ba
graphic
design

GRAPHIC
DESIGN

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το Graphic Design, ή γραφιστική, καθορίζει τη συνολική οπτική εμπειρία του σύγχρονου ανθρώπου. Πρόκειται για τον δημιουργικό τομέα που ασχολείται με τη μελέτη και τον σχεδιασμό εφαρμογών οπτικής επικοινωνίας για ένα μεγάλο φάσμα λειτουργιών, όπως η έντυπη και ηλεκτρονική ενημέρωση, οι εκδόσεις, η διαφήμιση, η διασκέδαση, η επιστήμη, η εκπαίδευση, η πολιτική κ.ά.

 


GRAPHIC
DESIGN
ΣΤΗ
ΒΑΚΑΛΟ

“Το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Βακαλό δεν παρέχει απλή τεχνική κατάρτιση, αλλά ουσιαστική, σφαιρική και σωστή μόρφωση. “Σωστή” είναι μια λέξη που ίσως δεν αποδίδει πλήρως τη σημαντικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να έχει στην αγορά εργασίας ο νέος επαγγελματίας: σωστή και δομημένη σκέψη, σωστά κριτήρια επιλογών, σωστή επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες. Στη Βακαλό η εκπαίδευση λειτουργεί ολιστικά και δε σταματά στη γνώση των εργαλείων σχεδιασμού των εφαρμογών της οπτικής επικοινωνίας. Μέσα από ένα πρόγραμμα που μεγάλο μέρος του καταλαμβάνεται από τη θεωρία και την κριτική, οι σπουδαστές μαθαίνουν πρώτα απ’ όλα να είναι σκεπτόμενοι δημιουργοί. Η ζωή στη Βακαλό είναι οικογενειακή. Μακριά από την ψυχρότητα των μεγάλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προσφέρει σε σπουδαστές και καθηγητές ένα πρόσφορο περιβάλλον στο οποίο η δημιουργικότητα παράγει σχεδιαστικούς καρπούς που είναι σε θέση να ικανοποιήσουν κάθε δύσκολο αγοραστή.”

Μιχάλης Γεωργίου, Υπεύθυνος Τομέα Γραφιστικής

> Διάρκεια σπουδών: 3 έτη / 30 διδακτικές εβδομάδες ανά έτος (Οκτώβριος-Ιούνιος)
> Ώρες μαθημάτων: Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:30-14:30 (Α’, Β’ Έτος), 16:30-21:30 (Γ’ Έτος)
> Πτυχίο: Bachelor of Arts Honours in Graphic Design (Πανεπιστήμιο Derby), επίπεδο 6
> Πιστωτικές μονάδες / UK Credits: 360
> Αναγνώριση πτυχίου: Ευρωπαϊκή οδηγία 2005/36 ΕΚ, Π.Δ. 38/2010 και σχετική νομοθεσία

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Α

ΕΤΟΣ

Καλλιτεχνικα Ι
 • Ελεύθερο
  Σχέδιο
  close
  Ελεύθερο Σχέδιο

  Ενταγμένο στη σπουδή του design, το ελεύθερο σχέδιο έχει σκοπό να αναπτύξει την αντίληψη, τη γνώση, τη δεξιοτεχνία και τη δημιουργικότητα των σπουδαστών στην αντιμετώπιση των πλαστικών αξιών, μέσω της εργαστηριακής μελέτης των βασικών στοιχείων της εικαστικής έκφρασης και επικοινωνίας (σημείο, γραμμή, σχήμα, γραφή, επίπεδο, τονικές και χρωματικές διαβαθμίσεις, χώρος και προοπτική, φόρμα, όγκος, ανάλυση, σύνθεση και ανασύνθεση). Το “Ελεύθερο Σχέδιο” στοχεύει στην εξοικείωση με διάφορα υλικά και εκφραστικές τεχνικές, και περιλαμβάνει μελέτη των βασικών γεωμετρικών στερεών, αντικειμένων εκ του φυσικού, ανθρώπινου μοντέλου σε στάση και κίνηση, ασκήσεις ανασύνθεσης από μνήμης ή από διαφορετικές οπτικές γωνίες, σχέδια που προϋποθέτουν κίνηση (του σχεδιαστή ή του αντικειμένου), καθώς και αυτοσχεδιασμούς σε φανταστικά θέματα, σκίτσα και μελέτες στο φυσικό και το αστικό τοπίο.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA501

   

   

 • Βασικό
  Σχέδιο
  close
  Βασικό Σχέδιο

  Το “Βασικό Σχέδιο” επιδιώκει να μεταδώσει συστηματοποιημένα τα θεμελιώδη στοιχεία της εικαστικής γλώσσας, επιχειρώντας ταυτόχρονα μια ιστορικο-αισθητική προσέγγιση της καλλιτεχνικής έκφρασης, καθώς και την εξοικείωση των σπουδαστών με το έργο τέχνης ως σύνθετης επικοινωνιακής διεργασίας που αποτελείται από τρία μέρη: το αισθητικό (οπτική εντύπωση), το ψυχικό (συναισθηματική έκφραση) και το συνειρμικό (συμβολική, νοητική κατασκευή). Με αφετηρία ένα από τα βασικότερα ζητήματα της τέχνης, “θέμα και παραλλαγές”, οι σπουδαστές ενθαρρύνονται να συνάγουν συμπεράσματα για τη φυσική τάξη των πραγμάτων, ακολουθώντας τρία στάδια: την παρατήρηση του φυσικού κόσμου, των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών της μορφής και της ύλης, τη μελέτη του τεχνητού κόσμου και το συσχετισμό του με τη φόρμα και το περιεχόμενο, και την προσέγγιση του κόσμου των ιδεών (με ιστορικές, κοινωνικές και αισθητικές αναφορές).
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA501

