ba
digital
design

DIGITAL
DESIGN

Η ψηφιακή τεχνολογία δημιουργεί νέες δυνατότητες και τρόπους για να επικοινωνούμε, να εργαζόμαστε, να ενημερωνόμαστε, να διασκεδάζουμε, να καταναλώνουμε, κ.ο.κ. Το Digital Design είναι υπεύθυνο για τη λειτουργικότητα, την οπτική εμπειρία και την αισθητική ποιότητα που έχουν αυτοί οι νέοι, ψηφιακοί “χώροι” στους οποίους διαδραματίζονται οι σχέσεις μας, υλοποιούνται οι δραστηριότητές μας και αναπτύσσεται η προσωπικότητά μας.


DIGITAL
DESIGN
ΣΤΗ
ΒΑΚΑΛΟ

“Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Σχολής είναι το πρωτότυπο πρόγραμμα σπουδών. Διαμορφωμένο με βάση τις ανάγκες των σπουδαστών, με υψηλά κριτήρια όσον αφορά την αισθητική και θεωρητική εκπαίδευση, εφαρμοσμένο από καθηγητές που συμμετέχουν ενεργά στην αγορά, το πρόγραμμα σπουδών της Βακαλό προσφέρει στους σπουδαστές εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά και συνολική παιδεία. Η υψηλή εξειδίκευση του εκπαιδευτικού προσωπικού και ο τρόπος διδασκαλίας είναι από τα καίρια σημεία που την κάνουν να αποτελεί εφαλτήριο για νέους τρόπους σκέψης και πειραματισμού στον χώρο του Design. Στον τομέα του Digital Design η συζήτηση και η εκπαίδευση πάνω στο πώς σχεδιάζουμε εφαρμογές για ψηφιακά περιβάλλοντα, πώς διαμορφώνουμε εμπειρίες καθημερινής χρήσης των νέων μέσων, και πώς ανταποκρινόμαστε σε απαιτητικά προβλήματα, ξεπερνάει τα όρια της “παραδοσιακής” τάξης.”

Χρύσα Γκάγκωση, Υπεύθυνη Τομέα Digital Design

Διάρκεια σπουδών: 3 έτη / 30 διδακτικές εβδομάδες ανά έτος (Οκτώβριος-Ιούνιος)
Ώρες μαθημάτων: Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:30-14:30 (Α’, Β’ Έτος), 16:30-21:30 (Γ’ Έτος)
Πτυχίο: Bachelor of Arts Honours in Digital Design (Πανεπιστήμιο Derby), επίπεδο 6
Πιστωτικές μονάδες / UK Credits: 360
Αναγνώριση πτυχίου: Ευρωπαϊκή οδηγία 2005/36 ΕΚ, Π.Δ. 38/2010 και σχετική νομοθεσία

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Α

ΕΤΟΣ

Καλλιτεχνικα Ι
 • Ελεύθερο
  Σχέδιο
  close
  Ελεύθερο Σχέδιο

  Ενταγμένο στη σπουδή του design, το ελεύθερο σχέδιο έχει σκοπό να αναπτύξει την αντίληψη, τη γνώση, τη δεξιοτεχνία και τη δημιουργικότητα των σπουδαστών στην αντιμετώπιση των πλαστικών αξιών, μέσω της εργαστηριακής μελέτης των βασικών στοιχείων της εικαστικής έκφρασης και επικοινωνίας (σημείο, γραμμή, σχήμα, γραφή, επίπεδο, τονικές και χρωματικές διαβαθμίσεις, χώρος και προοπτική, φόρμα, όγκος, ανάλυση, σύνθεση και ανασύνθεση). Το “Ελεύθερο Σχέδιο” στοχεύει στην εξοικείωση με διάφορα υλικά και εκφραστικές τεχνικές, και περιλαμβάνει μελέτη των βασικών γεωμετρικών στερεών, αντικειμένων εκ του φυσικού, ανθρώπινου μοντέλου σε στάση και κίνηση, ασκήσεις ανασύνθεσης από μνήμης ή από διαφορετικές οπτικές γωνίες, σχέδια που προϋποθέτουν κίνηση (του σχεδιαστή ή του αντικειμένου), καθώς και αυτοσχεδιασμούς σε φανταστικά θέματα, σκίτσα και μελέτες στο φυσικό και το αστικό τοπίο.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA501

   

   

