ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ

Διδάσκει Γραφιστικές Εφαρμογές στο προπτυχιακό επίπεδο, ενώ διδάσκει και επιβλέπει διπλωματικές εργασίες στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Digital Design.
Σπουδές: BA University of Kent (Visual Communication), BTEC Edexcel (Graphic Design), AKTO (Computer Graphics DTP).
Έχει λάβει 2 ευρωπαϊκά βραβεία design.

www.synthesee.com