ΕΠΑΓΓΕΛ
ΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΤΑ
ΣΤΑΣΗ

ΤΟΜΕΙΣ
TOY
DESIGN

Κατά την εξέλιξη του προγράμματος οι σπουδαστές εξοικειώνονται σταδιακά με τους τομείς κάθε ειδικότητας, καθώς και με τους επαγγελματικούς ρόλους και τις ειδικές θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τις επιμέρους εφαρμογές του Design. Παράλληλα, η Σχολή οργανώνει κατά τη διάρκεια των σπουδών σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Παρακάτω θα βρείτε μερικές βασικές πληροφορίες για τους τομείς της γραφιστικής, της αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου και του digital design, καθώς και τα πεδία απασχόλησης των αποφοίτων.


ΤΟΜΕΙΣ
ΑΠΑΣΧΟ-
ΛΗΣΗΣ

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας της Γραφιστικής μπορούν να εργαστούν από το επίπεδο του τελικού εκτελεστή (final art) μέχρι τα ανώτατα κλιμάκια του καλλιτεχνικού διευθυντή (art director), του δημιουργικού υπεύθυνου (creative art), του υπεύθυνου οπτικοποίησης (visualiser), κ.ά. σε διαφημιστικές εταιρείες, δημιουργικά γραφεία, εκδοτικούς οίκους, εκδόσεις περιοδικών και εφημερίδων, εταιρείες δημοσίων σχέσεων, διοργάνωσης εκθέσεων/εκδηλώσεων, τηλεοπτικούς σταθμούς και στούντιο, εμπορικά και εκθεσιακά κέντρα, εταιρείες πληροφορικής, εταιρείες εκτυπώσεων και συσκευασίας, σχεδιαστικά τμήματα ιδιωτικών/δημόσιων υπηρεσιών, σχολές ή τμήματα Design (ελληνικά κολλέγια, πανεπιστήμια εξωτερικού).

Γραφιστική και οπτική επικοινωνία
> Διαφήμιση
> Έντυπες εκδόσεις
> Ηλεκτρονικές εκδόσεις
> Τυπογραφία
> Σχεδιασμός γραμματοσειρών
> Εικονογράφηση
> Εταιρική ταυτότητα και επικοινωνία
> Πληροφοριακό Design
> Περιβαλλοντικό Design
> Web design
> Multimedia / ψηφιακές εφαρμογές
> Εκπαίδευση και έρευνα

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού Χώρου μπορούν να εργαστούν από το στάδιο της τελικής εκτέλεσης μέχρι τα ανώτερα κλιμάκια της επιμέλειας, της καλλιτεχνικής διεύθυνσης, της επίβλεψης έργου, κ.ά. σε αρχιτεκτονικά γραφεία, γραφεία αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου, γραφεία αρχιτεκτονικής τοπίου, τεχνικές εταιρείες, εταιρείες επίπλωσης και οικιακού εξοπλισμού, εταιρείες κατασκευής εκθεσιακών περιπτέρων, εμπορικά και εκθεσιακά κέντρα, εταιρείες διοργάνωσης εκθέσεων/εκδηλώσεων, εργαστήρια σκηνογραφίας/ενδυματολογίας, τηλεοπτικούς σταθμούς και στούντιο, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, σχεδιαστικά τμήματα ιδιωτικών/δημόσιων υπηρεσιών, σχολές ή τμήματα Design (ελληνικά κολλέγια, πανεπιστήμια εξωτερικού).

Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου
> Μελέτη κατοικιών και ιδιωτικών χώρων
> Μελέτη επαγγελματικών χώρων και γραφείων
> Μελέτη εμπορικών κέντρων
> Διαμόρφωση εμπορικών χώρων
> Διαμόρφωση βιτρινών
> Επιμέλεια εκθέσεων
> Μελέτη ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων
> Σχεδιασμός επίπλων
> Σχεδιασμός αντικειμένων
> Σκηνογραφία και ενδυματολογία
> Εκπαίδευση και έρευνα

 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας του Digital Design μπορούν να εργαστούν ως UX/UI designers, information architects, creative και art directors, front-end developers, communication/digital designers, project managers και motion graphics designers σε διαφημιστικές εταιρείες, digital agencies, εταιρείες start-up στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εταιρείες λογισμικού προγραμμάτων, μεγάλα e-shops, σχολές ή τμήματα Design (ελληνικά κολλέγια, πανεπιστήμια εξωτερικού) κ.ά.

Digital Design
> Web design
> Ηλεκτρονικές εκδόσεις
> Ηλεκτρονικά περιοδικά
> Multimedia
> Ψηφιακές εφαρμογές
> Ηλεκτρονικά παιχνίδια
> Ηλεκτρονικό Εμπόριο
> Διαδικτυακές Υπηρεσίες
> Διαδραστικές εγκαταστάσεις
> Πληροφοριακό Design
> Εκπαίδευση και έρευνα

 

 

 


ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΡΕΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στη Σχολή λειτουργεί γραφείο εύρεσης εργασίας, το οποίο τηρεί αρχείο αγγελιών εταιρειών και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του design. Οι αγγελίες κοινοποιούνται στους τελειόφοιτους και απόφοιτους, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβασή τους στον επαγγελματικό χώρο. Για να διασφαλιστούν τα ποιοτικά κριτήρια και η διαφάνεια της διαδικασίας, η Γραμματεία συλλέγει τις αγγελίες με τα στοιχεία των αιτούντων, την περιγραφή της θέσης εργασίας, και τα προσόντα που πρέπει να έχει ο υποψήφιος. Οι αγγελίες αξιολογούνται, ταξινομούνται και στη συνέχεια κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους απόφοιτους/τελειόφοιτους, οι οποίοι έρχονται απευθείας σε επαφή με την εταιρεία ή τον επαγγελματία που επιθυμούν.