ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

27/
02

Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠ

Για την ιστορία, το αντικείμενο και τη σημασία αυτής της μελέτης γράφει η Ε. Χρυσοχοΐδη:
“Η διατριβή υποστηρίχθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 σε επταμελή επιτροπή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, και το Μάρτιο του 2012 η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής την επέλεξε για τη βράβευση της καλύτερης διδακτορικής διατριβής του έτους. Στη συνέχεια, επιλέχτηκε για το πρώτο βραβείο καλύτερης διατριβής του 2011 από όλες τις σχολές του ΕΜΠ, απόφαση που εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο το Φεβρουάριο του 2015. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου στην GSAPP του Πανεπιστήμιου Columbia, τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Δ. Παπαλεξόπουλο, καθώς και τα άλλα μέλη της τριμελούς Επιτροπής. Όμως ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ οφείλω -και χαίρομαι που πρόλαβα να του το εκφράσω- στον Τίμο Μίσιο, που όταν πρωτοξεκινούσε η συνεργασία μου με τη Σχολή Βακαλό, το 2009, κατάλαβε σε μια σύντομη συζήτησή μας πως είχα χάσει το κουράγιο να ολοκληρώσω αυτή τη μοναχική διαδρομή. Με πολύ συνοπτικό τρόπο μου έδωσε το έναυσμα να επανέλθω και να τελειώσω με επιτυχία τη μακρόχρονη προσπάθειά μου.”