ΕΚΔΟ
ΣΕΙΣ

ΒΑΚΑΛΟ COMICS

Απρίλιος 2015

Έκδοση με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων λειτουργίας του μονοετούς εργαστηρίου Κόμικς, η οποία κυκλοφόρησε σε έντυπη (συνοπτική) και ηλεκτρονική μορφή.
Παρουσιάζονται έργα και προσχεδιακές μελέτες 14 αποφοίτων: Ε. Μαυροφρύδη, Ε. Κάζη, Θ. Οικονόμου, K. Pent, Κ. Δημητρακόπουλος, Α. Μπαλτά, Φ. Κωνσταντάκης, Δ. Παπαδόπουλος, Ε. Μαλλιάρα, Ν. Σκαμάγκας, Ν. Χριστοδουλοπούλου, Β. Μουζίνας, Τ. Πειρουνάκη, Μ. Μουχλιανίτη.

Η έκδοση σε μορφή PDF