ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

DIGITAL DESIGNER

Βοηθός καθηγήτρια στο μάθημα των Ψηφιακών Μέσων στο προπτυχιακό επίπεδο.
Σπουδές: HND Middlesex University(Graphic Design).