ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΓΚΑΓΚΩΣΗ ΧΡΥΣΑ

UX/UI DIGITAL DESIGNER

Υπεύθυνη Ειδικότητας Digital Design και του αντίστοιχου μονοετούς Εργαστηρίου. Διδάσκει Ψηφιακά Μέσα, Εξειδικευμένα Προγράμματα και Εφαρμογές Κινητών Συσκευών στο προπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, επιβλέπει διπλωματικές εργασίες στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Οπτικής Επικοινωνίας. UX/UI Digital Designer. 
Σπουδές: MA University of Derby/Σχολή Βακαλό (Οπτική Επικοινωνία), BA AKTO (Φωτογραφία).

http://www.chryssag.com/