MA
visual
communi
cation

ΟΠΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ

Έντυπη και ηλεκτρονική ενημέρωση, διαφήμιση, εκδόσεις, διασκέδαση, πολιτική, επιστήμη, τέχνη, είναι ορισμένοι από τους τομείς στους οποίους αποφασιστικό ρόλο παίζει η οπτική επικοινωνία (visual communication). Πρόκειται για μια σύνθετη δημιουργική διαδικασία που περιλαμβάνει το χειρισμό εννοιών και ιδεών, εκφραστικών μέσων, αισθητικών κωδίκων και τεχνολογιών αιχμής, με σκοπό την αποφασιστική διαχείριση της επικοινωνίας που βασίζεται στην εικόνα ή γενικότερα στην οπτική εμπειρία.


MA visual communication

ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

MASTER ΣΤΗΝ
ΟΠΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ

«Οι ανάγκες της οπτικής επικοινωνίας διευρύνονται ραγδαία και οι εκφάνσεις της γραφιστικής δημιουργίας διαρκώς αλλάζουν. Όσο τα νέα μέσα αναπροσαρμόζουν τις επιφάνειες και τα μεγέθη προβολής της τόσο οι ερασιτέχνες δημιουργοί και οι δέκτες της αυξάνονται διαρκώς. Όλοι έχουν στα χέρια τους εργαλεία για να συνθέσουν και να επεξεργαστούν εικόνες και λέξεις – όπως και όλοι έχουν τα εργαλεία για να τις καταναλώσουν. O παλαιότερος ορισμός του design, ως «λύση σε ένα πρόβλημα» καταρρέει.
Έτσι, σήμερα, οι επαγγελματίες σχεδιαστές διαχωρίζονται από όσους έχουν απλώς πρόσβαση σε δημιουργικά εργαλεία, καθώς και από τους κοινούς δέκτες, τους καταναλωτές. Αποκτούν νέους δυναμικούς ρόλους. Δεν περιμένουν να βρουν τη «λύση σε ένα πρόβλημα» που θα τους θέσουν άλλοι. Μέσω της πρακτικής τους θέτουν οι ίδιοι ερωτήματα και τα απαντούν.

Στη Σχολή Βακαλό στηρίζουμε και ενισχύουμε αυτήν την πρακτική με τις μεθόδους που παρέχει το ακαδημαϊκό πλαίσιο. Ως επιβλέποντες αυτής της προσωπικής δημιουργίας δίνουμε τις απαραίτητες κατευθύνσεις και τα εργαλεία, έτσι ώστε αυτή η εμπειρία να οδηγεί σε μια ολοκληρωμένη έκφραση που εκπροσωπεί τον κάθε σπουδαστή. Αντιμετωπίζουμε με την ίδια σημασία τόσο το τελικό αποτέλεσμα όσο και την διαδικασία, μέσω ενός προγράμματος που «ξεδιπλώνεται» στον σπουδαστή με στόχο να «ξεδιπλώσει» ο ίδιος τις δυνατότητές του. Έτσι διαμορφώνεται μια ακαδημαϊκή εμπειρία δημιουργική, σύγχρονη, ολιστική, απαιτητική και συλλογική. Θέτοντας ερωτήματα ως προς την φύση του design, οι σπουδαστές ερευνούν, σχεδιάζουν, συνθέτουν, τυπώνουν, διανέμουν, εκθέτουν, δημοσιεύουν. Σκοπός μας στη Σχολή Βακαλό δεν είναι μόνο η μόρφωση στον τομέα της γραφιστικής αλλά και η απόκτηση παιδείας μέσω της γραφιστικής.»

Βασίλης Μαρματάκης, Υπεύθυνος Μεταπτυχιακού Τμήματος Οπτικής Επικοινωνίας

ΑΝΤΙΚΕΙ-
ΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Την αυξανόμενη ανάγκη προωθημένης ειδίκευσης και έρευνας στην οπτική επικοινωνία έρχονται να καλύψουν οι μεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες παρέχουν τα μεθοδολογικά και εννοιολογικά εργαλεία, τη γνωστική επάρκεια και την απαραίτητη τεχνογνωσία, που θα επιτρέψουν στους αποφοίτους να αναλάβουν ρόλους υψηλής ευθύνης , προτείνοντας αισθητικά πρωτότυπες, τεκμηριωμένες και λειτουργικές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα design.

Το Master Οπτικής Επικοινωνίας παρέχεται ως full-time ή part-time, διαρκεί αντίστοιχα 12 ή 24 μήνες (45 διδακτικές εβδομάδες), αναπτύσσεται σε τρία στάδια (60 UK credits το κάθε ένα) και οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου 7 (Μaster of Arts in Visual Communication) από το βρετανικό Πανεπιστήμιο του Derby.

