MA
visual
communi
cation

ΟΠΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ

Στον βαθμό που η όραση συγκροτεί τον κόσμο μας, η οπτική επικοινωνία συνδιαμορφώνει τη συνείδηση, τις μνήμες και τις επιθυμίες μας. Διαμεσολαβεί όλες τις πλευρές της προσωπικής και κοινωνικής ζωής μας, από την ενημέρωση και τη διασκέδαση μέχρι την εργασία, την επιστήμη και την πολιτική. Βασίζεται στον χειρισμό εννοιών και ιδεών, εκφραστικών μέσων, αισθητικών κωδίκων και τεχνολογιών αιχμής, με σκοπό τη διαχείριση της επικοινωνίας μέσω της εικόνας και γενικότερα της οπτικής εμπειρίας.


MA visual communication

ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΣΠΟΥΔΕΣ
MASTER
ΣΤΗ
ΒΑΚΑΛΟ

“Το πρώτο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα της Οπτικής Επικοινωνίας εγκεκριμένο από το συνεργαζόμενο κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο του Derby λειτούργησε στην Σχολή Βακαλό το 2000.

Για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συντονίστηκε ένας διατομεακός διάλογος για τους επαγγελματίες της εικόνας, θεμελιωμένος στην πολιτιστική παρακαταθήκη της διαμεσολαβητικής εκείνης επιστημονικής περιοχής που ανέλαβε να συμφιλιώσει τον Ακαδημαϊκό στοχασμό με τις μέριμνες και τις καθημερινές αγωνίες των πολιτών των μεγάλων αστικών κέντρων:
Η σχολή του Stuart Hall (cultural studies), η θεωρητική κληρονομιά του Γαλλικού μεταδομισμού, και η Ρητορική της Εικόνας, έγιναν οι πυξίδες βάσει των οποίων πλοηγήθηκε το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Οπτικής Επικοινωνίας της χώρας με κατεύθυνση την πρωτοκαθεδρία του σχεδίου ως βάσης της εικαστικής παραγωγής και του σύγχρονου πολιτισμού της εικόνας.

Η προνομιακή αυτή θέση που το πρόγραμμα επεφύλασσε στη χειρονομία της σχεδίασης, έθεσε εξ’ αρχής τους όρους για την αποδοχή συμμετεχόντων σπουδαστών και σπουδαστριών με προσωπικό όραμα, άποψη και σκεπτικό ειδικά ως προς τον τομέα της γραφιστικής δημιουργίας.

Βασικά κριτήρια για την ένταξη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Βακαλό υπήρξαν πάντοτε η οργανωμένη έρευνα , η ευρηματική ιδέα, η ευφάνταστη υλοποίηση και μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στην μαθησιακή πράξη, που δεν είναι άλλη από αυτή της ακάματης αναζήτησης.

Είκοσι και πλέον χρόνια μετά, η διαρκώς διευρυνόμενη κοινότητα αποφοίτων μας , επαγγελματιών αφιερωμένων στην τέχνη τους, μας αποδεικνύουν σταθερά ότι η ομαδοσυνεργατική κουλτούρα μας, ο τονισμός της ανάγκης συνεργειών κι η ανάδειξη ενός διακριτού ήθους στην κοινότητα θωρακισμένου με σοβαρή οπτικοακουστική και αναγνωστική κουλτούρα, είναι όχι απλώς ζητούμενα αλλά προαπαιτούμενα σε ένα σύγχρονο πολυσχιδές κοινωνικό υπόδειγμα, η ευθύνη της μετάφρασης του οποίου με κύριο όχημα την εικόνα και οπλοστάσιο τα εργαλεία της οπτικής επικοινωνίας επιρρίπτεται στους ώμους τους.”

Σοφία Τσούρτη, Υπεύθυνη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Οπτικής Επικοινωνίας

Διάρκεια σπουδών Full Time: 1 έτος / 45 διδακτικές εβδομάδες
Διάρκεια σπουδών Part Time: 2 έτη / 90 διδακτικές εβδομάδες
Ώρες μαθημάτων: 3 ημέρες την εβδομάδα, απογευματινές ώρες 18:00-21:00
Πτυχίο: Master of Arts in Visual Communication (Πανεπιστήμιο Derby)
Ειδικότητες: Graphic Design / Illustration & Book Design / Typography / Digital Μedia Design / Visual Communication Theory
Πιστωτικές μονάδες / UK Credits: 180
Αναγνώριση πτυχίου: Ευρωπαϊκή οδηγία 2005/36 ΕΚ, Π.Δ. 38/2010 και σχετική νομοθεσία

