ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Αναπληρωτής Διευθυντής Σπουδών. Σύνδεσμος Βακαλό/Derby (Liaison Officer – Academic). Διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οπτικής Επικοινωνίας. Σπουδές: MPhil University of Essex (Art History and Theory), μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελληνική Ιστορία), ΒΑ University of London (History, Aesthetics, French). Επίτιμος Διδάκτορας PhD University of Derby, Μ. Βρετανία.