ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ

Διδάσκει Web Design και Νέα Μέσα, Motion Graphics, HTML / CSS/ JAVASCRIPT στο προπτυχιακό επίπεδο και Web Design στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Οπτικής Επικοινωνίας. Σπουδές: BA University of Derby/Σχολή Βακαλό (Γραφιστική), Ερευνητικό Τμήμα Οπτικής Επικοινωνίας Σχολής Βακαλό, μετεκπαίδευση στη Glasgow School of Art (Technology & Media, Applications and Design), ΙΕΚ Δέλτα (Εφαρμοσμένες Τέχνες).