ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

Συντονίζει παρουσιάσεις που σχετίζονται με το Hotel Design στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και επιβλέπει διπλωματικές με θέμα το σχεδιασμό των ξενοδοχείων. Σπουδές: Υποψ. Δρ. ΕΜΠ (Πολεοδομία), ΜΑ University of Westminster (Landscape Studies), ΕΜΠ (Αρχιτεκτονική).
Αρχιτεκτονικό γραφείο Harry Papaioannou & Associates

http://www.harrypapaioannou.gr/