ΕΚΔΟ
ΣΕΙΣ

ΒΑΚΑΛΟ COMICS 2020-22

Οκτώβριος 2022

Έκδοση με αφορμή την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής χρονιάς του μονοετούς εργαστηρίου Κόμικς.
Παρουσιάζονται έργα των αποφοίτων: Κ. Αγκαράϊ, Μ. Μουστακούνη, Α. Κουτή, Ν. Παπαδημητρίου, Γ. Κωνσταντάρας, Α. Ποζαντζίδης, Κ. Βότσι.
Ευχαριστούμε τους κ. Α. Μιχαηλίδη, Δ. Τζάνογλο, Α. Ανουσάκη, Β. Καρτάλου, Γ. Παλαβό για τα κείμενα πάνω στα οποία βασίστηκαν οι ιστορίες Κόμικς, καθώς, επίσης, τις Εκδόσεις Ίκαρος για την άδεια χρήσης της γραμματοσειράς Logicomix.

Η έκδοση σε μορφή PDF