09/
11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΞΕΝΙΑ”

Στο πλαίσιο του προγράμματος-εργαστηρίου διερευνήθηκαν οι πολλαπλές δυνατότητες «αναβίωσης» και επανενεργοποίησης των ξενοδοχείων αυτών, μέσα στις τρέχουσες –πολύ διαφορετικές από την εποχή που κατασκευάστηκαν– συνθήκες της ξενοδοχειακής αγοράς και στα νέα «τουριστικά ήθη», πάντα υπό την προϋπόθεση να διατηρηθούν τα αυθεντικά υφολογικά χαρακτηριστικά και η ολιστική σχεδιαστική φιλοσοφία που διέπει την αρχιτεκτονική των «Ξενία».

Δημιουργήθηκαν ομάδες με βάση διαφορετικές υποενότητες του γενικού θέματος του εργαστηρίου (αναδιαμόρφωση δωματίων, αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, επανασχεδιασμός υπαίθριων χώρων, στοιχεία εξοπλισμού – η/μ εγκαταστάσεις, στοιχεία προβολής, στοιχεία καταγραφής και τεκμηρίωσης, δημιουργία «Δικτύου ‘Ξενία’»). Οι ομάδες αυτές συστάθηκαν από σπουδαστές διαφορετικής εκπαιδευτικής προέλευσης (αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες εσωτερικού χώρου, πολιτικούς μηχανικούς), συνθήκη που τους έδωσε την ευκαιρία να δουν και τις διαφορετικές οπτικές πάνω στο αντικείμενο εργασίας τους, καθώς είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν ιδέες με μελλοντικούς «συνεργάτες» τους στο εργασιακό πεδίο.

Το εργαστήριο διάρκεσε επτά ημέρες και περιελάμβανε καθημερινή απασχόληση, τις μεν πρωινές ώρες με διαλέξεις από επαγγελματίες και καθηγητές πανεπιστημίων σχετικούς με διάφορες πλευρές του προγράμματος, τις δε απογευματινές ώρες με εργασία των ομάδων πάνω στο θέμα της εργασίας και επίβλεψη από τους υπεύθυνους καθηγητές. Στο τέλος του εργαστηρίου έγιναν παρουσιάσεις από τις ομάδες εργασίας, οι οποίες παρουσίασαν το έργο τους στους υπόλοιπους συναδέλφους τους, λύνοντας απορίες και δεχόμενοι ερωτήσεις πάνω στη δουλειά τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.