Δίνει τη δυνατότητα ειδίκευσης σε έναν από τους παρακάτω τομείς:
1. Graphic Design (Communication Design, Advertising, Poster, Visual ID, Packaging)
2. Illustration & Book Design
3. Typography
4. Digital Design
5. Visual Communication Studies

Το Α’ Στάδιο (60 UK credits) περιλαμβάνει δύο διδακτικές ενότητες, Θεωρία και Πρακτική, είναι δε σχεδιασμένο έτσι ώστε να βοηθήσει τον σπουδαστή να καταλήξει στην επιλογή ειδικότητας και, στο τέλος, να διατυπώσει το θέμα και το σχέδιο της πτυχιακής εργασίας του.

Το Β’ Στάδιο (60 UK credits) με βάση το διαμορφωμένο θέμα εργασίας και την επιλεγμένη ειδικότητα, εστιάζεται σε ένα πρόγραμμα ειδίκευσης, το οποίο περιλαμβάνει τρεις ενότητες: Θεωρία (διατριβή τεκμηρίωσης πτυχιακής εργασίας), Υποστήριξη και Πρακτική (εφαρμοσμένο μέρος πτυχιακής εργασίας).

Το Γ’ Στάδιο (60 UK credits) επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας (Πρακτική) και της θεωρητικής τεκμηρίωσής της.

Το παρακάτω διάγραμμα δίνει μια συνολική εικόνα των διδασκόμενων μαθημάτων ανά τετράμηνο. Οι επικυρωμένες από το Πανεπιστήμιο του Derby Προδιαγραφές του Προγράμματος MA Visual Communication  (Programme Specification), στο επίσημο αγγλικό κείμενο, βρίσκονται εδώ.

ΤΟΜΕΙΣ
ΕΙΔΙ-
ΚΕΥΣΗΣ

Graphic Design
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ DESIGN – Branding, Διαφήμιση, Οπτική ταυτότητα, Σηματοδότηση, Αφίσα, Προβολή προσωπικού έργου
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ DESIGN – Θέματα πολιτισμού/περιβάλλοντος/αειφορίας (sustainability), Καμπάνιες ευαισθητοποίησης σε κοινωνικά θέματα, Ανάπτυξη προσωπικών προτάσεων (authorship)
WEB DESIGN/SCREEN BASED DESIGN – Εμπορικό, Πολιτιστικό, Καλλιτεχνικό, Design προβολής/επικοινωνίας στο διαδίκτυο, Design εταιρικής/προσωπικής προβολής
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – Καινοτόμο/πειραματικό/φιλικό προς το περιβάλλον Design συσκευασίας προϊόντων, Ειδική έκδοση (περιορισμένη σειρά), Οικογενειακή συσκευασία, Πειραματικές συσκευασίες

Typography
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ – Σχεδιασμός γραμματοσειρών γενικής χρήσης, Γραμματοσειρές για βιβλία, Εφημερίδες, Ψηφιακές οικογένειες γραμματοσειρών
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ – Διαφημιστικές καμπάνιες, Έντυπα προβολής brand, Lettering εικονογράφησης/κόμικς, Καλλιγραφία
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ – Έρευνα και σχεδιασμός καινοφανών concept γραμματοσειρών και εφαρμογών, Οπτική ποίηση, Βιβλία καλλιτεχνών
INFOGRAPHICS – Γραφήματα για δημοσιογραφικά έντυπα, Ειδικές εκδηλώσεις/διοργανώσεις (π.χ. μεγάλοι αθλητικοί αγώνες, διεθνείς εμπορικές εκθέσεις)

Book Design & Illustration
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ – Περιοδικό ποικίλης ή ειδικής θεματολογίας, Εφημερίδα, Επιστημονικά περιοδικά, Πεπραγμένα εταιρικών εκθέσεων
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ – Λογοτεχνικά βιβλία, επιστημονικά βιβλία, Τεχνικά εγχειρίδια, Παιδικά βιβλία, Βιβλία καλλιτεχνών, Πειραματικό design
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ – Εικονογράφηση βιβλίου, Διαφημιστική εικονογράφηση, Εικονογράφηση δημοσιογραφικών κειμένων, Εικονογράφηση παιδικού βιβλίου, Ανάπτυξη και σχεδιασμός χαρακτήρων, Concept art, Κόμικς (graphic novels), Βιβλία καλλιτεχνών (artists’ books)

Digital Design
FRONT END WEB DEVELOPMENT: HTML, CSS, JAVA SCRIPT (WEB ASSEMBLY)
UX and UI (User Experience and User interface) Design
AUTHORING and IMAGING tool design (software programmes)
INTERACTIVE PROGRAMMES and APPS (e.g. mobile phones)
GAME DESIGN: Concept/Creative (Visuals)/Prototype/Testing
MOTION GRAPHICS: Commercial/Promotional/Creative/Experimental
(MAPPING/SCIENTIFIC IMAGING)

Visual Communication Studies
ΘΕΩΡΙΑ – Έρευνα σε θεωρητικά και επαγγελματικά θέματα Οπτικής Επικοινωνίας, ανάλυση σύγχρονης θεματολογίας και θεωρητικών κειμένων, ανάπτυξη πρωτότυπων προτάσεων, με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση της σημερινής κατάστασης, του αντίκτυπου και των τάσεων της θεωρίας της οπτικής επικοινωνίας και πράξης στον σύγχρονο κόσμο. Σύνταξη ενός εκτεταμένου γραπτού ερευνητικού έργου (διατριβή).

