ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΓΚΙΩΝ ΘΕΜΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διδάσκει Σχεδιαστική Μεθοδολογία (Design Thinking) στο προπτυχιακό επίπεδο. Σπουδές: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (EΜΠ), Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), MBA – (INSEAD). Ιδρυτής εκπαιδευτικού οργανισμού Flow Athens.

http://www.flowathens.com/