ba
interior
design

INTERIOR
DESIGN

Το Interior Design, ή αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου, διαμορφώνει τους χώρους στους οποίους ζούμε, εργαζόμαστε, διασκεδάζουμε, καταναλώνουμε, εκπαιδευόμαστε, ή περνάμε την καθημερινότητά μας. Με βάση τη λειτουργικότητα, την εργονομία και τις αρχές της αισθητικής καθορίζει την ποιότητα της ζωής μας, την κίνηση, τη μετακίνηση, τη συμπεριφορά και τις σχέσεις μας. 


INTERIOR
DESIGN
ΣΤΗ
ΒΑΚΑΛΟ

“Η Σχολή Βακαλό προσφέρει μια συνολική αντίληψη για τον κόσμο – όσο και εάν αυτό ακούγεται υπερβολικό. Στον τομέα της αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου ο χώρος αντιμετωπίζεται ως ένα αδιάσπαστο σύνολο, που δε χωρίζεται σε “εσωτερικό” και “εξωτερικό”. Επισημαίνεται η σημασία της βιωματικής εμπειρίας του κάτοικου στο δομημένοανθρωπογενές περιβάλλον και μελετάται η αμφίδρομη σχέση του χώρου και του χρήστη του. Στις επιδιώξεις των μαθημάτων περιλαμβάνεται ο λεπτομερής σχεδιασμός και ο άρτιος τρόπος παρουσίασης μιας σχεδιαστικής μελέτης. Η κατασκευή αντικειμένων σε φυσική κλίμακα στο εργαστήριο κατασκευών της Σχολής επιτρέπει στους σπουδαστές να εξοικειωθούν με ορισμένες βασικές τεχνικές κατασκευής και να ανακαλύψουν την ιδιαιτερότητα του κάθε υλικού. Το πρόγραμμα σπουδών συγκροτήθηκε από τις σημαντικές προσωπικότητες των ιδρυτών της Σχολής και συνεχώς εξελίσσεται. Και εξελίσσεται όχι μόνο λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες της εποχής. Στο πνεύμα της Βακαλό επιβιώνει κατά κάποιο τρόπο η αρχική πρόθεση των δασκάλων του Bauhaus να συγκεράσουν την τέχνη με την τεχνική.”

Μανώλης Ηλιάκης, Υπεύθυνος Τομέα Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού Χώρου

Διάρκεια σπουδών: 3 έτη / 30 διδακτικές εβδομάδες ανά έτος (Οκτώβριος-Ιούνιος)
Ώρες μαθημάτων: Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:30-14:30 (Α’, Β’ Έτος), 16:30-21:30 (Γ’ Έτος)
Πτυχίο: Bachelor of Arts Honours in Interior Design (Πανεπιστήμιο Derby), επίπεδο 6
Πιστωτικές μονάδες / UK Credits: 360
Αναγνώριση πτυχίου: Ευρωπαϊκή οδηγία 2005/36 ΕΚ, Π.Δ. 38/2010 και σχετική νομοθεσία

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Α

ΕΤΟΣ

Καλλιτεχνικα Ι
 • Ελεύθερο
  Σχέδιο
  close
  Ελεύθερο Σχέδιο

  Ενταγμένο στη σπουδή του design, το ελεύθερο σχέδιο έχει σκοπό να αναπτύξει την αντίληψη, τη γνώση, τη δεξιοτεχνία και τη δημιουργικότητα των σπουδαστών στην αντιμετώπιση των πλαστικών αξιών, μέσω της εργαστηριακής μελέτης των βασικών στοιχείων της εικαστικής έκφρασης και επικοινωνίας (σημείο, γραμμή, σχήμα, γραφή, επίπεδο, τονικές και χρωματικές διαβαθμίσεις, χώρος και προοπτική, φόρμα, όγκος, ανάλυση, σύνθεση και ανασύνθεση). Το “Ελεύθερο Σχέδιο” στοχεύει στην εξοικείωση με διάφορα υλικά και εκφραστικές τεχνικές, και περιλαμβάνει μελέτη των βασικών γεωμετρικών στερεών, αντικειμένων εκ του φυσικού, ανθρώπινου μοντέλου σε στάση και κίνηση, ασκήσεις ανασύνθεσης από μνήμης ή από διαφορετικές οπτικές γωνίες, σχέδια που προϋποθέτουν κίνηση (του σχεδιαστή ή του αντικειμένου), καθώς και αυτοσχεδιασμούς σε φανταστικά θέματα, σκίτσα και μελέτες στο φυσικό και το αστικό τοπίο.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA501

   

   

