ΕΚΔΟ
ΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΒΑΚΑΛΟ: PROSPECTUS

Ιούνιος 2015

Αναλυτικό ενημερωτικό έντυπο το οποίο παρουσιάζει την ιστορία, το έργο και τα προγράμματα της Σχολής Βακαλό.
Περιεχόμενα: Σχολή Βακαλό. Συνεργασία Βακαλό/Derby. Το Design και οι σπουδές του. Bachelor of Arts (Honours) in Design. Master of Arts in Design. Ελεύθερα εργαστήρια & σεμινάρια. Vakalo Art & Design College (in English).

Η έκδοση σε μορφή PDF