ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ

Διδάσκει Οπτική Επικοινωνία στο προπτυχιακό επίπεδο και επιβλέπει διπλωματικές εργασίες στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Οπτικής Επικοινωνίας. 
Σπουδές: ΤΕΙ Αθήνας (Γραφιστική). Δημιουργικό Γραφείο MNP. Best Design Agency για το 2019 (βραβείο ΜΕΓΑ ΕΒΓΕ).

http://www.mnpdesign.gr/