Digital
Design

Digital
Design

Η Σχολή Βακαλό διαθέτει ήδη μια πείρα περισσότερων από 30 έτη στον τομέα της ψηφιακής σχεδίασης (digital design), έχοντας συμβάλει σημαντικά, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, στην εξέλιξη της εκπαίδευσης των νέων ηλεκτρονικών μέσων στη χώρα μας. Οι απόφοιτοί μας  έχουν αποσπάσει σημαντικά βραβεία στον τομέα αυτό, μεταξύ των οποίων και το παγκόσμιο βραβείο Multimedia Mobius για τη δημιουργικότητα, καθώς και πλήθος διακρίσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Το Κολλέγιο Βακαλό, με την πείρα που έχει ήδη συσσωρεύσει αλλά και από την εμπειρία των άλλων προγραμμάτων του που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τις σημερινές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές συνθήκες, στοχεύει να διαμορφώσει ένα ευέλικτο και ουσιαστικό πρόγραμμα σπουδών ψηφιακής σχεδίασης μονοετούς διάρκειας. Σκοπός είναι να αποκτά ο σπουδαστής σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα τόσο τις απαιτούμενες γνώσεις και την ικανότητα χρήσης των εργαλείων και μεθόδων της ψηφιακής σχεδίασης όσο και την κατανόηση και τη μεθοδολογία αναζήτησης και δημιουργίας πρωτότυπων προτάσεων. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει διαμορφώσει ένα νέο περιβάλλον επικοινωνίας και έκφρασης, με τη δική του φιλοσοφία, αισθητική και τεχνική. Το digital design αφορά πλέον αμέτρητες εφαρμογές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή, στη διασκέδαση και την επικοινωνία μας, ενώ συγχρόνως υπεισέρχεται σε βασικές οικονομικές, εμπορικές, πολιτικές, κ.ά. λειτουργίες της κοινωνίας. Η ευρεία εξάπλωση χαμηλού κόστους προσωπικών υπολογιστών με πολλές δυνατότητες δίνει τη δυνατότητα σε ερασιτέχνες χρήστες να γίνουν “digital designers”, χωρίς να έχουν την απαραίτητη αισθητική, τεχνική και θεωρητική κατάρτιση. Αποτέλεσμα είναι η συχνότατη εμφάνιση ψηφιακών εφαρμογών χαμηλής λειτουργικής και αισθητικής ποιότητας.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι η κατάρτιση σχεδιαστών στις ιδιαίτερες παραμέτρους, τεχνικές και δυνατότητες που απαιτούνται για την επιτυχημένη δραστηριοποίηση τους στη σύγχρονη αγορά εργασίας, αλλά και η δημιουργία της γνωσιακής υποδομής που θα τους επιτρέπει να συμβαδίζουν με το ραγδαία εξελισσόμενο περιβάλλον και εφαρμογές που χαρακτηρίζουν το μέσο. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα μπορέσουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να εφαρμόσουν τις δεξιότητες τους στο σχεδιασμό ιστοσελίδων και ιστοτόπων, στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά και στο να κατασκευάζουν περιεχόμενο για σελίδες κοινωνικών δικτύων. Επίσης, θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές εκπαίδευσης πελατών. 

Σε ποιους απευθύνεται
Το εργαστήριο απευθύνεται σε αποφοίτους σπουδών design, καθώς και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του design ή της διαφήμισης, διαχειριστές ιστοσελίδων, καλλιτεχνικών ομάδων (art & creative directors), κ.ά.

Διάρκεια
Το πρόγραμμα του εργαστηρίου διαρκεί από το τέλος Οκτωβρίου μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου και περιλαμβάνει 29 διδακτικές εβδομάδες. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 6:30-9:30 μ.μ, και καλύπτουν 8 ώρες εβδομαδιαίας ακαδημαϊκής διδασκαλίας. Στο τμήμα ισχύει περιορισμένος αριθμός 15 διαθέσιμων θέσεων.

Παροχές 
Τα μαθήματα υποστηρίζονται από διαδικτυακή πλατφόρμα με δυνατότητες, ανάρτησης βοηθητικών υλικών και δεδομένων, αλλά και επικοινωνίας μεταξύ σπουδαστών και διδασκόντων για την καλύτερη και απρόσκοπτη παρακολούθηση της εξέλιξης τους.
Χορήγηση βεβαίωσης ολοκλήρωσης του προγράμματος στο τέλος της φοίτησης κάθε έτους με την προϋπόθεση της συνεχούς παρακολούθησης των μαθημάτων.
Ελεύθερη πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Κολλεγίου.
Εκπτώσεις με την επίδειξη της σπουδαστικής ταυτότητας.
Συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του Κολλεγίου που οργανώνονται στη διάρκεια της χρονιάς.

Υπεύθυνη Εργαστηρίου
Χρύσα Γκάγκωση, UX / UI / Digital Designer

Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας
Το Εργαστήριο λειτουργεί με άδεια από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (αρ. αδείας 2000041) και ακολουθεί τις αργίες του Υπουργείου Παιδείας.

Για τις 5 πρώτες αιτήσεις εγγραφής που θα πραγματοποιηθούν στο συγκεκριμένο εργαστήριο ισχύει έκπτωση στα δίδακτρα. Δείτε περισσότερα στην ενότητα «Εγγραφές».ΓΕΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με τις τεχνολογίες και τεχνικές του μέσου (HTML, CSS, Javascript) καθώς και τις αντίστοιχες σχεδιαστικές παραμέτρους.

Διδακτικές Ενότητες
1. Κριτικές προσεγγίσεις της ψηφιακής εποχής.
2. Ανάλυση δημιουργικών brief.
3. Δημιουργία ομάδων και κατανομή καθηκόντων.
4. Ανάλυση/πρακτική πάνω στην δημιουργική διαδικασία.
5. Ανάλυση/μελέτη δομής και πλοήγησης ιστοχώρου (site map, flowcharts).
6. Μακέτες (mockups) σελιδοποίησης (layout) βασικών ιστοσελίδων ενός ιστοχώρου (wire-framing).
7. Εισαγωγή στις πιο πρόσφατες CSS3 και HTML5.
8. Ανάπτυξη βασικών παραμέτρων/επιδιώξεων εφαρμογής για κινητό τηλέφωνο.
9. Παράμετροι σχεδιασμού εφαρμογών.
10. Ανάλυση/μελέτη δομής και πλοήγησης ενός mobile app (UI, UX).
11. Σχεδιασμός με τις βασικές παραμέτρους του μέσου (wireframes, thought process).
12. Επεξεργασία φωτογραφίας.
13. Ανάλυση τυπογραφίας και χρωμάτων.
14. Εισαγωγή στην χρήση video, ήχου και κίνησης (animation).
15. Πρακτικές Διαφήμισης
16. Εισαγωγή στη δημιουργία παιχνιδιών και διαγωνισμών.