ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΓΚΑΓΚΩΣΗ ΧΡΥΣΑ

UX/UI DIGITAL DESIGNER

Υπεύθυνη Ειδικότητας Digital Design και του αντίστοιχου μονοετούς Εργαστηρίου. Διδάσκει Στοιχεία Digital Design, Εφαρμογές Κινητών Συσκευών και Επιχειρηματικότητα στο προπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, επιβλέπει διπλωματικές εργασίες που σχετίζονται με το Digital Design στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Οπτικής Επικοινωνίας. UX/UI Digital Designer. 
Σπουδές: MA University of Derby/Σχολή Βακαλό (Οπτική Επικοινωνία), BA AKTO (Φωτογραφία).

http://www.chryssag.com/