   

 • Πειραματικό
  Σχέδιο
  close
  Πειραματικό Σχέδιο

  Το “Πειραματικό Σχέδιο” έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στην απόδοση του σχεδίου με διάφορες τεχνικές και μεθόδους, ξεκινώντας από την προσέγγιση του θέματος με μολύβι, μελάνι και κολάζ, και προχωρώντας σε πειραματισμούς πάνω στη γραφή, το χρώμα και τη ματιέρα, παράλληλα με μια εξερεύνηση των παραμέτρων του τυχαίου και της ευκρίνειας. Στη συνέχεια γίνεται χαρακτική επεξεργασία του θέματος σε λινόλεουμ και ακολουθεί σειρά εκτυπώσεων. Ο πειραματισμός ολοκληρώνεται με μια τρισδιάστατη απόδοση, που βασίζεται σε κολάζ έργων από τις προηγούμενες επεξεργασίες, με την προσθήκη αντικειμένων-συμβόλων του σύγχρονου πολιτισμού. Βάση αναφοράς των πειραματισμών αποτελούν καλλιτεχνικά κινήματα του 20ού και 21ου αιώνα, καθώς και ενεργοί ως σήμερα καλλιτέχνες, που παρουσιάζονται σε σεμιναριακές προβολές.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA501

Θεωρητικα Ι
 • Ιστορία της
  Τέχνης Ι
  close
  Ιστορία της Τέχνης Ι

  Η ιστορία της τέχνης διδάσκεται και στα τρία έτη, με σκοπό τη συγκρότηση ενός εννοιολογικού σύμπαντος στο οποίο κατέχουν σημαντική θέση έννοιες που αφορούν την τέχνη και τον πολιτισμό. Αυτό επιτυγχάνεται αφενός με την παροχή ενός πλούσιου γνωστικού υλικού που καλύπτει τις σημαντικότερες ενότητες της εξέλιξης της τέχνης, αφετέρου με την εξοικείωση με θεωρίες, εργαλεία και μεθόδους που σχετίζονται με τη δημιουργία, την πρόσληψη, την κατανόηση και την ερμηνεία των μορφών, καθώς και με τη δυνατότητα χρησιμοποίησής τους στη θεωρητική υποστήριξη προσωπικών δημιουργιών. Το ενδιαφέρον του μαθήματος εστιάζεται στις εικαστικές τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική), με συχνές εξω-εικαστικές αναφορές μουσική, λογοτεχνία, κινηματογράφος, φιλοσοφία). Η “Ιστορία της Τέχνης Ι” χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια της τέχνης, στις παραμέτρους που υπεισέρχονται στη δημιουργία και την πρόσληψη των εικαστικών μορφών και στις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που συνδέονται με τη συγκρότηση νοήματος σε αυτές. Το δεύτερο μέρος εστιάζεται στον τρόπο που αυτές οι θεωρίες εφαρμόζονται στους πολιτισμούς του αρχαίου κόσμου, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνικο-ιστορική, ανθρωπολογική και σημειολογική προσέγγιση.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA505

 • Πολιτιστική
  Θεωρία Ι
  close
  Πολιτιστική Θεωρία Ι

  Η πολιτιστική θεωρία διδάσκεται στα δύο πρώτα έτη, αποσκοπώντας στην εξοικείωση των σπουδαστών με τον θεωρητικό προβληματισμό γύρω από κοινωνικά, ιδεολογικά και πολιτισμικά θέματα, καθώς και με τη μεθοδολογία της ακαδημαϊκής έρευνας. Στο Α' Έτος γίνεται μια εισαγωγή στη θεωρία και στις έννοιες της σημειολογίας ως βασικής μεθόδου ανάλυσης κάθε μορφής επικοινωνίας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην εικόνα, στο χώρο και στα αντικείμενα. Στη συνέχεια επιχειρείται μια συγκριτική εξέταση παραδειγμάτων ιστορικών και σύγχρονων πολιτισμών, με σκοπό να αποσαφηνιστεί η επιρροή των ιστορικο-κοινωνικών συνθηκών, των κοσμοαντιλήψεων και των αξιακών συστημάτων στη διαμόρφωση της καθημερινής ζωής, των κωδίκων επικοινωνίας, των καλλιτεχνικών μορφών, κ.ο.κ., και να τεθούν οι βάσεις για μια συνολική συζήτηση γύρω από τις έννοιες “πολιτισμός” και “τέχνη” από ιστορική και ανθρωπολογική σκοπιά. Παράλληλα, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στις βασικές αρχές της έρευνας, της κριτικής μελέτης και της συγκροτημένης και τεκμηριωμένης διατύπωσης σκέψεων.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA505