 • Βασικό
  Σχέδιο
  close
  Βασικό Σχέδιο

  Το “Βασικό Σχέδιο” επιδιώκει να μεταδώσει συστηματοποιημένα τα θεμελιώδη στοιχεία της εικαστικής γλώσσας, επιχειρώντας ταυτόχρονα μια ιστορικο-αισθητική προσέγγιση της καλλιτεχνικής έκφρασης, καθώς και την εξοικείωση των σπουδαστών με το έργο τέχνης ως σύνθετης επικοινωνιακής διεργασίας που αποτελείται από τρία μέρη: το αισθητικό (οπτική εντύπωση), το ψυχικό (συναισθηματική έκφραση) και το συνειρμικό (συμβολική, νοητική κατασκευή). Με αφετηρία ένα από τα βασικότερα ζητήματα της τέχνης, “θέμα και παραλλαγές”, οι σπουδαστές ενθαρρύνονται να συνάγουν συμπεράσματα για τη φυσική τάξη των πραγμάτων, ακολουθώντας τρία στάδια: την παρατήρηση του φυσικού κόσμου, των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών της μορφής και της ύλης, τη μελέτη του τεχνητού κόσμου και το συσχετισμό του με τη φόρμα και το περιεχόμενο, και την προσέγγιση του κόσμου των ιδεών (με ιστορικές, κοινωνικές και αισθητικές αναφορές).
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA501

   

 • Πειραματικό
  Σχέδιο
  close
  Πειραματικό Σχέδιο

  Το “Πειραματικό Σχέδιο” έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στην απόδοση του σχεδίου με διάφορες τεχνικές και μεθόδους, ξεκινώντας από την προσέγγιση του θέματος με μολύβι, μελάνι και κολάζ, και προχωρώντας σε πειραματισμούς πάνω στη γραφή, το χρώμα και τη ματιέρα, παράλληλα με μια εξερεύνηση των παραμέτρων του τυχαίου και της ευκρίνειας. Στη συνέχεια γίνεται χαρακτική επεξεργασία του θέματος σε λινόλεουμ και ακολουθεί σειρά εκτυπώσεων. Ο πειραματισμός ολοκληρώνεται με μια τρισδιάστατη απόδοση, που βασίζεται σε κολάζ έργων από τις προηγούμενες επεξεργασίες, με την προσθήκη αντικειμένων-συμβόλων του σύγχρονου πολιτισμού. Βάση αναφοράς των πειραματισμών αποτελούν καλλιτεχνικά κινήματα του 20ού και 21ου αιώνα, καθώς και ενεργοί ως σήμερα καλλιτέχνες, που παρουσιάζονται σε σεμιναριακές προβολές.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA501

Θεωρητικα Ι
 • Ιστορία της
  Τέχνης Ι
  close
  Ιστορία της Τέχνης Ι

  Η ιστορία της τέχνης διδάσκεται και στα τρία έτη, με σκοπό τη συγκρότηση ενός εννοιολογικού σύμπαντος στο οποίο κατέχουν σημαντική θέση έννοιες που αφορούν την τέχνη και τον πολιτισμό. Αυτό επιτυγχάνεται αφενός με την παροχή ενός πλούσιου γνωστικού υλικού που καλύπτει τις σημαντικότερες ενότητες της εξέλιξης της τέχνης, αφετέρου με την εξοικείωση με θεωρίες, εργαλεία και μεθόδους που σχετίζονται με τη δημιουργία, την πρόσληψη, την κατανόηση και την ερμηνεία των μορφών, καθώς και με τη δυνατότητα χρησιμοποίησής τους στη θεωρητική υποστήριξη προσωπικών δημιουργιών. Το ενδιαφέρον του μαθήματος εστιάζεται στις εικαστικές τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική), με συχνές εξω-εικαστικές αναφορές μουσική, λογοτεχνία, κινηματογράφος, φιλοσοφία). Η “Ιστορία της Τέχνης Ι” χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια της τέχνης, στις παραμέτρους που υπεισέρχονται στη δημιουργία και την πρόσληψη των εικαστικών μορφών και στις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που συνδέονται με τη συγκρότηση νοήματος σε αυτές. Το δεύτερο μέρος εστιάζεται στον τρόπο που αυτές οι θεωρίες εφαρμόζονται στους πολιτισμούς του αρχαίου κόσμου, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνικο-ιστορική, ανθρωπολογική και σημειολογική προσέγγιση.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA505

 • Πολιτιστική
  Θεωρία Ι
  close
  Πολιτιστική Θεωρία Ι

  Η πολιτιστική θεωρία διδάσκεται στα δύο πρώτα έτη, αποσκοπώντας στην εξοικείωση των σπουδαστών με τον θεωρητικό προβληματισμό γύρω από κοινωνικά, ιδεολογικά και πολιτισμικά θέματα, καθώς και με τη μεθοδολογία της ακαδημαϊκής έρευνας. Στο Α' Έτος γίνεται μια εισαγωγή στη θεωρία και στις έννοιες της σημειολογίας ως βασικής μεθόδου ανάλυσης κάθε μορφής επικοινωνίας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην εικόνα, στο χώρο και στα αντικείμενα. Στη συνέχεια επιχειρείται μια συγκριτική εξέταση παραδειγμάτων ιστορικών και σύγχρονων πολιτισμών, με σκοπό να αποσαφηνιστεί η επιρροή των ιστορικο-κοινωνικών συνθηκών, των κοσμοαντιλήψεων και των αξιακών συστημάτων στη διαμόρφωση της καθημερινής ζωής, των κωδίκων επικοινωνίας, των καλλιτεχνικών μορφών, κ.ο.κ., και να τεθούν οι βάσεις για μια συνολική συζήτηση γύρω από τις έννοιες “πολιτισμός” και “τέχνη” από ιστορική και ανθρωπολογική σκοπιά. Παράλληλα, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στις βασικές αρχές της έρευνας, της κριτικής μελέτης και της συγκροτημένης και τεκμηριωμένης διατύπωσης σκέψεων.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA505

