ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ

Διδάσκει Σχεδιαστικά Προγράμματα στο Α’ και Γ’ έτος σπουδών του τομέα Γραφιστικής. Σπουδές: BA University of Derby/Σχολή Βακαλό (Γραφιστική), Ερευνητική Ομάδα Γραφιστικών Εφαρμογών Βακαλό.