ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Αναπλ. Διευθυντής Σπουδών. Σύνδεσμος Βακαλό/Derby (Liaison Officer – Academic). Διδάσκει Θεωρία του Design / Γραφιστικό I στο προπτυχιακό επίπεδο και Πολιτιστική Θεωρία στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Οπτικής Επικοινωνίας. Σπουδές: MPhil University of Essex (Art History and Theory), μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελληνική Ιστορία), ΒΑ University of London (History, Aesthetics, French).