ΠΑΝΕΠΙ
ΣΤΗΜΙΟ
DERBY

Univer-
sity of
Derby

Η Σχολή Βακαλό συνεργάζεται από το 1996 με το βρετανικό Πανεπιστήμιο, που επικυρώνει τα τριετή προγράμματά της ως ισότιμα προγραμμάτων Bachelor of Arts, και τα μεταπτυχιακά προγράμματα ως ισότιμα προγραμμάτων Master of Arts.
Το Πανεπιστήμιο του Derby είναι ένα ταχύτατα ανερχόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο έχει την έδρα του στην πόλη του Derby, πρωτεύουσα της κομητείας Derbyshire, στην κεντρική Αγγλία και περίπου 200χλμ. βόρεια του Λονδίνου. 


UNIVER-
SITY'S RANKING

Το Σεπτέμβριο του 2023 το Πανεπιστήμιο του Derby έλαβε χρυσό βραβείο στα ΤΕF Αwards (Teaching Excellence Framework), τα οποία πραγματοποιούνται κάθε 4 έτη.
Σύμφωνα με το Guardian University Guide 2024 κατατάσσεται ανάμεσα στα 55 πρώτα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βρετανίας (και στην 11η θέση στον τομέα των Καλών Τεχνών).
Επίσης, κατατάσσεται στις θέσεις 201-250 των νέων Πανεπιστημίων του κόσμου για το 2023 (Young University Rankings στα Times Higher Education).


ΣΚΟΠΟΣ
ΤΗΣ ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο σκοπός της συνεργασίας μια ελληνικής ιδιωτικής σχολής με ένα ξένο κρατικό πανεπιστήμιο αποσκοπεί κυρίως στην επίσημη επικύρωση του επιπέδου των σπουδών που παρέχει η σχολή από ένα θεσμικό φορέα ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και στην κατοχύρωση του αποφοίτου στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και στην παγκόσμια αγορά εργασίας.
Η επικύρωση των σπουδών της Σχολής Βακαλό από το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο του Derby, που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίων Bachelor of Arts (Honours) και Master of Arts, πιστοποιεί αυτόματα ότι οι σπουδές αυτές είναι του ιδίου επιπέδου με τις αντίστοιχες σπουδές του ανώτατου βρετανικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Με αυτή την έννοια, οι κάτοχοι των πτυχίων Bachelor και Master διαθέτουν το ίδιο τυπικό προσόν που διαθέτουν οι απόφοιτοι ενός βρετανικού πανεπιστημίου. Η επικύρωση αυτή σημαίνει ότι στο κύρος της Σχολής Βακαλό προστίθεται το κύρος του ξένου ιδρύματος και η διεθνής αναγνωρισιμότητά του.