Γραφιστικα Ι
 • Στοιχεία
  Γραφιστικής
  close
  Στοιχεία Γραφιστικής

  Τα “Στοιχεία Γραφιστικής” αποτελούν μια εισαγωγή στο graphic design, και εξελίσσονται σε δύο στάδια. Αρχικά παρουσιάζεται και αναλύεται το έργο του γραφίστα και το κατεξοχήν αντικείμενό του, που είναι η οπτική επικοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεωρητική και εφαρμοσμένη μελέτη της εικαστικής ερμηνείας και της προβολής των γραφιστικών ιδεών μέσω της αισθητικής οργάνωσης γραμμάτων, σχημάτων και εικόνων. Στη συνέχεια οι σπουδαστές έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τη μορφολογία, τα είδη και τις οικογένειες των γραμμάτων, κατανοούν τη διαφοροποίηση της “συμπεριφοράς” τους ανάλογα με τη φόρμα, και εξοικειώνονται με τη χρήση τους ως μέσο νοηματικής επικοινωνίας αλλά και ως εικαστική μορφή. Το μάθημα περιλαμβάνει ασκήσεις ελεύθερης σχεδίασης χαρακτήρων, καθώς και πειραματικής χρήσης τους στο πλαίσιο μιας ανοιχτής, εκφραστικής επικοινωνίας.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA503

Αρχιτεκτονικα Ι
 • Στοιχεία
  Αρχιτεκτονικής
  close
  Στοιχεία Αρχιτεκτονικής

  Τα “Στοιχεία Αρχιτεκτονικής” αποτελούν μια εισαγωγή στη μεθοδολογία επίλυσης αρχιτεκτονικών προβλημάτων και στις βασικές αρχές της αναλυτικής και συνθετικής προσέγγισης σύμφωνα με τις λειτουργικές και μορφολογικές ανάγκες του έργου, ενώ εξοικειώνουν τους σπουδαστές με τα δομικά στοιχεία του χώρου και τις λειτουργικές, κατασκευαστικές και μορφολογικές παραμέτρους που υπεισέρχονται στη διαδικασία του σχεδιασμού. Παράλληλα γίνεται θεωρητική και πρακτική εκμάθηση της γλώσσας και των κανόνων της γραμμικής σχεδίασης, της απόδοσης των υλικών στο χαρτί, της “συμπεριφοράς” των αντικειμένων και του χώρου κάτω από την επίδραση του φωτός, καθώς και των τεχνικών και των υλικών που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό και το χρωματισμό.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA504

Digital Design Ι
 • Σχεδιαστικά
  Προγράμματα
  close
  Σχεδιαστικά Προγράμματα

  Στο μάθημα “Σχεδιαστικά Προγράμματα - Εισαγωγή στον Ψηφιακό Σχεδιασμό” οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στη βασική χρήση των πρόσφατων εκδόσεων των προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και κειμένου, έτσι ώστε να αποκτήσουν γνώσεις απαραίτητες σε οποιονδήποτε τομέα ή ειδικότητα του Design. Στο πλαίσιο του μαθήματος, μέσω εξειδικευμένων ασκήσεων και εργασιών, επιδιώκεται ο συνδυασμός της τεχνικο-λειτουργικής γνώσης, της σταδιακά αποκτούμενης εμπειρίας και του δημιουργικού σχεδιασμού στο ψηφιακό περιβάλλον, με στόχο την εξοικείωση με τη χρήση του σχετικού λογισμικού και των αρχών του ψηφιακού σχεδιασμού.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA502

 • Στοιχεία
  Digital Design
  close
  Στοιχεία Digital Design

  Το μάθημα “Στοιχεία Digital Design” αποσκοπεί στην εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και με τον καθοριστικό ρόλο που έχει ο σχεδιαστής στη σχέση χρήστη και προϊόντος (εφαρμογές, ιστοχώροι). Μέσω αυτής της πρώτης επαφής, οι σπουδαστές εισάγονται στους τρέχοντες προβληματισμούς γύρω από την κουλτούρα και την αισθητική του digital design, καθώς και στη διαδικασία επίλυσης σχετικών προβλημάτων. Σκοπός του μαθήματος είναι η διαμόρφωση του κατάλληλου γνωστικού και κριτικού υπόβαθρου που θα βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν τη σκέψη τους γύρω από το ρόλο και τη χρήση των ψηφιακών μέσων, να κατανοήσουν την εμπειρία του χρήστη, και να αντιληφθούν τις διαφοροποιήσεις που προκύπτουν ανάλογα με το κοινό-στόχο (target group).
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA502

