ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΠΑΠΑΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΛΥΠΤΗΣ

Διδάσκει Γλυπτικές Κατασκευές. Σπουδές: MA Wimbledon College of Art (Fine Art Sculpture), BA Loughborough University, (Sculpture), BTEC Wimbledon School of Art (Art & Design).

http://www.cpapadoukas.com