ΕΚΔΟ
ΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ 17

Ιούνιος 2015

Τα προγράμματα, τα εργαστήρια, οι εκθέσεις και οι εκδηλώσεις, κάθε είδους projects, συνεργασίες και βραβεύσεις, που θα διαβάσετε σε αυτό το τεύχος, για εμάς έχουν σημασία κυρίως για τούτο: δίνουν το στίγμα μας, εξιστορούν την πορεία μας, δηλώνουν το σκοπό μας – να κρατήσουμε προστατευμένο και ακέραιο έναν χώρο που καλλιεργεί τη μόρφωση, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, μέσα, ακριβώς, στις προκλήσεις των καιρών.

> Απόσπασμα από το Editorial, Δρ. Δανιήλ Γουναρίδης

Η έκδοση σε μορφή PDF