 • Βασικό
  Σχέδιο
  close
  Βασικό Σχέδιο

  Το “Βασικό Σχέδιο” επιδιώκει να μεταδώσει συστηματοποιημένα τα θεμελιώδη στοιχεία της εικαστικής γλώσσας, επιχειρώντας ταυτόχρονα μια ιστορικο-αισθητική προσέγγιση της καλλιτεχνικής έκφρασης, καθώς και την εξοικείωση των σπουδαστών με το έργο τέχνης ως σύνθετης επικοινωνιακής διεργασίας που αποτελείται από τρία μέρη: το αισθητικό (οπτική εντύπωση), το ψυχικό (συναισθηματική έκφραση) και το συνειρμικό (συμβολική, νοητική κατασκευή). Με αφετηρία ένα από τα βασικότερα ζητήματα της τέχνης, “θέμα και παραλλαγές”, οι σπουδαστές ενθαρρύνονται να συνάγουν συμπεράσματα για τη φυσική τάξη των πραγμάτων, ακολουθώντας τρία στάδια: την παρατήρηση του φυσικού κόσμου, των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών της μορφής και της ύλης, τη μελέτη του τεχνητού κόσμου και το συσχετισμό του με τη φόρμα και το περιεχόμενο, και την προσέγγιση του κόσμου των ιδεών (με ιστορικές, κοινωνικές και αισθητικές αναφορές).
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA501

   

 • Πειραματικό
  Σχέδιο
  close
  Πειραματικό Σχέδιο

  Το “Πειραματικό Σχέδιο” έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στην απόδοση του σχεδίου με διάφορες τεχνικές και μεθόδους, ξεκινώντας από την προσέγγιση του θέματος με μολύβι, μελάνι και κολάζ, και προχωρώντας σε πειραματισμούς πάνω στη γραφή, το χρώμα και τη ματιέρα, παράλληλα με μια εξερεύνηση των παραμέτρων του τυχαίου και της ευκρίνειας. Στη συνέχεια γίνεται χαρακτική επεξεργασία του θέματος σε λινόλεουμ και ακολουθεί σειρά εκτυπώσεων. Ο πειραματισμός ολοκληρώνεται με μια τρισδιάστατη απόδοση, που βασίζεται σε κολάζ έργων από τις προηγούμενες επεξεργασίες, με την προσθήκη αντικειμένων-συμβόλων του σύγχρονου πολιτισμού. Βάση αναφοράς των πειραματισμών αποτελούν καλλιτεχνικά κινήματα του 20ού και 21ου αιώνα, καθώς και ενεργοί ως σήμερα καλλιτέχνες, που παρουσιάζονται σε σεμιναριακές προβολές.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA501

Θεωρητικα Ι
 • Ιστορία της
  Τέχνης Ι
  close
  Ιστορία της Τέχνης Ι

  Η ιστορία της τέχνης διδάσκεται και στα τρία έτη, με σκοπό τη συγκρότηση ενός εννοιολογικού σύμπαντος στο οποίο κατέχουν σημαντική θέση έννοιες που αφορούν την τέχνη και τον πολιτισμό. Αυτό επιτυγχάνεται αφενός με την παροχή ενός πλούσιου γνωστικού υλικού που καλύπτει τις σημαντικότερες ενότητες της εξέλιξης της τέχνης, αφετέρου με την εξοικείωση με θεωρίες, εργαλεία και μεθόδους που σχετίζονται με τη δημιουργία, την πρόσληψη, την κατανόηση και την ερμηνεία των μορφών, καθώς και με τη δυνατότητα χρησιμοποίησής τους στη θεωρητική υποστήριξη προσωπικών δημιουργιών. Το ενδιαφέρον του μαθήματος εστιάζεται στις εικαστικές τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική), με συχνές εξω-εικαστικές αναφορές μουσική, λογοτεχνία, κινηματογράφος, φιλοσοφία). Η “Ιστορία της Τέχνης Ι” χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια της τέχνης, στις παραμέτρους που υπεισέρχονται στη δημιουργία και την πρόσληψη των εικαστικών μορφών και στις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που συνδέονται με τη συγκρότηση νοήματος σε αυτές. Το δεύτερο μέρος εστιάζεται στον τρόπο που αυτές οι θεωρίες εφαρμόζονται στους πολιτισμούς του αρχαίου κόσμου, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνικο-ιστορική, ανθρωπολογική και σημειολογική προσέγγιση.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA505

