ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΜΟΛΙΝ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

Βοηθός καθηγήτρια στις Γλυπτικές Κατασκευές και στο μάθημα των Ξενοδοχείων/Κατοικιών στο προπτυχιακό επίπεδο.
Σπουδές: MSc Architecture (Theory of Knowledge of Architecture) ΕΜΠ, MA Architecture Diplome d’ Etat d’ Architecte, BA Architecture Ecole Nationale Superieure d’ Architecture de Paris Val-de-Seine.