Β

ΕΤΟΣ

Καλλιτεχνικα ΙΙ
 • Εικαστικές
  Εφαρμογές
  close
  Εικαστικές Εφαρμογές

  Συνέχεια της διδασκαλίας του ελευθέρου σχεδίου, που ξεκινά στο προηγούμενο έτος, οι “Εικαστικές Εφαρμογές” προχωρούν στην εκ του φυσικού μελέτη (σκίτσο, σχέδιο, χρώμα) και την επεξεργασία σύνθετων θεματικών ενοτήτων, με στόχο την απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας για την επίτευξη ενός εικαστικού αποτελέσματος υψηλού επιπέδου. Το μάθημα περιλαμβάνει σπουδή χρώματος εκ του φυσικού, συνθέσεις που βασίζονται στη χρωματική επεξεργασία εικόνων και τη χρήση χαρτιών και άλλων υλικών (κολάζ), μελέτη κίνησης ανθρώπινου σώματος από μοντέλο με μολύβι, μελάνι και χρώμα (σκίτσο), και τη συνολική άσκηση “μεταγραφές σε εικόνες”, η οποία συνοψίζει τις αποκτηθείσες γνώσεις, φέρνοντας παράλληλα σε άμεση, πρακτική επαφή τους σπουδαστές με τη σύγχρονη τέχνη.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA510 (digital design), 5VA501 (graphic design), 5VA502 (interior design)

 • Γλυπτικές
  Κατασκευές
  close
  Γλυπτικές Κατασκευές

  Οι “Γλυπτικές Κατασκευές” έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη της δυναμικής των στερεών και την οργάνωση και ανάπτυξή τους στο χώρο. Στόχος είναι η εξοικείωση με την εικαστική γλώσσα στις τρεις διαστάσεις, μέσω ασκήσεων που καλούν τους σπουδαστές να μελετήσουν τις βασικές συνθετικές αρχές, εναρμονίζοντας όγκους, αναπτύσσοντάς τους στον τρισδιάστατο χώρο και ισορροπώντας τους αναλογικά. Ουσιαστικό μέρος της εκπαίδευσης είναι η κατανόηση της σημασίας του φωτός ως βασικού εκφραστικού στοιχείου και οργανωτικού παράγοντα της σύνθεσης, καθώς και η μελέτη του κενού που σχηματίζεται στο εσωτερικό ή στο ενδιάμεσο των όγκων. Οι σπουδαστές ενθαρρύνονται αφενός να αντιμετωπίσουν τη δομή-οργάνωση του έργου, αφετέρου να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα πάνω σε ένα αρμονικά οργανωμένο υπόβαθρο.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA510 (digital design), 5VA501 (graphic design), 5VA502 (interior design)

Θεωρητικα ΙΙ
 • Ιστορία της
  Τέχνης ΙΙ
  close
  Ιστορία της Τέχνης ΙΙ

  Η “Ιστορία της Τέχνης ΙΙ” επικεντρώνεται στις περιόδους από την Ύστερη Αρχαιότητα μέχρι και τον 19ο αιώνα, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνικο-ιστορική προσέγγιση, την εικονολογία, τη βιογραφία και τη θεωρία της πρόσληψης. Παρουσιάζονται εικαστικές δημιουργίες από τις αντίστοιχες περιόδους, μελετάται το πλαίσιο των κοινωνικών συμφραζομένων που καθόρισαν τη μορφή και τη λειτουργία τους, καθώς επίσης και η πρόσληψή τους από μεταγενέστερες εποχές. Στο πλαίσιο αυτής της πρόσληψης γίνονται αναφορές στους τρόπους με τους οποίους σύγχρονα μέσα και μορφές έκφρασης, όπως η φωτογραφία, ο κινηματογράφος και η ψηφιακή τεχνολογία, διαχειρίστηκαν αυτές τις μορφές είτε στο πεδίο του ερευνητικού πειραματισμού, είτε στο πεδίο της αυτόνομης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Οι σπουδαστές, παράλληλα με τη συμμετοχή τους στις παρουσιάσεις και τη συζήτηση των θεμάτων, αναλαμβάνουν ατομική δημιουργική εργασία στην οποία καλούνται να συνδυάσουν τη θεωρητική έρευνα και την εικαστική δημιουργία σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA509

 • Πολιτιστική
  Θεωρία ΙΙ
  close
  Πολιτιστική Θεωρία ΙΙ

  Το μάθημα “Πολιτιστική Θεωρία ΙΙ” επικεντρώνεται σε ζητήματα της ιστορίας του νεώτερου και σύγχρονου δυτικού πολιτισμού, όπως είναι οι ιδεολογικές και νοοτροπικές αλλαγές που σηματοδοτούν το πέρασμα από τον Μεσαίωνα στη βιομηχανική και μεταβιομηχανική εποχή, η εμφάνιση, διαμόρφωση και κρίση της μοντέρνας κοσμοαντίληψης, η μεταμοντέρνα συνθήκη, κ.ά. Σε δεύτερο στάδιο εξετάζονται θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία, με σημαντικότερα το φαινόμενο της μεγαλούπολης, το θέαμα και την “κοινωνία της αφθονίας”, την εικονική πραγματικότητα και την ψηφιακή κουλτούρα, τον κοινωνικό έλεγχο, τα Μ.Μ.Ε. και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, κ.ά. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, και καλούνται να επεξεργαστούν με κριτικό τρόπο ειδικότερα θέματα.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA509

