ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΓΚΑΓΚΩΣΗ ΧΡΥΣΑ

UX/UI DIGITAL DESIGNER

Υπεύθυνη Ειδικότητας Bachelor of Arts in Digital Design, Master of Arts in Digital Design και του αντίστοιχου μονοετούς Εργαστηρίου. Διδάσκει Στοιχεία Digital Design, Εφαρμογές Κινητών Συσκευών και Επιχειρηματικότητα στο προπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, επιβλέπει διπλωματικές εργασίες στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Digital Design. UX/UI Digital Designer. 
Σπουδές: MA University of Derby/Σχολή Βακαλό (Οπτική Επικοινωνία), BA AKTO (Φωτογραφία).

http://www.chryssag.com/