 • Πολιτιστική
  Θεωρία Ι
  close
  Πολιτιστική Θεωρία Ι

  Η πολιτιστική θεωρία διδάσκεται στα δύο πρώτα έτη, αποσκοπώντας στην εξοικείωση των σπουδαστών με τον θεωρητικό προβληματισμό γύρω από κοινωνικά, ιδεολογικά και πολιτισμικά θέματα, καθώς και με τη μεθοδολογία της ακαδημαϊκής έρευνας. Στο Α' Έτος γίνεται μια εισαγωγή στη θεωρία και στις έννοιες της σημειολογίας ως βασικής μεθόδου ανάλυσης κάθε μορφής επικοινωνίας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην εικόνα, στο χώρο και στα αντικείμενα. Στη συνέχεια επιχειρείται μια συγκριτική εξέταση παραδειγμάτων ιστορικών και σύγχρονων πολιτισμών, με σκοπό να αποσαφηνιστεί η επιρροή των ιστορικο-κοινωνικών συνθηκών, των κοσμοαντιλήψεων και των αξιακών συστημάτων στη διαμόρφωση της καθημερινής ζωής, των κωδίκων επικοινωνίας, των καλλιτεχνικών μορφών, κ.ο.κ., και να τεθούν οι βάσεις για μια συνολική συζήτηση γύρω από τις έννοιες “πολιτισμός” και “τέχνη” από ιστορική και ανθρωπολογική σκοπιά. Παράλληλα, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στις βασικές αρχές της έρευνας, της κριτικής μελέτης και της συγκροτημένης και τεκμηριωμένης διατύπωσης σκέψεων.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA505

Γραφιστικα Ι
 • Στοιχεία
  Γραφιστικής
  close
  Στοιχεία Γραφιστικής

  Τα “Στοιχεία Γραφιστικής” αποτελούν μια εισαγωγή στο graphic design, και εξελίσσονται σε δύο στάδια. Αρχικά παρουσιάζεται και αναλύεται το έργο του γραφίστα και το κατεξοχήν αντικείμενό του, που είναι η οπτική επικοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεωρητική και εφαρμοσμένη μελέτη της εικαστικής ερμηνείας και της προβολής των γραφιστικών ιδεών μέσω της αισθητικής οργάνωσης γραμμάτων, σχημάτων και εικόνων. Στη συνέχεια οι σπουδαστές έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τη μορφολογία, τα είδη και τις οικογένειες των γραμμάτων, κατανοούν τη διαφοροποίηση της “συμπεριφοράς” τους ανάλογα με τη φόρμα, και εξοικειώνονται με τη χρήση τους ως μέσο νοηματικής επικοινωνίας αλλά και ως εικαστική μορφή. Το μάθημα περιλαμβάνει ασκήσεις ελεύθερης σχεδίασης χαρακτήρων, καθώς και πειραματικής χρήσης τους στο πλαίσιο μιας ανοιχτής, εκφραστικής επικοινωνίας.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA503

Αρχιτεκτονικα Ι
 • Στοιχεία
  Αρχιτεκτονικής
  close
  Στοιχεία Αρχιτεκτονικής

  Τα “Στοιχεία Αρχιτεκτονικής” αποτελούν μια εισαγωγή στη μεθοδολογία επίλυσης αρχιτεκτονικών προβλημάτων και στις βασικές αρχές της αναλυτικής και συνθετικής προσέγγισης σύμφωνα με τις λειτουργικές και μορφολογικές ανάγκες του έργου, ενώ εξοικειώνουν τους σπουδαστές με τα δομικά στοιχεία του χώρου και τις λειτουργικές, κατασκευαστικές και μορφολογικές παραμέτρους που υπεισέρχονται στη διαδικασία του σχεδιασμού. Παράλληλα γίνεται θεωρητική και πρακτική εκμάθηση της γλώσσας και των κανόνων της γραμμικής σχεδίασης, της απόδοσης των υλικών στο χαρτί, της “συμπεριφοράς” των αντικειμένων και του χώρου κάτω από την επίδραση του φωτός, καθώς και των τεχνικών και των υλικών που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό και το χρωματισμό.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA504

Digital Design Ι
 • Σχεδιαστικά
  Προγράμματα
  close
  Σχεδιαστικά Προγράμματα

  Στο μάθημα “Σχεδιαστικά Προγράμματα - Εισαγωγή στον Ψηφιακό Σχεδιασμό” οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στη βασική χρήση των πρόσφατων εκδόσεων των προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και κειμένου, έτσι ώστε να αποκτήσουν γνώσεις απαραίτητες σε οποιονδήποτε τομέα ή ειδικότητα του Design. Στο πλαίσιο του μαθήματος, μέσω εξειδικευμένων ασκήσεων και εργασιών, επιδιώκεται ο συνδυασμός της τεχνικο-λειτουργικής γνώσης, της σταδιακά αποκτούμενης εμπειρίας και του δημιουργικού σχεδιασμού στο ψηφιακό περιβάλλον, με στόχο την εξοικείωση με τη χρήση του σχετικού λογισμικού και των αρχών του ψηφιακού σχεδιασμού.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA502

