ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ

Επιβλέπει διπλωματικές εργασίες στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Οπτικής Επικοινωνίας.
Σπουδές: ΤΕΙ Αθήνας (Γραφιστική). Δημιουργικό Γραφείο MNP. Βραβείο ΜΕΓΑ ΕΒΓΕ για το 2019.

http://www.mnpdesign.gr/