ΕΡΓΑ
ΣΤΗΡΙΑ/
ΣΕΜΙ
ΝΑΡΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΑ

Έχοντας συμπληρώσει 65 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, η Σχολή Βακαλό έχει εγκαινιάσει εδώ και αρκετά χρόνια μια σειρά από ελεύθερα, μονοετή εργαστήρια και ταχύρυθμα σεμινάρια. Αυτή η πρωτοβουλία υλοποιεί μια πλευρά της γενικότερης πολιτικής που ακολουθεί όσον αφορά τη συνεχή επιμόρφωση γύρω από το Design, και την προσφορά πλήρους (θεωρητικής, καλλιτεχνικής και τεχνικής) εκπαίδευσης σε εξειδικευμένους τομείς και αντικείμενα στο πεδίο των εφαρμοσμένων τεχνών.


Υποψήφιοι
Στα μονοετή εργαστήρια και τα σεμινάρια γίνονται δεκτά άτομα άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτως προηγούμενου εκπαιδευτικού υπόβαθρου και ειδικών γνώσεων. 
Σε ορισμένα προγράμματα οι υποψήφιοι δίνουν συνέντευξη και παρουσιάζουν φάκελο εργασιών στους υπεύθυνους καθηγητές των εργαστηρίων. Μέγιστος αριθμός 15 σπουδαστών ανά εργαστήριο.

Αίτηση εγγραφής
Αίτηση εγγραφής υποβάλλεται στη Γραμματεία από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, και πρέπει να συνοδεύεται από:
1. φωτοτυπία ταυτότητας,
2. δύο φωτογραφίες ταυτότητας,
3. το ποσό της πρώτης δόσης των διδάκτρων
Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, γίνονται δεκτές εγγραφές μέχρι και την έναρξη των μαθημάτων (τελευταία εβδομάδα Οκτωβρίου).

Δίδακτρα
Τα δίδακτρα των μονοετών εργαστηρίων για το ακαδημαϊκό έτος 2023–24 καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις και διαμορφώνονται ως εξής:

1. Εργαστήριο Digital Design: 2.400€ (δύο φορές την εβδομάδα, έναρξη 24/10/23)
2. Εργαστήριο Σκηνογραφίας & Ενδυματολογίας: 2.200€ (δύο φορές την εβδομάδα, έναρξη 24/10/23)
3. Εργαστήριο Web Comics: 2.200€ (δύο φορές την εβδομάδα online, έναρξη 23/10/23)
4. Εργαστήριο Ζωγραφικής & Εικαστικών Τεχνών: 2.200€ (τρεις φορές την εβδομάδα, έναρξη 23/10/23)
Σε αυτό το εργαστήριο δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης και μεμονωμένων ενοτήτων του προγράμματος, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων. Το κόστος των διδάκτρων για μια ενότητα (μια φορά την εβδομάδα) ανέρχεται στα 1.000€, ενώ για δύο ενότητες (δύο φορές την εβδομάδα) ανέρχεται στα 1.600€. Η έκπτωση για τις 5 πρώτες εγγραφές αφορά μόνο στην περίπτωση παρακολούθησης και των τριών ενοτήτων του προγράμματος του εν λόγω εργαστηρίου.
5. Εργαστήριο Φωτογραφίας: 1.450€ (μια φορά την εβδομάδα, έναρξη 23/10/23)
6. Εργαστήριο Artist Books: 1.450€ (μια φορά την εβδομάδα, έναρξη 26/10/23)

Ισχύει έκπτωση 200€ στα δίδακτρα για τις 5 πρώτες εγγραφές σε κάθε ένα από τα παραπάνω εργαστήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο 2106442514 ή στο info@vakalo.gr.