ΣΥΛΛΟ
ΓΟΣ ΑΠΟ
ΦΟΙΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Η ίδρυση του Συλλόγου Αποφοίτων της Σχολής Βακαλό το 2010 σήμανε την πραγματοποίηση της επιθυμίας πολλών παλαιών σπουδαστών και σπουδαστριών. Καλλιτέχνες και επαγγελματίες που πέρασαν δημιουργικά νεανικά χρόνια στη Σχολή, απόφοιτοι που άφησαν πρόσφατα τα εργαστήριά της , αλλά και οι υπεύθυνοι της Βακαλό, ζητούσαν από καιρό αυτόν το «σύνδεσμο». Ο Σύλλογος εκπροσωπεί την ιστορία της Σχολής – από την πλευρά των σπουδαστών της.


Στόχοι
Ο Σύλλογος Αποφοίτων της Σχολής Βακαλό έχει ως σκοπό την προώθηση της αλληλεγγύης, της επικοινωνίας και της συνεργασίας των μελών του. Στους βασικούς στόχους του περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
> προβολή του έργου των μελών
> επαγγελματικός προσανατολισμός νέων αποφοίτων
> παροχή βοήθειας στην επαγγελματική αποκατάσταση
> ενημέρωση για τις εξελίξεις στο Design
> διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, διαλέξεων
> διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων

Εγγραφή μελών
Μέλος του Συλλόγου μπορεί  να γίνει οποιοδήποτε άτομο έχει αποφοίτηση από εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής Βακαλό. Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση εγγραφής θα βρείτε στον ιστοχώρο του Συλλόγου, στη διεύθυνση vakalove.gr.