 • Στοιχεία
  Digital Design
  close
  Στοιχεία Digital Design

  Το μάθημα “Στοιχεία Digital Design” αποσκοπεί στην εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και με τον καθοριστικό ρόλο που έχει ο σχεδιαστής στη σχέση χρήστη και προϊόντος (εφαρμογές, ιστοχώροι). Μέσω αυτής της πρώτης επαφής, οι σπουδαστές εισάγονται στους τρέχοντες προβληματισμούς γύρω από την κουλτούρα και την αισθητική του digital design, καθώς και στη διαδικασία επίλυσης σχετικών προβλημάτων. Σκοπός του μαθήματος είναι η διαμόρφωση του κατάλληλου γνωστικού και κριτικού υπόβαθρου που θα βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν τη σκέψη τους γύρω από το ρόλο και τη χρήση των ψηφιακών μέσων, να κατανοήσουν την εμπειρία του χρήστη, και να αντιληφθούν τις διαφοροποιήσεις που προκύπτουν ανάλογα με το κοινό-στόχο (target group).
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA502

Β

ΕΤΟΣ

Καλλιτεχνικα ΙΙ
 • Εικαστικές
  Εφαρμογές
  close
  Εικαστικές Εφαρμογές

  Συνέχεια της διδασκαλίας του ελευθέρου σχεδίου, που ξεκινά στο προηγούμενο έτος, οι “Εικαστικές Εφαρμογές” προχωρούν στην εκ του φυσικού μελέτη (σκίτσο, σχέδιο, χρώμα) και την επεξεργασία σύνθετων θεματικών ενοτήτων, με στόχο την απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας για την επίτευξη ενός εικαστικού αποτελέσματος υψηλού επιπέδου. Το μάθημα περιλαμβάνει σπουδή χρώματος εκ του φυσικού, συνθέσεις που βασίζονται στη χρωματική επεξεργασία εικόνων και τη χρήση χαρτιών και άλλων υλικών (κολάζ), μελέτη κίνησης ανθρώπινου σώματος από μοντέλο με μολύβι, μελάνι και χρώμα (σκίτσο), και τη συνολική άσκηση “μεταγραφές σε εικόνες”, η οποία συνοψίζει τις αποκτηθείσες γνώσεις, φέρνοντας παράλληλα σε άμεση, πρακτική επαφή τους σπουδαστές με τη σύγχρονη τέχνη.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA510 (digital design), 5VA501 (graphic design), 5VA502 (interior design)

 • Γλυπτικές
  Κατασκευές
  close
  Γλυπτικές Κατασκευές

  Οι “Γλυπτικές Κατασκευές” έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη της δυναμικής των στερεών και την οργάνωση και ανάπτυξή τους στο χώρο. Στόχος είναι η εξοικείωση με την εικαστική γλώσσα στις τρεις διαστάσεις, μέσω ασκήσεων που καλούν τους σπουδαστές να μελετήσουν τις βασικές συνθετικές αρχές, εναρμονίζοντας όγκους, αναπτύσσοντάς τους στον τρισδιάστατο χώρο και ισορροπώντας τους αναλογικά. Ουσιαστικό μέρος της εκπαίδευσης είναι η κατανόηση της σημασίας του φωτός ως βασικού εκφραστικού στοιχείου και οργανωτικού παράγοντα της σύνθεσης, καθώς και η μελέτη του κενού που σχηματίζεται στο εσωτερικό ή στο ενδιάμεσο των όγκων. Οι σπουδαστές ενθαρρύνονται αφενός να αντιμετωπίσουν τη δομή-οργάνωση του έργου, αφετέρου να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα πάνω σε ένα αρμονικά οργανωμένο υπόβαθρο.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA510 (digital design), 5VA501 (graphic design), 5VA502 (interior design)

