ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΜΠΕΡΤΑΧΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Διδάσκει Σχεδιαστικά Προγράμματα Αρχιτεκτονικής I και ΙΙ (Ψηφιακό Design) και Στοιχεία Αρχιτεκτονικής στο προπτυχιακό επίπεδο. Συμμετέχει υποστηρικτικά στα Μεταπτυχιακά προγράμματα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού αλλά και του Digital Design σε θέματα που σχετίζονται με το Ψηφιακό Design. Σπουδές: ΜΑ και ΒΑ University of Derby/Σχολή Βακαλό (Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου), ΜΑ University of Derby/Σχολή Βακαλό (Οπτική Επικοινωνία).