 • Θεωρία του Design
  Γραφιστικό Ι
  close
  Θεωρία του Design Γραφιστικό Ι

  Η “Θεωρία του Design / Γραφιστικό Ι” επιδιώκει να στρέψει την προσοχή των σπουδαστών στους ιστορικούς, κοινωνικο-οικονομικούς, ιδεολογικούς, αισθητικούς κ.ά. παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν την εξέλιξη της οπτικής επικοινωνίας εν γένει και του graphic design ειδικότερα, και επιδρούν αποφασιστικά στη διαμόρφωση των επικρατούντων στυλ. Η συζήτηση ξεκινάει από τη μορφή και τα συστήματα της οπτικής επικοινωνίας σε προβιομηχανικούς πολιτισμούς (ευρωπαϊκούς και μη), προχωρεί σε μια εισαγωγή στην ιστορία της τυπογραφίας, και επιχειρεί μια εμβάθυνση στη σημειολογία της οπτικής επικοινωνίας με σκοπό την κατανόηση και ανάλυση των οπτικών κωδίκων της σύγχρονης “κοινωνίας της εικόνας”.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA509

Γραφιστικα ΙΙ
 • Οπτική
  Επικοινωνία
  close
  Οπτική Επικοινωνία

  H οπτική επικοινωνία συνεχώς εξελίσσεται. Μέσα από την πληθώρα εργαλείων και πρακτικών, εμπνέουμε τους νέους σχεδιαστές να αναπτύξουν δημιουργική και πρακτική σκέψη σε ένα πλούσιο εύρος εφαρμογών. Πώς γινόμαστε "οπτικά επικοινωνιακοί" σήμερα και ποια είναι η διαδικασία, οι δεξιότητες του σχεδιαστή και πέρα από τα οπτικά όρια; Η προσέγγιση γίνεται μέσα από τον πειραματισμό και την κριτική δημιουργία σε σχέση με τον πολιτισμό και την κοινωνία.
  Το πρακτικό μέρος μαθαίνει στους σπουδαστές να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της σκέψης και τους οδηγεί στο να αξιοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα μέσων όπως τον ήχο, την κίνηση, το χώρο,την έρευνα,τη στρατηγική, το κείμενο, την εμπειρία από τους τομείς της τέχνης και της κουλτούρας του σχεδιασμού.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA506

Γραφιστικες Εφαρμογες Ι
 • Γραφιστικές
  Εφαρμογές
  close
  Γραφιστικές Εφαρμογές

  Οι “Γραφιστικές Εφαρμογές” καλύπτουν ένα μεγάλο πεδίο της οπτικής επικοινωνίας με διάφορες επιμέρους πλευρές. Το μάθημα έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στο χειρισμό βασικών ζητημάτων, όπως είναι η επεξεργασία του concept (ιδέας) και η προσχεδιακή προσέγγιση, η σύνθεση γενικών εφαρμογών και η χρήση της τυπογραφίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξερεύνηση διαφόρων σχεδιαστικών μεθόδων, καθώς και στη διαδικασία επιλογής εκείνης που είναι η πιο κατάλληλη σε κάθε περίπτωση, με βασικό κριτήριο την αποτελεσματικότερη οργάνωση και μετάδοση της πληροφορίας.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA512 (digital design), 5VA505 (graphic design)

 • Τεχνολογία
  Γραφιστικής
  close
  Τεχνολογία Γραφιστικής

  Το μάθημα “Τεχνολογία Γραφιστικής” παρέχει την απαραίτητη κατάρτιση που πρέπει να έχει ο γραφίστας όσον αφορά το τεχνικό μέρος της υλοποίησης και παραγωγής των γραφιστικών εφαρμογών. Οι σπουδαστές γνωρίζουν τις μεθόδους εκτύπωσης, συσκευασίας και βιβλιοδεσίας, τη διαδικασία του μοντάζ και των διαχωρισμών, εκπαιδεύονται στο prepress, συγχρόνως δε εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους στη χρήση του χρώματος, των γραμμάτων και του χαρτιού. Το μάθημα διεξάγεται με εισηγήσεις, πρακτική εξάσκηση, σεμινάρια και επισκέψεις σε σχετικούς χώρους, καθώς και με ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις στον τομέα της γραφιστικής τεχνολογίας.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA505

Digital Design II
 • Σχεδιαστικά Προγράμματα
  Γραφιστικής I
  close
  Σχεδιαστικά Προγράμματα Γραφιστικής I

  Η γενική εκπαίδευση των σπουδαστών στα σχεδιαστικά προγράμματα, η οποία ξεκινά στο πρώτο έτος, συνεχίζεται με τα “Σχεδιαστικά Προγράμματα Γραφιστικής I”. Παράλληλα με την εκπαίδευση στο χειρισμό του λογισμικού, το μάθημα αποσκοπεί στη γενικότερη ανάπτυξη της αντίληψης, της σκέψης και της δημιουργικότητας στις ιδιαίτερες συνθήκες του ψηφιακού κόσμου, έτσι ώστε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής να μην αντιμετωπίζεται ως απλό εργαλείο, αλλά ως ένα μέσο με τις δικές του αρχές και δυνατότητες, που έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα σε νέες κατευθύνσεις.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA503