Θεωρητικα ΙΙ
 • Ιστορία της
  Τέχνης ΙΙ
  close
  Ιστορία της Τέχνης ΙΙ

  Η “Ιστορία της Τέχνης ΙΙ” επικεντρώνεται στις περιόδους από την Ύστερη Αρχαιότητα μέχρι και τον 19ο αιώνα, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνικο-ιστορική προσέγγιση, την εικονολογία, τη βιογραφία και τη θεωρία της πρόσληψης. Παρουσιάζονται εικαστικές δημιουργίες από τις αντίστοιχες περιόδους, μελετάται το πλαίσιο των κοινωνικών συμφραζομένων που καθόρισαν τη μορφή και τη λειτουργία τους, καθώς επίσης και η πρόσληψή τους από μεταγενέστερες εποχές. Στο πλαίσιο αυτής της πρόσληψης γίνονται αναφορές στους τρόπους με τους οποίους σύγχρονα μέσα και μορφές έκφρασης, όπως η φωτογραφία, ο κινηματογράφος και η ψηφιακή τεχνολογία, διαχειρίστηκαν αυτές τις μορφές είτε στο πεδίο του ερευνητικού πειραματισμού, είτε στο πεδίο της αυτόνομης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Οι σπουδαστές, παράλληλα με τη συμμετοχή τους στις παρουσιάσεις και τη συζήτηση των θεμάτων, αναλαμβάνουν ατομική δημιουργική εργασία στην οποία καλούνται να συνδυάσουν τη θεωρητική έρευνα και την εικαστική δημιουργία σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA509

 • Πολιτιστική
  Θεωρία ΙΙ
  close
  Πολιτιστική Θεωρία ΙΙ

  Το μάθημα “Πολιτιστική Θεωρία ΙΙ” επικεντρώνεται σε ζητήματα της ιστορίας του νεώτερου και σύγχρονου δυτικού πολιτισμού, όπως είναι οι ιδεολογικές και νοοτροπικές αλλαγές που σηματοδοτούν το πέρασμα από τον Μεσαίωνα στη βιομηχανική και μεταβιομηχανική εποχή, η εμφάνιση, διαμόρφωση και κρίση της μοντέρνας κοσμοαντίληψης, η μεταμοντέρνα συνθήκη, κ.ά. Σε δεύτερο στάδιο εξετάζονται θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία, με σημαντικότερα το φαινόμενο της μεγαλούπολης, το θέαμα και την “κοινωνία της αφθονίας”, την εικονική πραγματικότητα και την ψηφιακή κουλτούρα, τον κοινωνικό έλεγχο, τα Μ.Μ.Ε. και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, κ.ά. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, και καλούνται να επεξεργαστούν με κριτικό τρόπο ειδικότερα θέματα.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA509

 • Θεωρία του Design
  Digital Ι
  close
  Θεωρία του Design Digital Ι

  Η “Θεωρία του Design / Digital I” επιδιώκει να στρέψει την προσοχή των σπουδαστών στους ιστορικούς, κοινωνικο-οικονομικούς, ιδεολογικούς και αισθητικούς παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν την εξέλιξη της οπτικής επικοινωνίας, και ειδικότερα του digital design, και επιδρούν αποφασιστικά στη διαμόρφωση των επικρατούντων ιδεών, τάσεων και στυλ. Εξετάζονται η μορφή και τα συστήματα της οπτικής επικοινωνίας όπως αναπτύσσονται μέσα στην ιστορία, γίνεται μια εισαγωγή στην αρχή και την εξέλιξη της τυπογραφίας από την οποία εκκινούν οι νέες τεχνολογίες και μέθοδοι “αποτύπωσης” του κειμένου, και επιχειρείται μια εμβάθυνση στη σημειολογία της οπτικής επικοινωνίας με επικέντρωση στα ψηφιακά περιβάλλοντα και μέσα, με σκοπό την ανάλυση και την κατανόηση των οπτικών κωδίκων της “κοινωνίας της εικόνας” και της ψηφιακής εποχής.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA509

Ψηφιακες Εφαρμογες Ι
 • Εξειδικευμένα
  Προγράμματα
  (Web Design)
  close
  Εξειδικευμένα Προγράμματα (Web Design)

  Στο μάθημα “Εξειδικευμένα Προγράμματα - Web Design” οι σπουδαστές εκπαιδεύονται εις βάθος στις νέες τεχνολογίες και στα ευρέως διαδεδομένα προγράμματα, έτσι ώστε να αποκτήσουν εμπειρία στη χρήση τους, να αναπτύξουν την οπτικής τους αντίληψη και να καταστούν ικανοί να αυτενεργούν στην έρευνα και τη μεθοδολογία που αφορά το εξελισσόμενο λογισμικό. Παράλληλα κατανοούν το ρόλο του σχεδιαστή στον ψηφιακό κόσμο, και εξοικειώνονται αφενός με την ανάπτυξη προτάσεων για ψηφιακά προϊόντα, αφετέρου με τη χρήση της θεωρίας του “game design” στην αναζήτηση λειτουργικών και ελκυστικών λύσεων στα σχεδιαστικά προβλήματα.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA511

