ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

Διδάσκει Προγραμματισμό (HTML/CSS/Javascript) και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) στο προπτυχιακό επίπεδο. Σπουδές: MA University of Glasgow (Information Retrieval Systems), TEI Αθήνας (Πληροφορική)

www.linkedin.com/in/kostasathanasakos