ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ

ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ

Διδάσκει Συσκευασία στο προπτυχιακό επίπεδο και επιβλέπει διπλωματικές εργασίες στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Οπτικής Επικοινωνίας. Σπουδές: Researcher στο Jan Van Eyck Academie (Design Department), ΜΑ Royal College of Art (Communication Design), ΒΑ Camberwell College of Arts (The London Institute, Graphic Design).