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Α

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΘΕΩΡΙΑ I
 • Διαλέξεις και Σεμινάρια
  close
  Διαλέξεις και Σεμινάρια

  Γενική θεωρητική πλαισίωση:
  > ιστορική
  > κοινωνική
  > πολιτιστική
  καθώς και
  > ειδικές ενότητες γραφιστικής, αρχιτεκτονικής ή digital design (ανάλογα με την ειδικότητα) 

 • Ερευνητική Μεθοδολογία
  close
  Ερευνητική Μεθοδολογία

  > Μεθοδολογία ακαδημαϊκής έρευνας
  > Εργαστηριακά σεμινάρια ερευνητικής τεκμηρίωσης
  > Σεμινάρια παρουσίασης προκαταρκτικής έρευνας πτυχιακής εργασίας (seminar papers)
  >Γραπτή εργασία 2.000-4.000 λέξεων
  > Ατομική υποστήριξη από θεωρητικό επιβλέποντα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ I
 • Μαθήματα Υποστήριξης
  close
  Μαθήματα Υποστήριξης

  > παρουσιάσεις
  > workshops
  > πειραματικές εργασίες
  Παρουσίαση ειδικοτήτων προγράμματος, που οδηγεί μέσω ατομικών φροντιστηριακών συναντήσεων στην επιλογή ειδικότητας και θέματος πτυχιακής εργασίας

 • Σεμιναριακά Εργαστήρια
  close
  Σεμιναριακά Εργαστήρια

  > Διαμόρφωση brief πτυχιακής εργασίας
  > Σχεδιασμός ατομικού προγράμματος με παράλληλη τοποθέτηση επιβλεπόντων καθηγητών (ενός για την εφαρμοσμένη εργασία και ενός για τη θεωρητική διατριβή)
  > Διατύπωση Εκπαιδευτικού Συμφωνητικού (Learning Agreement)

Β

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΘΕΩΡΙΑ II
 • Έρευνα και επεξεργασία στοιχείων
  close
  Έρευνα και επεξεργασία στοιχείων

  > Διαλέξεις και σεμινάρια γύρω από ζητήματα θεωρητικής, ιστορικής, κοινωνικής και πολιτιστικής πλαισίωσης
  > Μεθοδολογία έρευνας και επεξεργασίας στοιχείων
  > Παρουσιάσεις και σεμινάρια
  > Εκπόνηση θεωρητικής γραπτής εργασίας (Α' μέρος διατριβής υποστήριξης της ατομικής πτυχιακής εργασίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ II
 • Πειραματικό
  Project
  close
  Πειραματικό Project

  > Δημιουργικές εργασίες έρευνας και πειραματισμού στην Οπτική Επικοινωνία και τα Νέα Μέσα

 • Πτυχιακή
  Εργασία (Α' μέρος)
  close
  Πτυχιακή Εργασία (Α' μέρος)

  > Εκπόνηση του Α' μέρους της πτυχιακής εργασίας βάσει του Εκπαιδευτικού Συμφωνητικού, η οποία εποπτεύεται από τους επιβλέποντες καθηγητές μέσω ατομικών φροντιστηριακών συναντήσεων και παρακολουθείται κατά την εξέλιξή της (work in progress) σε τακτές συνεδριάσεις των καθηγητών του μεταπτυχιακού προγράμματος 
  > Παράλληλη διεξαγωγή παρουσιάσεων και συζητήσεων, κοινών για όλους τους σπουδαστές 
  > Διαμόρφωση concept και ανάπτυξη προτάσεων
  > Ενίσχυση και εξάσκηση τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών με την ειδικότητα 
  > Μαθήματα υποστήριξης

Γ

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ III
 • Πτυχιακή
  Εργασία (Β' μέρος)
  close
  Πτυχιακή Εργασία (Β' μέρος)

  > Ολοκλήρωση πτυχιακής εργασίας εξειδίκευσης με ατομική εποπτεία, κάθε εβδομάδα, από τους επιβλέποντες καθηγητές
  > Ολοκλήρωση της εκπόνησης της θεωρητικής διατριβής υποστήριξης με ατομική εποπτεία, όποτε χρειάζεται, από τον θεωρητικό επιβλέποντα