ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΜΠΟΥΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

Υπεύθυνος Ειδικότητας Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού Χώρου. Διδάσκει Σχεδιασμό Επίπλου, Ελαφρές Κατασκευές και Οικοδομική Θεωρία Ι και ΙΙ. Σπουδές: Πανεπιστήμιο Βενετίας (LUAV, Αρχιτεκτονική).