ΕΚΔΟ
ΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ 16

Ιούνιος 2012

Σε πείσμα των καιρών και του υφέρποντα πεσιμισμού που μεταφέρουν, αντίθετα στο ρεύμα που θέλει την προσοχή στραμμένη σε ψυχρά οικονομικά μεγέθη, μια αχτίδα πολιτισμού δείχνει τον αληθινό πνευματικό μας ορίζοντα, που βρίσκεται πέρα από τα σύννεφα… Το μέλλον θα είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού, βασισμένου σε ιδέες, που θα φέρνει σε ελεύθερη, δημιουργική επαφή το ιδιωτικό και το δημόσιο, το τοπικό και το παγκόσμιο.
> Απόσπασμα από το Editorial, Δρ. Δανιήλ Γουναρίδης

Η έκδοση σε μορφή PDF