Αρχιτεκτονικα Ι
 • Στοιχεία
  Αρχιτεκτονικής
  close
  Στοιχεία Αρχιτεκτονικής

  Τα “Στοιχεία Αρχιτεκτονικής” αποτελούν μια εισαγωγή στη μεθοδολογία επίλυσης αρχιτεκτονικών προβλημάτων και στις βασικές αρχές της αναλυτικής και συνθετικής προσέγγισης σύμφωνα με τις λειτουργικές και μορφολογικές ανάγκες του έργου, ενώ εξοικειώνουν τους σπουδαστές με τα δομικά στοιχεία του χώρου και τις λειτουργικές, κατασκευαστικές και μορφολογικές παραμέτρους που υπεισέρχονται στη διαδικασία του σχεδιασμού. Παράλληλα γίνεται θεωρητική και πρακτική εκμάθηση της γλώσσας και των κανόνων της γραμμικής σχεδίασης, της απόδοσης των υλικών στο χαρτί, της “συμπεριφοράς” των αντικειμένων και του χώρου κάτω από την επίδραση του φωτός, καθώς και των τεχνικών και των υλικών που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό και το χρωματισμό.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA504

Γραφιστικα Ι
 • Στοιχεία
  Γραφιστικής
  close
  Στοιχεία Γραφιστικής

  Τα “Στοιχεία Γραφιστικής” αποτελούν μια εισαγωγή στο graphic design, και εξελίσσονται σε δύο στάδια. Αρχικά παρουσιάζεται και αναλύεται το έργο του γραφίστα και το κατεξοχήν αντικείμενό του, που είναι η οπτική επικοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεωρητική και εφαρμοσμένη μελέτη της εικαστικής ερμηνείας και της προβολής των γραφιστικών ιδεών μέσω της αισθητικής οργάνωσης γραμμάτων, σχημάτων και εικόνων. Στη συνέχεια οι σπουδαστές έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τη μορφολογία, τα είδη και τις οικογένειες των γραμμάτων, κατανοούν τη διαφοροποίηση της “συμπεριφοράς” τους ανάλογα με τη φόρμα, και εξοικειώνονται με τη χρήση τους ως μέσο νοηματικής επικοινωνίας αλλά και ως εικαστική μορφή. Το μάθημα περιλαμβάνει ασκήσεις ελεύθερης σχεδίασης χαρακτήρων, καθώς και πειραματικής χρήσης τους στο πλαίσιο μιας ανοιχτής, εκφραστικής επικοινωνίας.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA503

Digital Design Ι
 • Σχεδιαστικά
  Προγράμματα
  close
  Σχεδιαστικά Προγράμματα

  Στο μάθημα “Σχεδιαστικά Προγράμματα - Εισαγωγή στον Ψηφιακό Σχεδιασμό” οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στη βασική χρήση των πρόσφατων εκδόσεων των προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και κειμένου, έτσι ώστε να αποκτήσουν γνώσεις απαραίτητες σε οποιονδήποτε τομέα ή ειδικότητα του Design. Στο πλαίσιο του μαθήματος, μέσω εξειδικευμένων ασκήσεων και εργασιών, επιδιώκεται ο συνδυασμός της τεχνικο-λειτουργικής γνώσης, της σταδιακά αποκτούμενης εμπειρίας και του δημιουργικού σχεδιασμού στο ψηφιακό περιβάλλον, με στόχο την εξοικείωση με τη χρήση του σχετικού λογισμικού και των αρχών του ψηφιακού σχεδιασμού.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA502

 • Στοιχεία
  Digital Design
  close
  Στοιχεία Digital Design

  Το μάθημα “Στοιχεία Digital Design” αποσκοπεί στην εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και με τον καθοριστικό ρόλο που έχει ο σχεδιαστής στη σχέση χρήστη και προϊόντος (εφαρμογές, ιστοχώροι). Μέσω αυτής της πρώτης επαφής, οι σπουδαστές εισάγονται στους τρέχοντες προβληματισμούς γύρω από την κουλτούρα και την αισθητική του digital design, καθώς και στη διαδικασία επίλυσης σχετικών προβλημάτων. Σκοπός του μαθήματος είναι η διαμόρφωση του κατάλληλου γνωστικού και κριτικού υπόβαθρου που θα βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν τη σκέψη τους γύρω από το ρόλο και τη χρήση των ψηφιακών μέσων, να κατανοήσουν την εμπειρία του χρήστη, και να αντιληφθούν τις διαφοροποιήσεις που προκύπτουν ανάλογα με το κοινό-στόχο (target group).
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 4VA502

