ΣΠΟΥΔΑ
ΣΤΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Από την ίδρυσή της, η Σχολή Βακαλό έχει μια ορισμένη παιδαγωγική φιλοσοφία, η οποία εστιάζει στην ατομικότητα του σπουδαστή και την άμεση διαπροσωπική σχέση του με τους διδάσκοντες, τους υπεύθυνους του προγράμματος και τη Διεύθυνση. Η φιλοσοφία αυτή υλοποιείται με άμεσο, φυσικό τρόπο στην καθημερινή εκπαιδευτική ζωή της Σχολής, συγχρόνως όμως παίρνει και τη μορφή οργανωμένων, θεσμικών διαδικασιών.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

Κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, οι πρωτοετείς σπουδαστές παρακολουθούν το Πρόγραμμα Εισαγωγής (Induction) στο Κολλέγιο και τη λειτουργία του, το οποίο διαρκεί δύο μέρες. Οι σπουδαστές χωρίζονται σε ολιγάριθμες ομάδες, και αρμόδια μέλη του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού αναλαμβάνουν την ξενάγησή τους στους εκπαιδευτικούς και άλλους χώρους του Κολλεγίου, την παρουσίαση της δομής και λειτουργίας του προγράμματος σπουδών, και την επίλυση οποιονδήποτε αποριών ή αρχικών προβλημάτων των σπουδαστών.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΗ
ΒΙΒΛΙΟ-
ΘΗΚΗ

Μέσα στο πρώτο δίμηνο του ακαδημαϊκού έτους, οι πρωτοετείς σπουδαστές παρακολουθούν το Πρόγραμμα Εισαγωγής στη Βιβλιοθήκη, το οποίο, εκτός από την ξενάγηση στο χώρο και την παρουσίαση του κανονισμού και του τρόπου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, περιλαμβάνει εισαγωγικά μαθήματα στη βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα. Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι ένας μέσος απόφοιτος Λυκείου δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με τη χρήση μιας βιβλιοθήκης και την ερευνητική διαδικασία.


ΑΚΑΔΗΜΑ-
ΙΚΗ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΞΗ

Η Ακαδημαϊκή Υποστήριξη αποτελεί οργανικό μέρος του προγράμματος σπουδών, έχει σκοπό να βοηθήσει τους σπουδαστές στην πλήρη και ενεργητική αξιοποίηση της εκπαιδευτικής/μαθησιακής διαδικασίας, και υλοποιείται μέσω διαλέξεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και ατομικών συνεντεύξεων-συζητήσεων. Επικεντρώνεται με συστηματικό τρόπο σε θέματα όπως η διάρθρωση των σπουδών και ο τρόπος λειτουργίας του Κολλεγίου, οι βασικές αρχές της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, η μεθοδολογία και δεοντολογία της ακαδημαϊκής έρευνας και μελέτης, η οργάνωση ενός εκπαιδευτικού ή επαγγελματικού project, η εξοικείωση με το design και τις ειδικότητές του, ζητήματα επαγγελματικής αποκατάστασης και μεταπτυχιακών προοπτικών, η σύνταξη βιογραφικού, η κοστολόγηση έργου, κ.ά. Στην Ακαδημαϊκή Υποστήριξη είναι ενταγμένο το ατομικό Πρόγραμμα Προσωπικής Παρακολούθησης (Personal Development Planning, P.D.P.), το οποίο αφορά τη συνολική πρόοδο κάθε σπουδαστή και έχει σκοπό να παρέχει μια γενική εικόνα της εξέλιξης και των ιδιαιτεροτήτων του, να καθοδηγήσει στη βελτίωση της απόδοσής του, και να καλλιεργήσει απαραίτητες ατομικές ικανότητες όπως η οργάνωση του χρόνου, η στοχοθεσία και η αυτοαξιολόγηση.


ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκτός από τις δραστηριότητες που είναι άμεσα ενταγμένες στο πρόγραμμα σπουδών, η Διεύθυνση της Σχολής, οι Υπεύθυνοι ειδικοτήτων ή οι καθηγητές διοργανώνουν συχνά εκδηλώσεις ή δραστηριότητες, οι οποίες συμβάλουν στην παρεχόμενη εκπαίδευση, όπως: 

> σεμινάρια και διαλέξεις 
> εργαστήρια (workshops)
> επισκέψεις σε μουσεία
> επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους
> επισκέψεις σε δημιουργικά γραφεία και εταιρείες
> εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

Επίσης, η Διεύθυνση της Σχολής και οι Υπεύθυνοι μεριμνούν ώστε να προβάλλεται συστηματικά η δουλειά των σπουδαστών με την οργανωμένη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς, εκθέσεις, συνεργασίες με εταιρίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


ΠΑΡΟΧΕΣ
ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΜΙΑ

Οι σπουδαστές με την έναρξη των μαθημάτων αποκτούν τη σπουδαστική τους ταυτότητα (Student ID), με την οποία δικαιούνται σημαντικές εκπτώσεις σε:

> εκδοτικούς οίκους
> επιλεγμένα βιβλιοπωλεία
> καταστήματα ειδών σχεδίου και ζωγραφικής
> καταστήματα ψηφιακών εκτυπώσεων
> καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών
> χώρους εστίασης
> καταστήματα οπτικών
> εταιρίες τηλεπικοινωνιών
>  τεχνική υποστήριξη στους προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές των σπουδαστών 
> μουσεία (δωρεάν είσοδος ή μειωμένο εισιτήριο)  
> πολιτιστικούς χώρους (δωρεάν είσοδος ή μειωμένο εισιτήριο)
> θέατρα και κινηματογράφους
> μέσα μεταφοράς (όπου προβλέπεται)

 

Επιπλέον, οι σπουδαστές με την εγγραφή τους έχουν:

> ελεύθερη πρόσβαση στη δανειστική βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο
> ελεύθερη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του ασύρματου δικτύου (wi-fi) της Σχολής
> τη δυνατότητα να βγάζουν δωρεάν Α3/Α4 φωτοτυπίες
> τη δυνατότητα να κάνουν δωρεάν έγχρωμες και ασπρόμαυρες Α3/Α4 εκτυπώσεις
> πρόσβαση στο εργαστήριο μακέτας, κατόπιν συνεννόησης
> δυνατότητα δωρεάν δανεισμού Wacom γραφίδων ή άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Σχολής, κατόπιν συνεννόησης
> κωδικούς πρόσβασης στη διαδικτυακή πλατφόρμα όπου φιλοξενούνται οι σημειώσεις των μαθημάτων
> κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Derby (μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα Bachelor και Master)
> Student ID του Πανεπιστημίου του Derby (μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα Bachelor και Master)