Α

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΘΕΩΡΙΑ I
 • Έρευνα
  Ιστορία/Θεωρία I
  close
  Έρευνα Ιστορία/Θεωρία I

  Διαλέξεις και σεμινάρια γύρω από ζητήματα θεωρητικής, ιστορικής, κοινωνικής και πολιτιστικής πλαισίωσης. Ατομική υποστήριξη από θεωρητικό επιβλέποντα.

 • Μεθοδολογία
  & Δεοντολογία
  close
  Μεθοδολογία & Δεοντολογία

  Εκπαίδευση στη μεθοδολογία της ακαδημαϊκής έρευνας. Παρουσιάσεις και εργαστήρια έρευνας και τεκμηρίωσης. Σεμινάρια παρουσίασης σπουδαστικών ερευνών (seminar papers).

ΠΡΑΚΤΙΚΗ I
 • Πειραματικό
  Ερευνητικό
  Project I
  close
  Πειραματικό Ερευνητικό Project I

  Παρουσίαση ειδικοτήτων προγράμματος. Κοινό πρόγραμμα που περιλαμβάνει παρουσιάσεις, εργαστήρια και πειραματικές εργασίες, και οδηγεί σταδιακά, μέσω ατομικών φροντιστηριακών συναντήσεων, στην επιλογή ειδικότητας και θέματος πτυχιακής εργασίας.

 • Πτυχιακή
  Εργασία
  Προετοιμασία
  close
  Πτυχιακή Εργασία Προετοιμασία

  Διαμόρφωση brief πτυχιακής εργασίας, σχεδιασμός ατομικού προγράμματος με παράλληλη τοποθέτηση επιβλεπόντων καθηγητών (ενός για την θεωρητική διατριβή και ενός για την πτυχιακή εργασία), και διατύπωση του Εκπαιδευτικού Συμφωνητικού (Learning Agreement).

Β

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΘΕΩΡΙΑ II
 • Έρευνα
  Ιστορία/Θεωρία ΙΙ
  close
  Έρευνα Ιστορία/Θεωρία ΙΙ

  Διαλέξεις και σεμινάρια γύρω από ζητήματα θεωρητικής, ιστορικής, κοινωνικής και πολιτιστικής πλαισίωσης. Μεθοδολογία έρευνας και επεξεργασίας στοιχείων. Παρουσιάσεις και σεμινάρια. Εκπόνηση πρώτου μέρους διατριβής υποστήριξης της ατομικής πτυχιακής εργασίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ II
 • Πειραματικό
  Ερευνητικό
  Project II
  close
  Πειραματικό Ερευνητικό Project II

  Δημιουργικές εργασίες έρευνας και πειραματισμού στην Οπτική Επικοινωνία.

 • Πτυχιακή
  Εργασία Ι
  close
  Πτυχιακή Εργασία Ι

  Εκπόνηση του πρώτου μέρους της πτυχιακής εργασίας βάσει του Εκπαιδευτικού Συμφωνητικού, η οποία εποπτεύεται από τους επιβλέποντες καθηγητές μέσω ατομικών φροντιστηριακών συναντήσεων και παρακολουθείται κατά την εξέλιξή της (work in progress) σε τακτές συνεδριάσεις των καθηγητών του μεταπτυχιακού προγράμματος. Παράλληλη διεξαγωγή παρουσιάσεων και συζητήσεων, κοινών για όλους τους σπουδαστές. 
  Υποστήριξη: Διερεύνηση θεωρητικού και ιστορικού υπόβαθρου της (επιλεγμένης) ειδικότητας. Ανάλυση σημαντικών κειμένων στοχαστών, συγγραφέων, κ.ά. Ενίσχυση και εξάσκηση τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών με την ειδικότητα. 
  Εκπόνηση σύνθετης εργασίας.

Γ

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ III
 • Πτυχιακή
  Εργασία ΙΙ
  close
  Πτυχιακή Εργασία ΙΙ

  Ολοκλήρωση πτυχιακής εργασίας με ατομική εποπτεία, όποτε χρειάζεται, από τους επιβλέποντες καθηγητές. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η εκπόνηση της διατριβής με ατομική εποπτεία, όποτε χρειάζεται, από τον θεωρητικό επιβλέποντα.