Γ

ΕΤΟΣ

Θεωρητικα ΙΙΙ
 • Ιστορία της
  Τέχνης ΙΙΙ
  close
  Ιστορία της Τέχνης ΙΙΙ

  Η “Ιστορία της Τέχνης ΙΙΙ” επικεντρώνεται στην περίοδο από τον 19ο μέχρι τον 21ο αιώνα και μελετά τη μοντέρνα και τη σύγχρονη τέχνη, με έμφαση στις μαρξιστικές θεωρίες, την ψυχανάλυση, τη συγκρότηση της ταυτότητας και του κοινωνικού φύλου, τον στρουκτουραλισμό και τις θεωρίες του μεταμοντερνισμού. Παρουσιάζονται έργα που σηματοδοτούν σε σημαντικό βαθμό τις επιθυμίες και τα οράματα, αλλά και τις αντινομίες και τις αντιφάσεις αυτής της περιόδου. Εξετάζονται αφενός οι τρόποι με τους οποίους οι κοινωνικές εξελίξεις βρίσκουν τρόπους έκφρασης και κριτικού σχολιασμού μέσα από το πεδίο της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αφετέρου οι δυνατότητες που παρέχει η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στην καλλιτεχνική έκφραση και οι τρόποι που νέες μορφές τέχνης όπως οι εγκαταστάσεις, το βίντεο και η ψηφιακή τέχνη συνδιαλέγονται με παλαιότερες καλλιτεχνικές εκφράσεις. Η εκπόνηση ατομικής ερευνητικής εργασίας οδηγεί σε μια αυτογραφική και πρωτότυπη πρόταση, στην οποία συνδυάζεται η θεωρητική έρευνα και η εικαστική δημιουργία σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα, ενώ η χρήση ποικίλων μεθόδων και τεχνικών υλοποίησης συνδέει το περιεχόμενο της ερευνητικής μεθοδολογίας με αυτό της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA507

 • Θεωρία του Design
  Γραφιστικό ΙΙ
  close
  Θεωρία του Design Γραφιστικό ΙΙ

  Η “Θεωρία του Design / Γραφιστικό ΙΙ” προχωρεί στη μελέτη σύγχρονων παραδειγμάτων graphic design προερχόμενων τόσο από το “κέντρο” (Δ. Ευρώπη και ΗΠΑ) όσο και από την “περιφέρεια” (Βαλκανικές και Μεσογειακές χώρες, κ.ά.), με σκοπό να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις της μελέτης της σχέσης εθνικής ή/και πολιτιστικής ταυτότητας με το μαζικά απευθυνόμενο μήνυμα του graphic designer. Εξετάζεται η ευθύνη του designer ως “ιστορικού” απολογητή του μέλλοντος, στο έργο του οποίου μπορεί να αποτυπωθεί το πνεύμα μιας εποχής, καθώς και η σχέση του αφενός με τους μηχανισμούς χειραγώγησης αφετέρου με τις διεργασίες αφύπνισης του κοινωνικού συνόλου μέσω της γλώσσας της εικόνας. Παράλληλα, συζητούνται οι ιστορικοί σταθμοί στην πορεία του graphic design από την πρώτη βιομηχανική εποχή έως τις μέρες μας, καθώς και η ιστορία του ελληνικού graphic design, με ιδιαίτερη έμφαση στους κοινωνικο-ιστορικούς, πολιτισμικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που καθόρισαν την εξέλιξη της οπτικής επικοινωνίας στην Ελλάδα.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA507

Γραφιστικα ΙΙΙ
 • Master Classes
  close
  Master Classes

  Η συνεχής επαφή των σπουδαστών με επαγγελματίες σχεδιαστές και δημιουργικά γραφεία είναι ένα από τα κύρια μελήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Κολλεγίου Βακαλό.
  Ο κύκλος των Μaster Classes στο τρίτο και τελευταίο έτος Γραφιστικής αποσκοπεί σε μια προσομοίωση πραγματικής εργασιακής διαδικασίας. Αναγνωρισμένοι σχεδιαστές αναλαμβάνουν διδακτικό έργο διάρκειας από δύο έως τέσσερις εβδομάδες ο καθένας, και μέσα από briefs που καλύπτουν σχεδόν όλες τις εφαρμογές της οπτικής επικοινωνίας, εξοικειώνουν τους σπουδαστές με projects επαγγελματικών προδιαγραφών, ειδικά ως προς την δημιουργική σκέψη, την σχεδιαστική αρτιότητα, την σημασία της συνέπειας και την σημαντικότητα του τελικού αποτελέσματος.
  Πολλοί διακεκριμένοι σχεδιαστές και design studios, στον πιο δημιουργικό περίπατο της οπτικής επικοινωνίας.
  Ανάμεσα στους καλεσμένους μας μέχρι σήμερα είναι οι:
  Κ2 Design/Μενέλος Κουρούδης, Γιάννης Καρλόπουλος, Τόνυ Ζαγοραίος, Beetroot/Βασίλης  Σκάνδαλος, Δημήτρης Παπάζογλου, Typical Organization, Lab21/Μάιρα Μεταξά, Bend, Ελένη Μπεβεράτου, Ζωή Λιόλιου, NMR, Marlon Tate και Nowhere.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA504

   

