ΕΡΓΑ
ΣΤΗΡΙΑ/
ΣΕΜΙ
ΝΑΡΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΑ

Έχοντας συμπληρώσει 60 και πλέον χρόνια συνεχούς λειτουργίας, η Σχολή Βακαλό έχει εγκαινιάσει εδώ και αρκετά χρόνια μια σειρά από ελεύθερα, μονοετή εργαστήρια και ταχύρυθμα σεμινάρια. Αυτή η πρωτοβουλία υλοποιεί μια πλευρά της γενικότερης πολιτικής που ακολουθεί όσον αφορά τη συνεχή επιμόρφωση γύρω από το Design, και την προσφορά πλήρους (θεωρητικής, καλλιτεχνικής και τεχνικής) εκπαίδευσης σε εξειδικευμένους τομείς και αντικείμενα στο πεδίο των εφαρμοσμένων τεχνών.


Υποψήφιοι
Στα μονοετή εργαστήρια και τα σεμινάρια γίνονται δεκτά άτομα άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτως προηγούμενου εκπαιδευτικού υπόβαθρου και ειδικών γνώσεων. 
Σε ορισμένα προγράμματα οι υποψήφιοι δίνουν συνέντευξη και παρουσιάζουν φάκελο εργασιών στους υπεύθυνους καθηγητές των εργαστηρίων. Μέγιστος αριθμός 15 σπουδαστών ανά εργαστήριο.

Αίτηση εγγραφής
Αίτηση εγγραφής υποβάλλεται στη Γραμματεία από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, και πρέπει να συνοδεύεται από:
1. φωτοτυπία ταυτότητας,
2. δύο φωτογραφίες ταυτότητας,
3. το ποσό της πρώτης δόσης των διδάκτρων
Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, γίνονται δεκτές εγγραφές μέχρι και την έναρξη των μαθημάτων (τελευταίο δεκαήμερο Οκτωβρίου).

Δίδακτρα
Τα δίδακτρα των μονοετών εργαστηρίων για το ακαδημαϊκό έτος 2021–22 θα ανακοινωθούν στις αρχές Ιανουαρίου 2021 και καταβάλλονται σε 10 μηνιαίες δόσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο 2106442514 ή στο info@vakalo.gr.