ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΠΑΠΑΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΛΥΠΤΗΣ

Υπεύθυνος εργαστηρίου μακέτας και κατασκευών. Διδάσκει Γλυπτικές Κατασκευές και Product Design II στο προπτυχιακό επίπεδο, ενώ επιβλέπει και διπλωματικές εργασίες.
Σπουδές: MA Wimbledon College of Art (Fine Art Sculpture), BA Loughborough University, (Sculpture), BTEC Wimbledon School of Art (Art & Design).

http://www.cpapadoukas.com