 • Εικονογράφηση
  close
  Εικονογράφηση

  Το μάθημα “Εικονογράφηση” αποσκοπεί στη μελέτη της εικαστικής και τεχνικής πλευράς της εικονογράφησης, της αισθητικής επιμέλειας και της σελιδοποίησης βιβλίων. Σε ένα πρώτο στάδιο οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στις βασικές λειτουργίες λογισμικού εξειδικευμένου στο σχεδιασμό γραμματοσειρών, μελετούν το έργο σημαντικών σχεδιαστών πειραματικών γραμματοσειρών, και σχεδιάζουν λογότυπα και μια πειραματική γραμματοσειρά, που παρουσιάζονται με αναλυτική τεκμηρίωση του concept και των σχεδιαστικών επιλογών. Παράλληλα εκπαιδεύονται στις βασικές λειτουργίες λογισμικού εξειδικευμένου στο σχεδιασμό γραμματοσειρών. Στο επόμενο στάδιο γίνεται εισαγωγή στα interactive animated graphics, τους πειραματισμούς και τις εφαρμογές τους, και το σχετικό λογισμικό, η δε εργασία επικεντρώνεται στην μετατροπή ενός κολάζ σε διαδραστικό animation, αρχικά σε προσχεδιακό επίπεδο (10”-30”) και στη συνέχεια υλοποιώντας σε πλήρη εφαρμογή ένα από τα προσχέδια (3′).
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA504

 • Έντυπες
  Εφαρμογές
  close
  Έντυπες Εφαρμογές

  Το μάθημα της “Έντυπης Διαφήμισης” ασχολείται με το σχεδιασμό καταχωρήσεων ημερήσιου και περιοδικού τύπου, ημερολογίων, διαφημιστικών εντύπων και άλλων γραφιστικών εφαρμογών με διαφημιστικό περιεχόμενο.Βασικό στοιχείο το οποίο καλούνται να χειριστούν οι σπουδαστές είναι η φωτογραφία, οι δε προτάσεις δουλεύονται αρχικά σε προσχέδια και στο τέλος εκτελούνται σε προγράμματα υπολογιστών.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA504

Γραφιστικες Εφαρμογες ΙΙ
 • Tυπογραφία & Book Design
  close
  Tυπογραφία & Book Design

  Το μάθημα της τυπογραφίας και του σχεδιασμού εκδόσεων (Typography and Book Design) αφορά δύο αλληλένδετους τομείς της οπτικής επικοινωνίας. Εκ πρώτης, μελετά την χρήση των γραμματοσειρών αλλά και τις ιδιαιτερότητες μεταξύ διαφορετικών αλφαβήτων σε έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις μέσω της μορφολογίας του γράμματος αλλά και των κανόνων της τυπογραφικής σχεδίασης. Οι σπουδαστές καλούνται μέσα από συγκεκριμένες εφαρμογές να μελετήσουν τις διαφορετικές χρήσεις της τυπογραφίας είτε αυτή αφορά την βέλτιστη ανάγνωση και την ιεραρχία της επικοινωνίας είτε τον εικαστικό χαρακτήρα της.

  Ο δεύτερος τομέας, αφορά τον σχεδιασμό διαφόρων ειδών εκδόσεων μέσω του οποίου οι σπουδαστές διδάσκονται τα μορφολογικά στοιχεία και τις ανάγκες διαφοροποίησης της μορφής και του περιεχομένου ανάλογα με το είδος της έκδοσης και τον σκοπό της. Εξετάζεται αφενός ο τρόπος με τον οποίο η κεντρική ιδέα βρίσκει πρακτικό τρόπο εφαρμογής σε μια έκδοση, είτε αυτός είναι μορφολογικός είτε λειτουργικός ή αισθητικός και αφετέρου οι δυνατότητες που παρέχει το ίδιο το μέσο του εντύπου για πειραματισμό, καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την διαδικασία έρευνας, ανάλυσης, ιδέας και παραγωγής, μέχρι την τελική υλοποίηση μιας έκδοσης σε απτή μορφή.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA503

 • Συσκευασία
  close
  Συσκευασία

  Η “Συσκευασία” συνεχίζει τη μελέτη του σχεδιασμού συσκευασιών που ξεκινά στο προηγούμενο έτος. Μέσω εργασιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών –από τα μαζικά αναπαραγόμενα προϊόντα μέχρι τα αντίγραφα περιορισμένου αριθμού– και με τη βοήθεια θεματικών σεμιναριακών προβολών, εξετάζεται, αναλύεται και υλοποιείται η σχεδιαστική ιδέα, η οποία πρέπει να βασίζεται σε έρευνα, ανάπτυξη μεθοδολογίας, πειραματισμό και αναζήτηση της πρωτοτυπίας, και να καταλήγει σε μια επαγγελματικού τύπου παρουσίαση.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA503

 • Οπτική Ταυτότητα
  (Branding)
  close
  Οπτική Ταυτότητα (Branding)

