ΕΚΔΟ
ΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ 16+

Ιούνιος 2013

Το Design δεν είναι ένας περιφερειακός, τεχνικός τομέας της κοινωνίας μας – αφορά θεμελιακές και κρίσιμες πλευρές της, όπως η οικονομία, η τεχνολογία, η τέχνη, η πολιτική, και πολλές άλλες. Οι χώροι που ζούμε, τα αντικείμενα και οι εικόνες που μας περιβάλλουν, η επικοινωνία και η σημειολογία που ορίζουν τη ζωή μας, είναι όλα παράγωγα αυτής της πολύμορφης τέχνης.
> Απόσπασμα από το Editorial, Δρ. Δανιήλ Γουναρίδης

H έκδοση σε μορφή PDF