ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΚΑΘΗ_ΓΗ_ΤΕΣ

ΤΡΑΝ ΤΟΥΜ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Διδάσκει Σχεδιασμό – Ανακαίνιση Καταστημάτων στο προπτυχιακό επίπεδο.
Σπουδές: Σχολή Βακαλό (Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου). Εξειδικεύεται σε διαμορφώσεις εστιατορίων, επαγγελματικών χώρων και ξενοδοχειακών μονάδων.