ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

Διδάσκει Αρχιτεκτονική Σύνθεση και Product Design / Φωτισμό Ι στο προπτυχιακό επίπεδο.
Σπουδές: ΕΜΠ (Αρχιτεκτονική) 

https://iliaspapageorgiou.gr/