ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ

ΓΛΥΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Διδάσκει Οπτική Επικοινωνία, Ελεύθερο και Βασικό Σχέδιο στο προπτυχιακό επίπεδο και στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Οπτικής Επικοινωνίας. Σπουδές: MFA Slade School of Fine Art, UCL (Painting), ΑΣΚΤ (Ζωγραφική), Σχολή Βακαλό (Γραφιστικές Εφαρμογές).