ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

ΤΣΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

Υπεύθυνη Μεταπτυχιακού Τμήματος Οπτικής Επικοινωνίας. Διδάσκει Θεωρία του Design / Γραφιστικό Ι και ΙΙ στο προπτυχιακό επίπεδο και Ρητορική της Εικόνας καθώς και θέματα Έρευνας και Μεθοδολογίας στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Οπτικής Επικοινωνίας. Σπουδές: Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Κοινωνική Διοίκηση), ΜΑ ΕΜΠ (ΤΕΜΦΕ)-ΕΚΠΑ (ΜΙΘΕ) (Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας), Πάντειο Πανεπιστήμιο (Επικοινωνία και ΜΜΕ).