 • Digital
  Illustration
  close
  Digital Illustration

  Μετά την εισαγωγική προσέγγιση της ψηφιακής σχεδίασης που γίνεται στο πρώτο έτος, το μάθημα “Digital Illustration” αποσκοπεί στην ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης και σκέψης μέσα από τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος, ενώ συγχρόνως εξετάζει τη χρήση του υπολογιστή ως αυτόνομου δημιουργικού μέσου. Στο πλαίσιο τους μαθήματος παρουσιάζονται μεθοδολογικά εργαλεία που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, δίνεται έμφαση στη φαντασία, την κριτική σκέψη, την τεχνική αρτιότητα και την παραγωγικότητα, ενώ οι σπουδαστές αποκτούν τεχνικές γνώσεις και εμπειρία στις πιο πρόσφατες εκδόσεις των προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας, κειμένου, σχεδιασμού και σελιδοποίησης.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA511

Digital Design II
 • Γραφιστικές
  Εφαρμογές
  close
  Γραφιστικές Εφαρμογές

  Οι “Γραφιστικές Εφαρμογές” καλύπτουν ένα μεγάλο πεδίο της οπτικής επικοινωνίας με διάφορες επιμέρους πλευρές. Το μάθημα έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στο χειρισμό βασικών ζητημάτων, όπως είναι η επεξεργασία του concept (ιδέας) και η προσχεδιακή προσέγγιση, η σύνθεση γενικών εφαρμογών και η χρήση της τυπογραφίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξερεύνηση διαφόρων σχεδιαστικών μεθόδων, καθώς και στη διαδικασία επιλογής εκείνης που είναι η πιο κατάλληλη σε κάθε περίπτωση, με βασικό κριτήριο την αποτελεσματικότερη οργάνωση και μετάδοση της πληροφορίας.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA512 (digital design), 5VA505 (graphic design)

 • Σχεδιαστική Μεθοδολογία
  (Design Thinking)
  close
  Σχεδιαστική Μεθοδολογία (Design Thinking)

  Το μάθημα “Σχεδιαστική Μεθοδολογία” έχει σκοπό να αναπτύξει τη δημιουργική προσέγγιση (design thinking) της επίλυσης προβλημάτων σχεδιασμού και της εξέλιξης των λύσεων που προκύπτουν, να εκπαιδεύσει στις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία μιας ορισμένης “εμπειρίας” στον τελικό χρήστη, είτε αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή, μια υπηρεσία ή ένα υλικό προϊόν.
  Το μάθημα εισάγει την έννοια της “εμπειρίας του χρήστη” (user experience). Προπονεί το σπουδαστή να κατανοήσει πώς να μπαίνει στη θέση του χρήστη, να σκέφτεται ως χρήστης, να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του ώστε να αναπτύσσει λύσεις που απαντούν σε αυτές. Αυτή η διαδρομή ξεκινά με την καλλιέργεια δεξιοτήτων συνειδητότητας, προσωπικής αντίληψης και ενεργητικής ακρόασης.
  Η ικανότητα του σπουδαστή να αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες με γνώμονα τον τελικό χρήστη αποτελεί θεμέλιο για να γίνει αποτελεσματικός σχεδιαστής.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA512

Προγραμματισμος
 • Motion
  Graphics I
  close
  Motion Graphics I

  Η εκπαίδευση στον βασικό προγραμματισμό συμπληρώνεται με τo μάθημα “Motion Graphics Ι”, το οποίο έχει σκοπό να αναπτύξει την ικανότητα των σπουδαστών στη χρήση animation τόσο για τον εμπλουτισμό της εμπειρίας του τελικού χρήστη όσο και για την επίλυση επικοινωνιακών και λειτουργικών προβλημάτων στο ψηφιακό περιβάλλον.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA513

 • HTML / CSS /
  JavaScript
  close
  HTML / CSS / JavaScript

  Το μάθημα “HTML / CSS / JavaScript” καλεί τους σπουδαστές να εμπλακούν σε ένα αρχικό επίπεδο με την καθαρά τεχνική πλευρά του ψηφιακού σχεδιασμού. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στη χρήση της γλώσσας HTML, στο σχεδιασμό της δομής του περιεχομένου, στην οπτική αναπαράσταση του περιεχομένου με τη χρήση της γλώσσας CSS, και στην ικανότητα ανάγνωσης και χειρισμού βασικού κώδικα JavaScript.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA513

