ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ

ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

Διδάσκει Σχεδιαστικά Προγράμματα (Ψηφιακό Design) και Νέα Μέσα στο προπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, διδάσκει Ψηφιακό Design στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Οπτικής Επικοινωνίας και υποστηρίζει σπουδαστές σε θέματα ψηφιακών εφαρμογών επιβλέποντας διπλωματικές εργασίες. Σπουδές: BA University of Derby/Σχολή Βακαλό (Γραφιστική), Ερευνητική Ομάδα Γραφιστικών Εφαρμογών Βακαλό, ΑΣΚΤ (Ζωγραφική).