ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΣΟΥΡΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΑΚΕΤΙΣΤΑΣ

Τεχνικός υποστήριξης εργαστηρίου Μακέτας – Γλυπτικών Κατασκευών. Σπουδές: Κέντρο Τεχνολογικών Εφαρμογών (Διακοσμητική).