ΕΚΔΟ
ΣΕΙΣ

ΒΑΚΑΛΟ COMICS 2018

Σεπτέμβριος 2018

Έκδοση με αφορμή την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής χρονιάς του μονοετούς εργαστηρίου Κόμικς. 
Παρουσιάζονται έργα των αποφοίτων: Κ. Αθανασόπουλος, Ι. Μούζου, Ν. Παπαμιχαήλ, Β. Τερζοπούλου.

Η έκδοση σε μορφή PDF