επι
κοινω
νια

Μπορείτε να επισκεφθείτε τη Σχολή ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τη Γραμματεία οποιαδήποτε ώρα λειτουργίας της. Εναλλακτικά μπορείτε να μας στείλετε e-mail ή να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα. Εάν επιθυμείτε να σας στείλουμε έντυπο πληροφοριακό υλικό, μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε τη διεύθυνσή σας στο σχετικό πεδίο.

ΦΟΡΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κολλέγιο Βακαλό Art & Design

Λ. Κατσώνη 26, Αθήνα 11471
Τ: 210 6442514, 210 6456035,
210 6458847, 210 6425185
E: info@vakalo.gr

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή
09:00 – 19:00
Kατά την περίοδο των διακοπών
των Χριστουγέννων, από την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021 έως και την Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022, η Σχολή και όλες οι διοικητικές υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν.

Καλές γιορτές!