12/
10

Η ΒΑΚΑΛΟ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ COVID-19: ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ

Η έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους πραγματοποιήθηκε στις 7, 8 και 9 Οκτωβρίου με την υποδοχή και το καλωσόρισμα όλων των προπτυχιακών σπουδαστών μας  στις αίθουσες διδασκαλίας. Τις αμέσως επόμενες ημέρες ξεκινούν τόσο τα μεταπτυχιακά προγράμματα όσο και τα μονοετή εργαστήρια, με τη φυσική παρουσία των σπουδαστών και των καθηγητών. 
Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η “περίεργη” χρονιά θα κυλήσει ομαλά, εξαιτίας των αυστηρών προστατευτικών μέτρων που ακολουθούμε για τον Covid-19.

Η προστασία της υγείας και η ψυχολογική ασφάλεια των σπουδαστών, του προσωπικού και των επισκεπτών μας αποτελούν έτσι κι αλλιώς βασικές προτεραιότητες της Σχολής. Απλώς, τώρα, σε αυτές τις ιδιαίτερες από υγειονομική άποψη συνθήκες, αποδεικνύεται η κρισιμότητά τους.

Ήδη εφαρμόζουμε ειδικό Κανονισμό Διαχείρισης Covid-19, ο οποίος υλοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), προσαρμόζοντάς τες όπου χρειάζεται στον τρόπο λειτουργίας της Σχολής και στα ιδιαίτερα δεδομένα της εκπαίδευσης των εφαρμοσμένων τεχνών.

Για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, σχεδιάσαμε ειδική ενημέρωση των σπουδαστών μας, στους οποίους, εκτός από τον Κανονισμό, μοιράζεται ειδικό πληροφοριακό υλικό, το οποίο θα βοηθήσει στην εξοικείωση με τα μέτρα προστασίας και τη συνεπή εφαρμογή τους.

Όμως η αισιοδοξία μας οφείλεται και στο ότι μπορούμε να αντεπεξέλθουμε με απόλυτη επιτυχία ακόμη και στην περίπτωση που λόγοι ανώτερης βίας μας αναγκάσουν να προχωρήσουμε κάποια στιγμή σε μαθήματα από απόσταση. Η άμεση δρομολόγησή τους την περασμένη άνοιξη, και ο ενθουσιώδης και δημιουργικός τρόπος με τον οποίο τα αντιμετώπισαν η πλειονότητα σπουδαστών και διδασκόντων, διαβεβαιώνουν ότι η Βακαλό μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια και συνέπεια σε όλα τα ενδεχόμενα.