Β

ΕΤΟΣ

Καλλιτεχνικα ΙΙ
 • Εικαστικές
  Εφαρμογές
  close
  Εικαστικές Εφαρμογές

  Συνέχεια της διδασκαλίας του ελευθέρου σχεδίου, που ξεκινά στο προηγούμενο έτος, οι “Εικαστικές Εφαρμογές” προχωρούν στην εκ του φυσικού μελέτη (σκίτσο, σχέδιο, χρώμα) και την επεξεργασία σύνθετων θεματικών ενοτήτων, με στόχο την απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας για την επίτευξη ενός εικαστικού αποτελέσματος υψηλού επιπέδου. Το μάθημα περιλαμβάνει σπουδή χρώματος εκ του φυσικού, συνθέσεις που βασίζονται στη χρωματική επεξεργασία εικόνων και τη χρήση χαρτιών και άλλων υλικών (κολάζ), μελέτη κίνησης ανθρώπινου σώματος από μοντέλο με μολύβι, μελάνι και χρώμα (σκίτσο), και τη συνολική άσκηση “μεταγραφές σε εικόνες”, η οποία συνοψίζει τις αποκτηθείσες γνώσεις, φέρνοντας παράλληλα σε άμεση, πρακτική επαφή τους σπουδαστές με τη σύγχρονη τέχνη.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA510 (digital design), 5VA501 (graphic design), 5VA502 (interior design)

 • Γλυπτικές
  Κατασκευές
  close
  Γλυπτικές Κατασκευές

  Οι “Γλυπτικές Κατασκευές” έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη της δυναμικής των στερεών και την οργάνωση και ανάπτυξή τους στο χώρο. Στόχος είναι η εξοικείωση με την εικαστική γλώσσα στις τρεις διαστάσεις, μέσω ασκήσεων που καλούν τους σπουδαστές να μελετήσουν τις βασικές συνθετικές αρχές, εναρμονίζοντας όγκους, αναπτύσσοντάς τους στον τρισδιάστατο χώρο και ισορροπώντας τους αναλογικά. Ουσιαστικό μέρος της εκπαίδευσης είναι η κατανόηση της σημασίας του φωτός ως βασικού εκφραστικού στοιχείου και οργανωτικού παράγοντα της σύνθεσης, καθώς και η μελέτη του κενού που σχηματίζεται στο εσωτερικό ή στο ενδιάμεσο των όγκων. Οι σπουδαστές ενθαρρύνονται αφενός να αντιμετωπίσουν τη δομή-οργάνωση του έργου, αφετέρου να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα πάνω σε ένα αρμονικά οργανωμένο υπόβαθρο.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA510 (digital design), 5VA501 (graphic design), 5VA502 (interior design)

Θεωρητικα ΙΙ
 • Ιστορία της
  Τέχνης ΙΙ
  close
  Ιστορία της Τέχνης ΙΙ

  Η “Ιστορία της Τέχνης ΙΙ” επικεντρώνεται στις περιόδους από την Ύστερη Αρχαιότητα μέχρι και τον 19ο αιώνα, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνικο-ιστορική προσέγγιση, την εικονολογία, τη βιογραφία και τη θεωρία της πρόσληψης. Παρουσιάζονται εικαστικές δημιουργίες από τις αντίστοιχες περιόδους, μελετάται το πλαίσιο των κοινωνικών συμφραζομένων που καθόρισαν τη μορφή και τη λειτουργία τους, καθώς επίσης και η πρόσληψή τους από μεταγενέστερες εποχές. Στο πλαίσιο αυτής της πρόσληψης γίνονται αναφορές στους τρόπους με τους οποίους σύγχρονα μέσα και μορφές έκφρασης, όπως η φωτογραφία, ο κινηματογράφος και η ψηφιακή τεχνολογία, διαχειρίστηκαν αυτές τις μορφές είτε στο πεδίο του ερευνητικού πειραματισμού, είτε στο πεδίο της αυτόνομης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Οι σπουδαστές, παράλληλα με τη συμμετοχή τους στις παρουσιάσεις και τη συζήτηση των θεμάτων, αναλαμβάνουν ατομική δημιουργική εργασία στην οποία καλούνται να συνδυάσουν τη θεωρητική έρευνα και την εικαστική δημιουργία σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA509

 • Πολιτιστική
  Θεωρία ΙΙ
  close
  Πολιτιστική Θεωρία ΙΙ

  Το μάθημα “Πολιτιστική Θεωρία ΙΙ” επικεντρώνεται σε ζητήματα της ιστορίας του νεώτερου και σύγχρονου δυτικού πολιτισμού, όπως είναι οι ιδεολογικές και νοοτροπικές αλλαγές που σηματοδοτούν το πέρασμα από τον Μεσαίωνα στη βιομηχανική και μεταβιομηχανική εποχή, η εμφάνιση, διαμόρφωση και κρίση της μοντέρνας κοσμοαντίληψης, η μεταμοντέρνα συνθήκη, κ.ά. Σε δεύτερο στάδιο εξετάζονται θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία, με σημαντικότερα το φαινόμενο της μεγαλούπολης, το θέαμα και την “κοινωνία της αφθονίας”, την εικονική πραγματικότητα και την ψηφιακή κουλτούρα, τον κοινωνικό έλεγχο, τα Μ.Μ.Ε. και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, κ.ά. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, και καλούνται να επεξεργαστούν με κριτικό τρόπο ειδικότερα θέματα.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA509