  Το μάθημα “Οπτική Ταυτότητα - Branding” εστιάζεται στη μελέτη του συμβολικού οπτικού κώδικα ο οποίος συνοψίζει και προβάλλει δημόσια την ταυτότητα και τον χαρακτήρα μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού, κ.ά. Ο κώδικας αυτός περιλαμβάνει το σήμα ή/και το λογότυπο, καθώς και τα επίσημα χρώματα, σύμβολα και γραμματοσειρές, που χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση οπτικής επικοινωνίας (προϊόντα, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, αλληλογραφία, χώροι, κ.ά.) Το μάθημα περιλαμβάνει πρωτογενή έρευνα, συλλογή πληροφοριών και αναζήτηση-μελέτη των κατάλληλων σχεδιαστικών στοιχείων και επικοινωνιακών μέσων, αποσκοπώντας στην εξοικείωση των σπουδαστών με αυτή τη σημαντική περιοχή του graphic design. Η εφαρμογή της ορθής ερευνητικής μεθοδολογίας και η συνεχής ανάπτυξη των ιδεών και των σχεδιαστικών προτάσεων εφοδιάζει με γνώσεις πάνω στη δημιουργική εφαρμογή των λύσεων.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA503

Digital Design ΙΙΙ
 • Νέα Μέσα
  close
  Νέα Μέσα

  Το μάθημα “Νέα Μέσα” αφορά δύο ειδικούς τομείς του ψηφιακού design. Ο πρώτος, το Web Design, αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά αναπτυσσόμενα πεδία της γραφιστικής. Οι σπουδαστές διδάσκονται τις σχεδιαστικές αρχές και παραμέτρους του μέσου, καθώς και το απαραίτητο λογισμικό που χρειάζονται για να αναλύσουν, να σχεδιάσουν και να μεταφέρουν την έμπνευσή τους στη παγκόσμια ψηφιακή πολυμεσική πλατφόρμα του Internet. Ο δεύτερος τομέας είναι τα time based media, στα οποία οι σπουδαστές εισάγονται μέσω της δημιουργικής εξάσκησης στο animation (motion graphics) και στο βίντεο, “εξειδικεύσεις” που όλο και συχνότερα αφορούν τον graphic designer. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις ειδικές εκφραστικές δυνατότητες των συγκεκριμένων μέσων, η αναζήτηση της ιδιαίτερης προσωπικής αφήγησης στην οποία προτρέπουν, καθώς και η γνωριμία με μεθόδους και ορολογία, κοινές σε μια ευρύτερη εκφραστική περιοχή, που περιλαμβάνει το ψηφιακό βίντεο, το 2D animation, τη μουσική τεχνολογία, κ.ά.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA501

 • Σχεδιαστικά Προγράμματα
  Γραφιστικής ΙΙ
  close
  Σχεδιαστικά Προγράμματα Γραφιστικής ΙΙ

  Το μάθημα “Σχεδιαστικά Προγράμματα Γραφιστικής ΙΙ” έχει σκοπό να ενθαρρύνει τους σπουδαστές στην ανάπτυξη της δικής τους εκφραστικής γλώσσας μέσω των ψηφιακών εργαλείων και μέσων. Το μάθημα επικεντρώνεται στο editorial/publication design, το οποίο προσεγγίζεται και διερευνάται ως χώρος πειραματισμού, ατομικής έκφρασης και συνδυασμού ικανοτήτων. Δίνεται έμφαση στην ενσωμάτωση παραδοσιακών τεχνικών στο πλαίσιο εργασιών που υλοποιούνται με τις νέες τεχνολογίες, ενώ εξετάζεται η ιστορία του σχεδιασμού εκδόσεων σε συνάρτηση με την πρακτική και τις ανάγκες του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος. Οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με θέματα όπως η αφήγηση, το ύφος, η δομή, το σχέδιο, ο ρυθμός και η σχέση εικόνας/κειμένου στο πλαίσιο του ψηφιακού design, παράλληλα δε αποκτούν τεχνικές γνώσεις και εμπειρία στις πιο πρόσφατες εκδόσεις προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας, κειμένου, σχεδιασμού και σελιδοποίησης.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA501

Πτυχιακη Εργασια
 • Ατομικό
  Project
  close
  Ατομικό Project

  Η τριετής σπουδή της γραφιστικής ολοκληρώνεται με την “Πτυχιακή Εργασία”, ένα ατομικό, αυτοτελές project επαγγελματικών προδιαγραφών, το οποίο οι σπουδαστές καλούνται να επεξεργαστούν και να ολοκληρώσουν τις δέκα τελευταίες εβδομάδες του Γ’ Έτους. Η πτυχιακή εργασία μπορεί να έχει αντικείμενο οποιοδήποτε θέμα από την περιοχή του graphic design και της οπτικής επικοινωνίας, και η ανάπτυξή της ακολουθεί τα στάδια υλοποίησης ενός πραγματικού project μεγάλης κλίμακας: έρευνα και μελέτη, διαμόρφωση ιδεών, συζήτηση προσχεδιακών λύσεων, τεκμηριωμένη παρουσίαση τελικής πρότασης. Η διαδικασία αυτή δίνει στους σπουδαστές την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν κριτικά και δημιουργικά όλες τις γνώσεις και την εμπειρία που έχουν αποκτήσει στη διάρκεια των σπουδών τους, και έτσι να κατανοήσουν πλήρως το συμπληρωματικό ρόλο που έχουν στο έργο του design η αισθητική, το στυλ, η τεχνολογία, τα υλικά, οι ιδέες, η σκέψη και η θεωρία. 
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA998