ΕΚΔΟ
ΣΕΙΣ

ΒΑΚΑΛΟ COMICS 2018-19

Σεπτέμβριος 2019

Έκδοση με αφορμή την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής χρονιάς του μονοετούς εργαστηρίου Κόμικς. 
Παρουσιάζονται έργα των αποφοίτων: Γ. Κόλλιας, Φ. Πικάζης, Π. Σωτηριανίδης, Κ. Αθανασόπουλος, Ι. Μούζου, Ν. Παπαμιχαήλ, Β. Τερζοπούλου.
Ευχαριστούμε τον κ. Α. Μιχαηλίδη, ο οποίος επιμελήθηκε το σενάριο των τριών πρώτων ιστοριών.

Η έκδοση σε μορφή PDF