ΕΡΓΑ
ΣΤΗΡΙΑ/
ΣΕΜΙ
ΝΑΡΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΑ

Έχοντας συμπληρώσει 65 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, η Σχολή Βακαλό έχει εγκαινιάσει εδώ και αρκετά χρόνια μια σειρά από ελεύθερα, μονοετή εργαστήρια και ταχύρυθμα σεμινάρια. Αυτή η πρωτοβουλία υλοποιεί μια πλευρά της γενικότερης πολιτικής που ακολουθεί όσον αφορά τη συνεχή επιμόρφωση γύρω από το Design, και την προσφορά πλήρους (θεωρητικής, καλλιτεχνικής και τεχνικής) εκπαίδευσης σε εξειδικευμένους τομείς και αντικείμενα στο πεδίο των εφαρμοσμένων τεχνών.


Υποψήφιοι
Στα μονοετή εργαστήρια και τα σεμινάρια γίνονται δεκτά άτομα άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτως προηγούμενου εκπαιδευτικού υπόβαθρου και ειδικών γνώσεων. 
Σε ορισμένα προγράμματα οι υποψήφιοι δίνουν συνέντευξη και παρουσιάζουν φάκελο εργασιών στους υπεύθυνους καθηγητές των εργαστηρίων. Μέγιστος αριθμός 15 σπουδαστών ανά εργαστήριο.

Αίτηση εγγραφής
Αίτηση εγγραφής υποβάλλεται στη Γραμματεία από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, και πρέπει να συνοδεύεται από:
1. φωτοτυπία ταυτότητας,
2. δύο φωτογραφίες ταυτότητας,
3. το ποσό της πρώτης δόσης των διδάκτρων
Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, γίνονται δεκτές εγγραφές μέχρι και την έναρξη των μαθημάτων (τελευταία εβδομάδα Οκτωβρίου).

Δίδακτρα
Οι εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 ξεκίνησαν.
Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις.

1. Εργαστήριο Digital Design: δίδακτρα 2.400€ (μαθήματα δύο φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Πέμπτη 18:30-21:30, έναρξη 22/10/24)
2. Εργαστήριο Σκηνογραφίας & Ενδυματολογίας (Stage & Costume Design): δίδακτρα 2.200€ (μαθήματα δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη 17:30-20:30, έναρξη 22/10/24)
3. Εργαστήριο Web Comics: δίδακτρα 2.200€ (μαθήματα δύο φορές την εβδομάδα online, Δευτέρα και Τετάρτη, 17:30-21:30, έναρξη 21/10/24)
4. Εργαστήριο Φωτογραφίας (Photography): δίδακτρα 1.450€ (μια φορά την εβδομάδα, Δευτέρα 18:00-21:00, έναρξη 21/10/24)
5. Εργαστήριο Artist Books: δίδακτρα 1.450€ (μια φορά την εβδομάδα, έναρξη 31/10/24)
6. Εργαστήριο Ζωγραφικής & Εικαστικών Τεχνών (Visual Arts): δίδακτρα 2.200€ (δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη, 17:00-20:00, έναρξη 21/10/24).
Σε αυτό το εργαστήριο δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης και μεμονωμένων ενοτήτων του προγράμματος (μια φορά την εβδομάδα) με δίδακτρα 1.400€. 

Ισχύει έκπτωση 200€ στα δίδακτρα για τις 5 πρώτες εγγραφές σε κάθε ένα από τα παραπάνω εργαστήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο 2106442514 ή στο info@vakalo.gr.