 • Θεωρία του Design
  Αρχιτεκτονικό Ι
  close
  Θεωρία του Design Αρχιτεκτονικό Ι

  Το μάθημα “Θεωρία του Design / Αρχιτεκτονικό Ι” αποσκοπεί σε μια συνολική, συνδυαστική μελέτη του design, εννοούμενου με μια ευρεία έννοια που αρχίζει από το συνολικό κτήριο και τις κατασκευές και φτάνει στα έπιπλα και τα αντικείμενα του χώρου. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται μέσα από τρεις παράλληλες αναγνώσεις. Πρώτον, εξετάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο του design, δηλαδή το διανοητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο παράγονται οι αρχές του και συνδυάζονται οι ιδέες με τις μορφές. Δεύτερον, γίνονται αναφορές στο ευρύτερο ιστορικό περιβάλλον, έτσι ώστε οι σπουδαστές να είναι σε θέση να εντάξουν τη θεωρία στις συνθήκες και τους παράγοντες που θέτουν τις ίδιες τις προϋποθέσεις του σχεδιασμού. Τρίτον, τα δύο προηγούμενα (θεωρία και ιστορία) προσεγγίζονται σε καθαρά αρχιτεκτονικό επίπεδο. Από ιστορική άποψη, το μάθημα καλύπτει την περίοδο από την αρχαιότητα μέχρι τον 19ο αιώνα.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA509

Αρχιτεκτονικα ΙΙ
 • Οικοδομική Ι
  close
  Οικοδομική Ι

  Σκοπός της “Οικοδομικής Ι” είναι να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από την πρακτική διαδικασία κατασκευής του δομημένου χώρου, τις οποίες πρέπει να έχει υπόψη του ο σχεδιαστής από το αρχικό στάδιο των προσχεδίων μέχρι την τελική υλοποίηση της πρότασης και την κατασκευή. Τα θέματα που εξετάζονται είναι τα ολοκληρωμένα τμήματα τα οποία συνθέτουν (μέσω της ομαδοποίησής τους) το τελικό αποτέλεσμα, η σειρά και ο προγραμματισμός των εργασιών, η συνεργασία με τα συνεργεία, κ.ά. Έμφαση δίνεται επίσης στα δομικά υλικά, τις ιδιότητες και τους τρόπους χρήσης τους, στα κριτήρια καταλληλότητας και τελικής επιλογής, καθώς και στη σχέση μορφής, υλικού και τρόπου χρήσης ως προς το τελικό αποτέλεσμα.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA508

 • Αρχιτεκτονική
  Σύνθεση
  close
  Αρχιτεκτονική Σύνθεση

  H “Αρχιτεκτονική Σύνθεση” αποσκοπεί στην εξοικείωση με τη μεθοδολογία και τις αρχές σχεδιασµού του δομημένου χώρου, καθώς και με τις σύνθετες παραμέτρους που υπεισέρχονται σε αυτόν. Τα επεξεργαζόμενα θέματα, ορισμένα από τα οποία έχουν πειραματικό χαρακτήρα, απαιτούν τη διενέργεια έρευνας με σκοπό την κριτική ανάλυση παραδειγμάτων επιλεγμένων από την ιστορία της αρχιτεκτονικής και τις τάσεις που επικρατούν στη σύγχρονη εποχή, καθώς και τη μελέτη γύρω από τις νέες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις, τις αισθητικές αντιλήψεις και τους οικολογικούς προβληματισμούς, που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην αρχιτεκτονική πρόταση και το σχεδιασμό. Στο πλαίσιο του μαθήματος επιδιώκεται να γίνει κατανοητό ότι ο χώρος δεν μπορεί να διαχωριστεί αυστηρά σε “εσωτερικό” και “εξωτερικό”, αλλά αποτελεί ένα αδιάσπαστο σύνολο που διέπεται από κοινούς συνθετικούς κανόνες.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA508

Αρχιτεκτονικες Εφαρμογες Ι
 • Product Design I
  & Φωτισμός Ι
  close
  Product Design I & Φωτισμός Ι

  Το μάθημα “Product Design Ι / Φωτισμός Ι” επιχειρεί μια εισαγωγή στις μεθόδους σχεδίασης και παραγωγής προϊόντων, καθώς και στην κατανόηση των βασικών αρχών του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Διδάσκονται οι βασικές έννοιες και οι συνθετικές αρχές που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς στην ιστορία του design, έτσι ώστε οι σπουδαστές να δημιουργήσουν μια “παλέτα” δημιουργικών εργαλείων που θα τους βοηθήσουν στην επίτευξη διαφορετικών σχεδιαστικών ποιοτήτων και στη διάρθρωση ενός προσωπικού λεξιλογίου. Η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε εργασία περιλαμβάνει την ανάλυση-έρευνα του θέματος, την πρόταση σε επίπεδο προσχεδίων και την οριστική επίλυση μέσω των απαραίτητων κατασκευαστικών σχεδίων και διαγραμμάτων (με τις απαιτούμενες εργονομικές προδιαγραφές), ενώ, όπου είναι δυνατόν, επιδιώκεται η κατασκευή τρισδιάστατου μοντέλου.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA507

