ΕΚΔΟ
ΣΕΙΣ

Ψηφιακες
εκδοσεις
εντυπων

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής και επιμορφωτικής πολιτικής της, η Σχολή κυκλοφορεί το τακτικό έντυπο “Περί” με τρέχοντα νέα και παρουσιάσεις επίκαιρων θεμάτων, καθώς και έκτακτες εκδόσεις γύρω από θέματα τέχνης, design και θεωρίας. Όλες τις εκδόσεις της Σχολής μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τη Γραμματεία ή να τις ξεφυλλίσετε εδώ σε ψηφιακή μορφή.