ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΜΠΕΡΤΑΧΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Διδάσκει Σχεδιαστικά Προγράμματα Αρχιτεκτονικής I και ΙΙ και Στοιχεία Αρχιτεκτονικής στο προπτυχιακό επίπεδο. Σπουδές: ΜΑ και ΒΑ University of Derby/Σχολή Βακαλό (Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου), ΜΑ University of Derby/Σχολή Βακαλό (Οπτική Επικοινωνία).