (Learning Agreement).

Β

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΘΕΩΡΙΑ II
 • Έρευνα
  Ιστορία/Θεωρία ΙΙ
  close
  Έρευνα Ιστορία/Θεωρία ΙΙ

  Διαλέξεις και σεμινάρια γύρω από ζητήματα θεωρητικής, ιστορικής, κοινωνικής και πολιτιστικής πλαισίωσης. Μεθοδολογία έρευνας και επεξεργασίας στοιχείων. Παρουσιάσεις και σεμινάρια. Εκπόνηση πρώτου μέρους διατριβής υποστήριξης της ατομικής πτυχιακής εργασίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ II
 • Πειραματικό
  Ερευνητικό
  Project II
  close
  Πειραματικό Ερευνητικό Project II

  Μικρής κλίμακας αρχιτεκτονικά project με ερευνητικό και πειραματικό χαρακτήρα.

 • Πτυχιακή
  Εργασία Ι
  close
  Πτυχιακή Εργασία Ι

  Εκπόνηση του πρώτου μέρους της πτυχιακής εργασίας βάσει του Εκπαιδευτικού Συμφωνητικού, η οποία εποπτεύεται από τους επιβλέποντες καθηγητές μέσω ατομικών φροντιστηριακών συναντήσεων και παρακολουθείται κατά την εξέλιξή της (work in progress) σε τακτές συνεδριάσεις των καθηγητών του μεταπτυχιακού προγράμματος. Παράλληλη διεξαγωγή παρουσιάσεων και συζητήσεων, κοινών για όλους τους σπουδαστές. 
  Υποστήριξη: Διερεύνηση θεωρητικού και ιστορικού υπόβαθρου της (επιλεγμένης) ειδικότητας. Ανάλυση σημαντικών κειμένων στοχαστών, συγγραφέων, κ.ά. Ενίσχυση και εξάσκηση τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών με την ειδικότητα. 
  Εκπόνηση σύνθετης εργασίας.

Γ

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ III
 • Πτυχιακή
  Εργασία ΙΙ
  close
  Πτυχιακή Εργασία ΙΙ

  Ολοκλήρωση πτυχιακής εργασίας με ατομική εποπτεία, όποτε χρειάζεται, από τους επιβλέποντες καθηγητές. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η εκπόνηση της διατριβής με ατομική εποπτεία, όποτε χρειάζεται, από τον θεωρητικό επιβλέποντα.