Γ

ΕΤΟΣ

Θεωρητικα ΙΙΙ
 • Ιστορία της
  Τέχνης ΙΙΙ
  close
  Ιστορία της Τέχνης ΙΙΙ

  Η “Ιστορία της Τέχνης ΙΙΙ” επικεντρώνεται στην περίοδο από τον 19ο μέχρι τον 21ο αιώνα και μελετά τη μοντέρνα και τη σύγχρονη τέχνη, με έμφαση στις μαρξιστικές θεωρίες, την ψυχανάλυση, τη συγκρότηση της ταυτότητας και του κοινωνικού φύλου, τον στρουκτουραλισμό και τις θεωρίες του μεταμοντερνισμού. Παρουσιάζονται έργα που σηματοδοτούν σε σημαντικό βαθμό τις επιθυμίες και τα οράματα, αλλά και τις αντινομίες και τις αντιφάσεις αυτής της περιόδου. Εξετάζονται αφενός οι τρόποι με τους οποίους οι κοινωνικές εξελίξεις βρίσκουν τρόπους έκφρασης και κριτικού σχολιασμού μέσα από το πεδίο της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αφετέρου οι δυνατότητες που παρέχει η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στην καλλιτεχνική έκφραση και οι τρόποι που νέες μορφές τέχνης όπως οι εγκαταστάσεις, το βίντεο και η ψηφιακή τέχνη συνδιαλέγονται με παλαιότερες καλλιτεχνικές εκφράσεις. Η εκπόνηση ατομικής ερευνητικής εργασίας οδηγεί σε μια αυτογραφική και πρωτότυπη πρόταση, στην οποία συνδυάζεται η θεωρητική έρευνα και η εικαστική δημιουργία σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα, ενώ η χρήση ποικίλων μεθόδων και τεχνικών υλοποίησης συνδέει το περιεχόμενο της ερευνητικής μεθοδολογίας με αυτό της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA507

 • Θεωρία του Design
  Digital IΙ
  close
  Θεωρία του Design Digital IΙ

  Στο μάθημα “Θεωρία του Design – Digital II” εξετάζονται οι πολύμορφες σχέσεις του σχεδιασμού με την τεχνολογία, την κοινωνία και την κουλτούρα, όπως παρουσιάζονται από τα μέσα του 20ού αιώνα μέχρι τις ημέρες μας. Παράλληλα επιδιώκεται η εξοικείωση με την “ανάγνωση” και την κατανόηση της εμπειρίας και των ιστοριών που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση σχεδιαστή, χρήστη και κατασκευαστή. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι σπουδαστές εμβαθύνουν στη διαδικασία της έρευνας και ενθαρρύνονται να αναπτύξουν μια προσωπική μεθοδολογία αντιμετώπισης των σχεδιαστικών προβλημάτων, έτσι ώστε να μπορούν να διατηρούν μια “φρέσκια ματιά” στον διαρκώς εξελισσόμενο και μεταβαλλόμενο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας και του digital design.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA507

Ψηφιακες Εφαρμογες ΙΙ
 • Εφαρμογές Κινητών
  Συσκευών
  close
  Εφαρμογές Κινητών Συσκευών

  Το μάθημα “Εφαρμογές Κινητών Συσκευών” εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές αρχές σχεδιασμού εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, tablets, wearables, κ.ά., τους εκπαιδεύει στη μελέτη και στο σχεδιασμό “σεναρίων” και πρότυπων χρηστών (personas) με στόχο την ενίσχυση της δομής της πληροφορίας, ενώ παράλληλα τους εξοικειώνει με το σχεδιασμό icons. Απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας για λήψη σχεδιαστικών αποφάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη, του προϊόντος και των τελικών χρηστών (UX). Στο μάθημα εξετάζονται αναλυτικά τα βασικά στοιχεία του διαδραστικού design, δηλαδή η δομή της πληροφορίας (information architecture), ο σχεδιασμός αλληλεπίδρασης (interaction design) και το user interface (UI), ενώ συγχρόνως μελετώνται πρακτικοί τρόποι εφαρμογής τους σε διάφορα “σενάρια” και για όλες τις πιθανές οθόνες (cross screen).
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA508

Digital Design ΙΙΙ
 • Motion Graphics ΙΙ
  close
  Motion Graphics ΙΙ

  Μετά την εισαγωγή στα motion graphics που γίνεται στο δεύτερο έτος σπουδών, το μάθημα “Motion Graphics ΙΙ” εμβαθύνει στις τεχνικές του stop-motion, του φωτισμού, του χειρισμού της κάμερας και της παραγωγής video, εκπαιδεύει στη χρήση των πιο πρόσφατων προγραμμάτων επεξεργασίας video και animation, ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των γνώσεων των σπουδαστών στο μοντάζ.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA509

 • CMS
  close
  CMS

  Το μάθημα εξοικειώνει τους σπουδαστές με τα συστήματα διαχείρισης περιεχόμενου (CMS), επεκτείνοντας τις γνώσεις τους στις γλώσσες HTML και CSS, εκπαιδεύοντάς τους παράλληλα με όλες τις τρέχουσες παραμέτρους της τεχνολογίας.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA509