 • Σχεδιασμός
  Επίπλου
  close
  Σχεδιασμός Επίπλου

  Το μάθημα “Σχεδιασμός Επίπλου” επικεντρώνεται στη μελέτη των επί μέρους στοιχείων που χρησιμοποιούνται στη διαρρύθμιση και τον εξοπλισμό του εσωτερικού χώρου, και από αυτή την άποψη αποτελεί συνέχεια της “Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης”. Οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με ζητήματα που αφορούν τόσο τη μορφή όσο και την κατασκευή, εστιάζοντας την προσοχή τους στην επιλογή, την επεξεργασία και τη συναρμογή των υλικών, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται ορθά τα λειτουργικά, αισθητικά και κατασκευαστικά προβλήματα.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA507

Digital Design II
 • Σχεδιαστικά Προγράμματα
  Αρχιτεκτονικής Ι
  close
  Σχεδιαστικά Προγράμματα Αρχιτεκτονικής Ι

  Το μάθημα “Σχεδιαστικά Προγράμματα Αρχιτεκτονικής Ι” επικεντρώνεται στην εκμάθηση των αρχιτεκτονικών ψηφιακών προγραμμάτων. Η εκπαίδευση αρχίζει από τη γνωριμία των σπουδαστών με το περιβάλλον εργασίας των προγραμμάτων και την εξοικείωση με τη δισδιάστατη σχεδίαση, προχωρεί στην εκμάθηση της τρισδιάστατης σχεδίασης και της φωτορεαλιστικής απεικόνισης μέσω των προγραμμάτων, και ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των βασικών δυνατοτήτων και εντολών άλλων απαραίτητων προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και κειμένου με σκοπό τη δημιουργία δισδιάστατων σχεδίων με χρώμα, καθώς και τη συνολική συγκρότηση μιας παρουσίασης.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 5VA504

Γ

ΕΤΟΣ

Θεωρητικα ΙΙΙ
 • Ιστορία της
  Τέχνης ΙΙΙ
  close
  Ιστορία της Τέχνης ΙΙΙ

  Η “Ιστορία της Τέχνης ΙΙΙ” επικεντρώνεται στην περίοδο από τον 19ο μέχρι τον 21ο αιώνα και μελετά τη μοντέρνα και τη σύγχρονη τέχνη, με έμφαση στις μαρξιστικές θεωρίες, την ψυχανάλυση, τη συγκρότηση της ταυτότητας και του κοινωνικού φύλου, τον στρουκτουραλισμό και τις θεωρίες του μεταμοντερνισμού. Παρουσιάζονται έργα που σηματοδοτούν σε σημαντικό βαθμό τις επιθυμίες και τα οράματα, αλλά και τις αντινομίες και τις αντιφάσεις αυτής της περιόδου. Εξετάζονται αφενός οι τρόποι με τους οποίους οι κοινωνικές εξελίξεις βρίσκουν τρόπους έκφρασης και κριτικού σχολιασμού μέσα από το πεδίο της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αφετέρου οι δυνατότητες που παρέχει η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στην καλλιτεχνική έκφραση και οι τρόποι που νέες μορφές τέχνης όπως οι εγκαταστάσεις, το βίντεο και η ψηφιακή τέχνη συνδιαλέγονται με παλαιότερες καλλιτεχνικές εκφράσεις. Η εκπόνηση ατομικής ερευνητικής εργασίας οδηγεί σε μια αυτογραφική και πρωτότυπη πρόταση, στην οποία συνδυάζεται η θεωρητική έρευνα και η εικαστική δημιουργία σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα, ενώ η χρήση ποικίλων μεθόδων και τεχνικών υλοποίησης συνδέει το περιεχόμενο της ερευνητικής μεθοδολογίας με αυτό της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA507

 • Θεωρία του Design
  Αρχιτεκτονικό ΙΙ
  close
  Θεωρία του Design Αρχιτεκτονικό ΙΙ

  Το μάθημα “Θεωρία του Design / Αρχιτεκτονικό ΙI” αποσκοπεί σε μια συνολική, συνδυαστική μελέτη του design, εννοούμενου με μια ευρεία έννοια που αρχίζει από το συνολικό κτήριο και τις κατασκευές και φτάνει στα έπιπλα και τα αντικείμενα του χώρου. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται μέσα από τρεις παράλληλες αναγνώσεις. Πρώτον, εξετάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο του design, δηλαδή το διανοητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο παράγονται οι αρχές του και συνδυάζονται οι ιδέες με τις μορφές. Δεύτερον, γίνονται αναφορές στο ευρύτερο ιστορικό περιβάλλον, έτσι ώστε οι σπουδαστές να είναι σε θέση να εντάξουν τη θεωρία στις συνθήκες και τους παράγοντες που θέτουν τις ίδιες τις προϋποθέσεις του σχεδιασμού. Τρίτον, τα δύο προηγούμενα (θεωρία και ιστορία) προσεγγίζονται σε καθαρά αρχιτεκτονικό επίπεδο. Από ιστορική άποψη, το μάθημα καλύπτει την περίοδο από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA507

Αρχιτεκτονικα ΙΙΙ
 • Ξενοδοχεία
  & Κατοικίες
  close
  Ξενοδοχεία & Κατοικίες

  Διαχωρίζοντας τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ανάλογα με τη χρήση του χώρου, το μάθημα “Ξενοδοχεία - Κατοικίες” εστιάζεται σε περιβάλλοντα καθημερινής διαβίωσης, εξετάζοντας το θέμα της κατοικίας ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για διαμέρισμα ή μονοκατοικία. Τα θέματα εργασιών βασίζονται σε ένα “σενάριο” που αφορά τον τρόπο ζωής και τη χρήση του χώρου, λαμβάνοντας υπόψη ευρέως διαδεδομένες παραδοχές, αλλά και τις πιθανές ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου χρήστη. Στόχος είναι να αντιμετωπίσουν οι σπουδαστές ένα αρχιτεκτονικό πρόβλημα που τίθεται με “πραγματικές” προδιαγραφές, και να το επιλύσουν συνδυάζοντας την αρχιτεκτονική σύνθεση, τη χρήση των υλικών και την οικοδομική θεωρία, ενώ συγχρόνως παίρνουν υπόψη τούς περιορισμούς που προκύπτουν από το υπάρχον κτήριο, καθώς και τη σύγχρονη νομοθεσία (γενικός οικοδομικός κανονισμός, κτηριοδομικός κανονισμός, κανονισμός πυροπροστασίας, κ.ά.)
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA506

 • Σχεδιασμός
  & Ανακαίνιση Καταστημάτων
  close
  Σχεδιασμός & Ανακαίνιση Καταστημάτων

  Το μάθημα “Σχεδιασμός και Ανακαίνιση Καταστημάτων” έχει ως αντικείμενο τη διαμόρφωση χώρων στους οποίους αναπτύσσεται εμπορική δραστηριότητα (εννοούμενη ευρέως) με εξειδικευμένη λειτουργία και απαιτήσεις, έτσι ώστε να αποτελέσουν ένα λειτουργικό-αισθητικό περιβάλλον το οποίο θα είναι ελκυστικό για το κοινό και θα βασίζεται στα δεδομένα και τους όρους της σύγχρονης “αγοράς”. Το μάθημα επικεντρώνεται σε θέματα όπως το πιλοτικό κατάστημα και η εταιρική ταυτότητα (πρότυπου καταστήματος εμπορικής αλυσίδας, με έμφαση στον γενικό χαρακτήρα και την αισθητική της), το εκθεσιακό περίπτερο σε στεγασμένο χώρο (μελέτη εφήμερης κατασκευής σε εκθεσιακό κέντρο), χώροι ψυχαγωγίας και εστίασης, καθώς και στη μεθοδολογία αντιμετώπισης έργων που αφορούν χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ, εστιατόρια, κ.ά.)
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA506

Αρχιτεκτονικες Εφαρμογες ΙΙ
 • Σκηνογραφία
  close
  Σκηνογραφία

  Δεδομένης της σχέσης της θεατρικής σκηνής με τη γενικότερη έννοια του χώρου, η σκηνογραφία αποτελεί ένα ειδικό πεδίο εφαρμογής της αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου. Το μάθημα “Σκηνογραφία” εξελίσσεται ταυτόχρονα σε τρία επίπεδα, ξεκινώντας από τη μελέτη της ιστορίας της σκηνογραφίας (σχολές, κινήματα), των ειδών των σκηνών, των ανθρώπων του θεάτρου, κ.ά., με σκοπό την αποκατάσταση ενός θεατρικού κώδικα επικοινωνίας. Σε δεύτερο επίπεδο οι σπουδαστές μελετούν και σχεδιάζουν τα σκηνικά και τα κουστούμια για δύο τουλάχιστον έργα από το θέατρο, τον κινηματογράφο ή την τηλεόραση, ακολουθώντας τα στάδια ενός πραγματικού σκηνογραφικού project (θεατρικό σκίτσο, κατασκευαστικό σχέδιο, ζωγραφικές και πλαστικές μακέτες). Το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει επισκέψεις σε θεατρικές εγκαταστάσεις, παραστάσεις, εργαστήρια θεάτρου και εκθέσεις σκηνογραφίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι σπουδαστές αποκτούν επίσης τις γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να συνομιλούν με ειδικούς του θεάτρου για τεχνικά ζητήματα.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA505

