ΕΚΔΟ
ΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ 18

Ιούνιος 2018

Το όραμα της Βακαλό έχει τελικά σχέση με ένα όραμα για τον κόσμο. Η σημασία του Design δεν είναι κάτι που αφορά απλώς έναν επαγγελματικό χώρο, αλλά διαπερνά όλη την κοινωνία, κρύβεται αθόρυβα στην καθημερινή ζωή μας, στο σπίτι μας, στα ρούχα μας, στα βιβλία μας, στις οθόνες των υπολογιστών, στα ράφια των καταστημάτων, σε όλα όσα μας περιβάλλουν. Η ουσία του Design είναι το υλικό πλαίσιο του κόσμου μας. Αυτό ακριβώς επιχειρούμε να μεταφέρουμε όχι μόνο στους σπουδαστές μας, αλλά και στο ευρύτερο κοινό.

> Απόσπασμα από το άρθρο του Κωνσταντίνου Γουναρίδη “Το όραμά μας”

Η έκδοση σε μορφή PDF