ΕΚΔΟ
ΣΕΙΣ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΑΚΑΛΟ COMICS

Νοέμβριος 2016

Επετειακή έκδοση με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων λειτουργίας του μονοετούς εργαστηρίου Κόμικς, η οποία κυκλοφόρησε σε έντυπη έκδοση 100 αριθμημένων αντιτύπων.

Παρουσιάζονται ολοκληρωμένες ιστορίες και προσχεδιακές μελέτες 11 αποφοίτων: Ν. Σκαλίζος, Ε. Κάζη, Ε. Δεμέστιχα, K. Pent, Ν. Στεφαδούρος, Λ. Φιλιππούση, Θ. Οικονόμου, Κ. Δημητρακόπουλος, Α. Λουγιάκη, Λένα, Β. Δημόπουλος.

Η έκδοση σε μορφή PDF