 • Product Design II
  & Φωτισμός ΙΙ
  close
  Product Design II & Φωτισμός ΙΙ

  Το μάθημα “Product Design ΙΙ / Φωτισμός ΙΙ” επιχειρεί μέσω της ανάλυσης επιλεγμένων παραδειγμάτων να κάνει σαφές τι καθιστά σημαντικό, ιδιαίτερο και διαχρονικό ένα χρηστικό αντικείμενο σε σχέση με τη μορφή, την αισθητική, τη λειτουργία και τον τρόπο κατασκευής του. Εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους συγκεκριμένες συνθετικές επιλογές συσχετίζονται με διαφορετικές φιλοσοφικές θεωρίες και πώς αυτό επηρεάζει τον τρόπο χρήσης του αντικειμένου. Στις επιδιώξεις του μαθήματος περιλαμβάνονται ο λεπτομερής σχεδιασμός και ο άρτιος τρόπος παρουσίασης ενός αντικειμένου που μπορεί να παραχθεί σε πολλαπλά αντίγραφα. Η εξοικείωση με βασικές τεχνικές κατασκευής και η χρησιμοποίηση κατάλληλων υλικών και εργαλείων καταλήγει στην κατασκευή ενός πρωτοτύπου.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA505

 • Ελαφρές Κατασκευές
  & Οικοδομική ΙΙ
  close
  Ελαφρές Κατασκευές & Οικοδομική ΙΙ

  Στο μάθημα “Ελαφρές Κατασκευές / Οικοδομική ΙΙ” εξετάζονται οι τρόποι μελέτης και σχεδίασης των δομικών στοιχείων που συνθέτουν ένα κτηριακό έργο μικρής κλίμακας, με κριτήρια τις ανάγκες του χρήστη, την ασφάλεια και την αντοχή, την αισθητική, και τους περιορισμούς λόγω κόστους και κανονισμών. Παράλληλα, και σε συνέχεια της οικοδομικής του προηγούμενου έτους, αναλύονται λεπτομερώς δύο βασικά οικοδομικά υλικά, το μέταλλο και το ξύλο, με αναφορά στις ιδιότητες και τις δυνατότητές τους, στα προτερήματα και τα μειονεκτήματα, στους τρόπους σύνδεσης (μεταξύ τους και με άλλα υλικά), καθώς και στις μορφές με τις οποίες κυκλοφορούν στο εμπόριο. Στο πλαίσιο της οικοδομικής θεωρίας εξετάζονται τυπικές μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές, η δε θεωρητική διδασκαλία συμπληρώνεται με ενημερωτικές προβολές γύρω από τα υλικά και τον τρόπο χρήσης τους, και με επισκέψεις σε εργαστηριακούς χώρους επεξεργασίας ξύλου και μετάλλου.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA505

Digital Design ΙΙΙ
 • Σχεδιαστικά Προγράμματα
  Αρχιτεκτονικής II
  close
  Σχεδιαστικά Προγράμματα Αρχιτεκτονικής II

  Το μάθημα “Σχεδιαστικά Προγράμματα Αρχιτεκτονικής ΙΙ” ολοκληρώνει την εκπαίδευση στα αρχιτεκτονικά ψηφιακά προγράμματα, η διδασκαλία των οποίων αρχίζει στο δεύτερο έτος, με την εκμάθηση εξειδικευμένων εντολών σχεδίασης που αφορούν το σχεδιασμό στις δύο και στις τρείς διαστάσεις. Παράλληλα οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε πρόγραμμα το οποίο αφορά τη μοντελοποίηση και τη φωτορεαλιστική απεικόνιση του χώρου και των αντικειμένων. Ένας από τους βασικούς στόχους του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τη συνεργασία των προγραμμάτων, καθώς και με τη χρήση τους ως δημιουργικών εργαλείων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA502

Πτυχιακη Εργασια
 • Ατομικό
  Project
  close
  Ατομικό Project

  Η τριετής σπουδή της αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου ολοκληρώνεται με την “Πτυχιακή Εργασία”, ένα ατομικό, αυτοτελές project επαγγελματικών προδιαγραφών, το οποίο οι σπουδαστές καλούνται να επεξεργαστούν και να ολοκληρώσουν τις δέκα τελευταίες εβδομάδες του Γ’ Έτους. Η πτυχιακή εργασία μπορεί να έχει αντικείμενο οποιοδήποτε θέμα από την περιοχή της αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου, και η ανάπτυξή της ακολουθεί τα στάδια υλοποίησης ενός πραγματικού project μεγάλης κλίμακας: έρευνα και μελέτη, διαμόρφωση ιδεών, συζήτηση προσχεδιακών λύσεων, τεκμηριωμένη παρουσίαση τελικής πρότασης. Η διαδικασία αυτή δίνει στους σπουδαστές την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν κριτικά και δημιουργικά όλες τις γνώσεις και την εμπειρία που έχουν αποκτήσει στη διάρκεια των σπουδών τους, και έτσι να κατανοήσουν πλήρως το συμπληρωματικό ρόλο που έχουν στο έργο του design η αισθητική, το στυλ, η τεχνολογία, τα υλικά, οι ιδέες, η σκέψη και η θεωρία.
  Κωδικός ενότητας μαθήματος: 6VA998