 • Game
  Design
  close
  Game Design

  Αποσκοπώντας στην περεταίρω ανάπτυξη της κριτικής και σχεδιαστικής ικανότητας των σπουδαστών, το μάθημα “Στοιχεία Game Design” επικεντρώνεται στη χρήση της δημιουργικής ατμόσφαιρας και των κανόνων σχεδιασμού των παιχνιδιών ως μεθόδου προσέγγισης διαφόρων ψηφιακών προϊόντων, με σκοπό να δημιουργηθεί μια συνολική “εμπειρία”, φιλική και ελκυστική στο χρήστη. Συγχρόνως, στο πλαίσιο του μαθήματος, οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τη μεθοδολογία χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA509

Επαγγελματικες Πρακτικες
 • Digital Campaigns
  close
  Digital Campaigns

  Καλώς ήλθατε στην εποχή των viral! Το Internet και τα social media έχουν αλλάξει τον τρόπο που καταναλώνουμε τις πληροφορίες και η online διαφήμιση δίνει στα Brands τη δυνατότητα να συνδέεται με το κοινό της με νέους τρόπους.

  Στο μάθημα Digital Campaigns οι σπουδαστές μαθαίνουν πως να δημιουργούν δυναμικές online καμπάνιες, αρχικά από την κατανόηση του brief και του κοινού έως την ανάπτυξη ιδεών και την υλοποίηση τους. Μαθαίνουν πως να παράγουν ψηφιακό περιεχόμενο, εικόνες και βίντεο, που ξεχωρίζει με τη χρήση των πιο νέων τεχνολογιών.

 • Οπτική Ταυτότητα
  (Branding)
  close
  Οπτική Ταυτότητα (Branding)

  Το branding και η οπτική ταυτότητα αποτελούν βασικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο digital designer, τόσο στο πλαίσιο της εργασίας του όσο και από την άποψη της αυτοπροβολής του. Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση του ρόλου και της επικοινωνιακής σημασίας του “brand”, και εμβαθύνει στους κανόνες και τις μεθόδους σχεδιασμού της οπτικής ταυτότητας (σήμα, λογότυπο, στυλ) και των εφαρμογών της, ιδιαίτερα στις συνθήκες και τις απαιτήσεις του ψηφιακού περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι σπουδαστές καλούνται να μελετήσουν και να σχεδιάσουν το προσωπικό τους “brand”.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA510

 • Επιχειρηματικότητα
  close
  Επιχειρηματικότητα

  Το μάθημα “Επιχειρηματικότητα” αποσκοπεί στην εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και πρακτικές του επαγγελματία στο χώρο του Digital Design, ενώ παράλληλα εξετάζει τους τρόπους αξιολόγησης του τελικού έργου/προϊόντος με βάση τα κριτήρια της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με μοντέλα που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις σχεδιασμού, καθώς και με ειδικότερα ζητήματα, όπως η διαχείριση πελατών, η εργασία υπεργολαβίας, η επαγγελματική δεοντολογία και η επιχειρηματική ηθική.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA510

Πτυχιακη Εργασια
 • Ατομικό
  Project
  close
  Ατομικό Project

  Η τριετής σπουδή του Digital Design ολοκληρώνεται με την “Πτυχιακή Εργασία”, ένα ατομικό, αυτοτελές project επαγγελματικών προδιαγραφών, το οποίο οι σπουδαστές καλούνται να επεξεργαστούν και να ολοκληρώσουν τις δέκα τελευταίες εβδομάδες του Γ’ Έτους. Η πτυχιακή εργασία μπορεί να έχει αντικείμενο οποιοδήποτε θέμα από την περιοχή του digital design, και η ανάπτυξή της ακολουθεί τα στάδια υλοποίησης ενός πραγματικού project μεγάλης κλίμακας: έρευνα και μελέτη, διαμόρφωση ιδεών, συζήτηση προσχεδιακών λύσεων, τεκμηριωμένη παρουσίαση τελικής πρότασης. Η διαδικασία αυτή δίνει στους σπουδαστές την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν κριτικά και δημιουργικά όλες τις γνώσεις και την εμπειρία που έχουν αποκτήσει στη διάρκεια των σπουδών τους, και έτσι να κατανοήσουν πλήρως τον συμπληρωματικό ρόλο που έχουν στο έργο του digital design η αισθητική, το στυλ, η τεχνολογία, οι ιδέες, η σκέψη και η θεωρία.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA998